De Vrije Pers, dinsdag 21 november 1944

rr TM+o Pffsven door DE GEUS JE MAINTIENDRAI ONSl VOLK HET PAROOL STENTOR unigeg DE TOSKOMST TROUW DE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRYE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID en NIElWSORGANEN ii diaii iriiimlIirrrHinitl Mi uawH iti i wi w MI W M W W W iirtii nw i f Ét l W t iK iii ii liu ti lt itl imi i i ii tMih t iJUiEiiUniii ri HUW 1 Hl 1 Gecombineerd No 17 en 18 jj Dinsdag 21 NoTemlaer 1944 R i WAT IS ER MET HITLER GAANDE Vol belangstelling vraagt men zich op het ogenblik in de wereld van de Yrjè Pers en radio af vrat er wel met Hitler gaande is Men merkt op dat Hitler na 20 Juli j l de dag van de aanslag niet meer in het openbaar iö verachenon Hij was ook niet aanwsfeig gand ministerie deelde in de afgelopen week mede dat f lZJl l llt iT n held g niet In ïngeland ia men de mening toegedaan dat JiiJ aogelljk g©k is or lievcrgezegd n6g gekker dan vroeger In Amerika zegt men kort en bondig dat hij 14 dagen na de aanslag is overleden berichten UIT EN OVER BEVRIJD EN HBZ3T fïEBlED i Vrlldagmiddag de Dlde A den Doolaard over R O mede dat leider Mussert zijn hooiblrg llSes nfg niet heeft afgeleerd Op 5 Sept op die f hij m Civiel l y had beloofd het o fjl ZlT TleloolTT eerste Geall soldaat de Ned f d l nuxn se hooiberg Blokzijl é gereden en heeft hij zijn toevlucht g f fN s B ers altijd bver een beklaagt er zich bitter övcr dat de Nederlanders de b j kam hebben geschoren met den bezetter P it fin dezer dagen gestatloi Ned Mitchell squadron van de 2e f en Sif de aanfoms van de I neerd Verscheidene Ij leden J f Sï ond bood het s adro het 1 Ylgt op het vliegveld aanwezig f f J e bevolking heeft vliegers e Blazoen van Brabant en van de s d Helmond aan eoe Comm Mil Gezag een grondpersonee hartelijk verT elkomd l J l V lJ i geschoeid Deze af bewakingsdienst in het leven geroepen die op J krijgsgevangenen en deling lal worden belast met de bemkmg van ml Jjf J f L oedels ten geïnterneerden Nederlanders i J gevolge van oorlogshandelingen jJ S f f opende een jood in landverraders en collaborateurs in leen toegewezen p het N S B kringhuis te Geleen zijn Sf N Yok een toespraak gehou sadeur in New Yark heeft voor de Holland society J hierin o a dat den waarin hij de houding der D J P f eD propaganda w nneei de