De Vrije Pers, dinsdag 7 november 1944

iJr y J jO 6c Dinsdag iNovembep l 44 i e fcrJ rcL P pj 0 Ü 7 jri Revaui tn grnoirion teLWjji er naar GcIiaoijrjK l obó i ji p r wüiio oP gtioojdo J dST alle aar ohijn i ikhtid A Gor Von ZaufciMi atc iran yaxi ht 0 i g D leger triu Lsiaapd eua giool d H l vaii r i jji matoiiaaiIQ T tiiJti noid to brGnè oü LiichtverKbrmers heljbeu vasLPC t old da vau dtVc i Kecisarvi ovc dü inyrdijk 1 boog wi van de spoorbrug bo ou door dü 7 j jn verni ildo IN 1 U W S VAN DE O V L R I G E li O il T PJ N i iiPJ iJ Onaariks de taaie D tegenst md vorderen de Am in het bos vau EÜrtJ i fiet luclitofreiisief wordt net otiv eiiüiiiderdo kracht voortgezet Giotéren vvaccji t verlen doelen bio Weeiien voor de derdü opeenvolseude dag ac ütM Vailu Ooic spoorwob doelen aan de Brem expas een electi centrale te üoiz ano e spoo rwcgaüelcn in Wc J Slavin werden ge bomb arde e rd jk it weer yjOQ 0 7 P triotten in Albanil hebben de hoofdstad Tirana jbtvriQdo n ii t X vriöscnaren een hevige strijd inet Ie toru itra Kend j 13o È 2 S H èl grootste convooi dat ooit uitEng naar Husl t rtrok Is d ós3 c aangekome ic Talrijke DoduikbootacUivailen werden atgoslag o übotenwexae tot ainkcn gebracht and re werden beschadigd 1 BreCorvet ging Morbij VLrle t xJo i 1 ij t weer is beter Het 5c en 8e 3eger hebben pl aatsoli kt terrein wii st bchaaJd Sr wordtnog steeds gevochten om het vliegveld van For3 i VLBiiE OOSTEiNij A ivT n v T V AdmoNi Li iits meldt dat vl t van vliegdekschepen ten aanvii hebben gedawi op Lv on een van d groo jüte eilanden d r hilipp 19 Cap v lg GeVverdti vernield 5 oorlogsschepen w o een zw are Ja kruiser v tot sink n gebracht of goschadigd 1 A Ho radio stations zullen gedurendt de gehele nachb de i itsl gun bekend ma ken Mogelijk is de definitieve uitslag reuds mox gen mogbi LJk uas ov jt 1 f dagui be endo CiLÏ O Gisteren is Lord Mojne de BroBylin voor n t Mlddun Cos nor n Cairo tengevolge van irerwondingt n opgelopen bij e n aanslagj ovcr loden Dij aorislag was niet dooi StiJP üiaren geschird De ï ied dt lugatie op ie Inte Luchtvaart conferentie heeft een lijst overhandigd van 9 luchtjij ntinj dite de K L M na de oorlog v enst te exploiteren o Nac st de lijn oj Ned Indiozullen er ook luchtverbindingen tot stand komen tussen Ned Am Kcd tal van gurohoofdsteden 0ea Moskou en luchtlijnen vanuit Ned Indi ê rcf i AustraÜL btc PARI jS Van geall zijde is aan de bevolking van Limbu p 1000 ton voed3e riLr BêschiAking gesteld LONDEN Min SpadK de BeigaMin van BuiutZsken bevinaL zich op het ogenblik in ijonden en voert bi spre iing en et iiJden ovoi Bconomische problemen en warjenleveranfcieso De Tluivs e uach n dat dö oi offjcicie be spiekingen met Be gió om tot vorir mg v n e m WuEuro pees f3tat nbJok tb komun vv aartoe ook Ned zal boecredcn zu lijn worden voo gezet i J ÏT l iy p Middelburg en Vfec ve zijn bevrija C n J Vc i Domburg hoadoii T I i Tlö J Gtaïrd Het gt all cora fiunIquC van hedenmiadHg ina iktv madding va i uifcijt ürcidc luchtaanvallen boven ï edtrlaiidj o a od spoox v wgdo Ier n Go o a 0 1 op mil jgebouvjen ten O vati Zubphcn Db Dabr jrcii da o hr pü ifjgon L de liicas over te steken zijn afgeslagen Keulen werd opnii avv goboiubar df erdr iJlJZOliDbh ShiLlCHTi Ook aan do e sinter komt cai eiadüo ili ï K Wia huffil i t ji i Jp ji