De Vrije Pers, maandag 11 december 1944

ll IN h 1 J ki X It r t No 35 1 UITGAVE VAN 11 DECEMBER 1944 DE GEUS TEOUW TEOUWDE JE MAINTIENDEAI ONS VCLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST VONK DE VRIJE GED4CHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLANDDE VvAARHEID 3n NIEUWSORGA NEN BINNENLANDS NIEUWS Radio en eigen bej ichuen Mr JeBurger Min v Binl Zaken heeft medegedeeld dan alle fro nazi ei menten in openbare dienst zijn oitsl j gen Enkele twijtelgevallu n v orden nog nader onderzocht Mm Dr J v d Tempel heeft volgens Are ca in Londen een reeks K B bekend gemaakt betreffende de tewerkstelling van Ned arbeiders Vorige week hebben de D i n Apeldoor i 30 politieice gevangenen vermoord na iaën eerst op beestachtige wijze gemarteld te hebben De lijken van 12 van hen werden daarna van vrachtauto s op straat geworpen Hierna hac den er in Apeldoorn uitgebreide razzia s plaats Ev eneens worden razzia s op mannelijke personen gemeld uit enkele dorpen op de Veluwe ü 3a in Elspet en Uddel en op St Nicolaasdag in Haarlem In Zaandam slopen A dammers ae inventaris van verschillende fabrieken voor de Do weg voor een loon van ƒ 20 p dag De animo van deze arbeiders verminderde s erk toen er een p a3 stenguns op de bussen die hen van A dam naar Zaandam vervoerden waren leeggeschotenrBio een gepleegde overvc l op de Ned Bank te Alme lo bestond c buit behalve uit = mill tevens uir de kroonjuwelen van H 1 de Kon die Seys Inquart had gestolen en aldaar had gedeponeerd De toes and in het Land van Heusden en ds Bommelerwaard is zeer critiek De dorpen langs de Ma zijn geëvacueerd Het water in de rivioren wast voorodurend er de D maken c gaten in de dijken systematisch groter Bij Gemeien is de Waalbandijk afgegraven De beroemde toren van St Maarten in Zaltbcmmel et Gasthuis zijn ondermijnd Gorichem dab reeds voor een gedeelte is geëvacueerd moet nu gt neel door de burgers worden verlaten De bewoners weigeren echter te verti ken zodat een absoluut geboa hetgevolg zal zijn Op verschillende trajec worden nu ook de electrische bovenleidingen die voer een groot deel uit koper bestaan gesloopt Do Rot Verz Bcw heeft 59 pol gevangenen waar an i 13 ter dood waren veroordeeld bevrijd uit het politiebureau Haagse Veer 1 Jurgensfabriek te Zwijndrecht de grootste oliefabriek van en het enige harding Sb e drijf in Nederland wordt thans door de D leeggesleept De uitvoe der hiervan is het Bureaa Lorentz Aeit de Gelderstr 2 Weggesleept wordens 60 tankwagens 2 locomotieven alle drijfriemen electromotoren draaibanken al het reparatie en electrisch n ateiiaaj instrunienten en coiipresscren Dr Visser oudNed gezant in Ante ra is benoemd to ü H M Gezant te Pre toria In de omge ving van Ede zouden herhaaldelijk Eng patrouilles konen Ook vóór het springen van de Rijndijk was dit m Arnhem vaak het gevaiwl e werkgestelde spitters bij Zevenaar arbeiden s nachüs daar anders hun weris aaamheden overdag waargenomen zouden kunnr worden Reeds enigen van hen zi door geall artillerie gewondrln het N van ors laiid is de voe dselpositie nog goed Uit Hoogeveen wordt bericht dat de aardap niet op de bon sin Oi het ogenblik ontvangt eenieder een dubbel rantsoen vlees Bin gebrek aan tai temelk wordt meestal volle melk verstrekt Er i geen controle neer op het vee zodafc eenieder siacnt naar hartelust Oorzaken dunne be oiling en de l beschikken over te weinig materiaal om alles snel weg te Vi jpcncOck uit Friesland bereiken ons berichten over een goede voedseloositio tunntn