De Vrije Pers, maandag 20 november 1944

Saai Bebiod de itoor en e lioür Pooit In Lino it t n N vaii Het Atwa tur ij bkuu Helaen bovrj Q Pon J vaix Meljei it G n Demp ey liet Leurn seKMi ü orëostok€n ph ütaaL nu 2 im vaii Venlo iöringuii werd beyrio Berlijn n eldde tiiöterai het verlies van Gt x Lonkiichen Officieel is ir e dc gedeeld j t hot o Ri ltbei dat tot nu c i Brab had gestreden in alle stiltL is ovt r ebraclit naar ae ector vu Geilonkirchon En ao ze üuad iicoft vcrov nl Het 9ö An leger ve overde weer 9 dorpen w o Pufiendoif c Mariadoii Het Ie A a leger vcroveide Wurze en 5 km ten Ï Ovan Ai bi en macjkite vord ijn i en in het woud v ji H rtg en Het 5e Am letter veroverde ten I 0 v n Thionvillc Dieaen iofen op L grondéebied Perla d Luitemb parens iV etz is aoor een uubbele gornel soldaten omsingeld 3 deci van de staa zou r eds ii AJi Zoezit zian Zat zijn ü trfinsprt colonneü die au stad ultCroKken dc3i ee 2 ealj luchtmacht hevig a mge valleh Het 7e lagoi vcrcvorcc Blaj icit lo km ter W vari Girey i rotroe pea ziji BeliciL tot op wtn 6tal kn gen derd Voltjens de Zwit xadio V rdt er roeds in de r id gevochten Ten ZÜ var Belfort is uo spoorlijnvan Bfcifojt naar Muhliiausen afgeSJitd n LUCHa ÜOj l 0 s Zw RAF ow bombaideej on Zar erdagnacht een sj nthotischc oliefabrïëF te l i ixme Eickel bij G 3l ex kirchen Tevens werden Harmover en IftiesbaueiJ langevallt n Van IGOO toost woidt 1 toestel vermist 2atGrdi g overdag de en 4a Am jg aanvallen op synthetische oiiefabrie kerj bij Augsburg en mnau en op vlieg elden bij I eipheim en Lechfeld De jagers Veinielden 8o P toestellen woarvan 30 schroefioze die op t en gecamoufleerd vlictvela st rJei opgesteld IL jg worden v rniiet doch men ncQirt aon c it 11 theestellen op go ll vj iegvel en zijn geland Zox dag ceden zw bw uit Italië aai vailen p do o Ut industrie vrn Weo nens Oostenrijk is n g het n ge pwt w r r de ü natuurlijk olie vmi betcvkk n Tovens weraer aanvallen ge da in op do jpooru ijn yeenen Bac dapest op vliegvelnen bj j LinL p het spoorwcg oaticn v an Serajewo op vliervelóen in K It n op C terugtochtswegen n J Slavie Zaterdag o vexf ac v lOC ae KAF een zWcjk aa ul op hot spo jr vescentrum Munster QOs f ihOi £ ï bO km ton HO van BojcapoBt werd Hatv u vör verd Ten i 0 ITcrvan spöorwegGentrup Gy JbgySb Txto meldt ar t oij gevecht en v an gisteren 2000 D zijn t s x uv ilu of g vangengem t Vi ol buit viel m h nden van de parel anen Br Groepen strijden nu naast ue vrijscharon m Montenegr on de Hcrzogewmia Volgens net D W B hebben ie D c c h f taa v n Albaiö Tirana jnti uiir ITALIË Het Br 8o i ger moa icte vjrder ngcn in u i chting vati Faenza Tt partis nen hebren t on D verzoek m v apenstilstan i tijdelijk in G jm eviug von Ge t a afgt slagen VêKkE OOGTEN ï Mac Arthur meldde heJenmoigen nieuwe landingen m ae groej van e rzlT ilriE Jen ho landingen op de luapia eiJ worden vo uitgezet Beide groepen ei anaen liggen ten S en N l IUi nw Guiiioa Op Leyte loeri de Jap tegc laanvallfni Leoe t mi ije Vt vei J J u zi ii r i b OO m di Bij Bi unoi Rcil o nebben l t trox lers pla tsc op 2 dap sU g chip en ee j k ui3 T Ijimmitz n ldt lat lö agen ieJen eci amiv 1 is geda en tp Iv uaIi a m Ol Woninarchipei 1000 km ten Z van jokio Vanuiu Calcutta s 1 a O km oli epijplnain aajxgelega om Ohit a v n jIic to vijrzier Op net nbJik wordt Chino o va Lujhc bcv jrl iu GEivi L GD i lElUVo I b dom nstraties in Brusb j zijt gaot ro n rustig verl peni H t gelüiooppeibev neemt de wauens u De jppobitio in Belg eist eet nieuwe r güïint Cnurchiii zal jekuzen w iJ n t t lid v i Ac Franc