De Vrije Pers, maandag 11 december 1944

D V i noe 35 Maandag il IVccmbor 1 pa 2 N I E J W S VAN DE F K O N P L N WBSTFïCÖTj Tfcn N van Den Bosch heeft het 2e i3r 1 l qv heb fort Grêvo Coeur veroverd De D zijn uit het iehoJc Vv st adsd t el van JÜlich verdreven De Vü oever van de Koer van Linnich tot Pier is nu in y m nindonaTen Z v van DÜrun heeft Gen Hedges gisteren over oen frcitsectcr v n 1 km en aanval jnge zet teneinde ook hier de Roer te beit iken Hij yCHTQORLOG 8 Zaterdagnacht Bfiosquito aanvallen op Be lijn en W Dt Vrij dag ae Sen takettyphoons een aanval op een huis ten No van Amersfoortj waarvan m n aaixneemt dat het een D hoofdkwartier was Het huis was omgevejn door talir ite Êifwöorbatterijen die een hevig sporvuur afgaven toen de Typhoons neer doken Toch werd heb huis volkomen verhield Vrijdag en Zondag doden Spitfxr pw weer aanvallen op V 2 Gtartbanon en depots a op oen hotel Tn de afge lopen week werden er 20 aanvallen geda ji op V 2 insbr iiaties en spoorlijnj r waarover de ondeidelen worden vervoerd Fr weiden 20 treinen en 60 v ac rt au D j vernield Zonaag deden Typhoon t en aanval op oun dam m de Eijn 20 km ten NW van Nijmegen Zat er lag deden 4 00 zWcAji bw +jg aanvallenop de spoor w f t emplacement en van Stuttgart en het vliegveld vaix PÖbl ing en Tekens warden aanvallen godaan op kazer mes te Baumholder ten N vaii Sa arb dcken waar 30tC 0ü P soldaten m reserve werdt n gehoudv n Eveneens t iirr aanvallen gidean op 2weibrücken en Pirmasens Vanuit Italii weidor acn villen dj Skodawapenfabrii ken te Pilsen een oliefabriek te kegenebur L n de spoor v giiiiplaiomcnte te I inz en Villach Zondag deden 1130 Am j g u aa vallen op de spoorweg mplaccm van Ooblenz en Binten 4 vlgtogingon verloic nc Bic de Nlooibc kt st were n 3 toevoer schepen tot zinken gbbrachc DOS f FRONT Zaterdagavond meldde fiiaarsch Stali n rüb hue doorbraak door é ö D linies ten NO van P pest Over Cun frcittDio dte van 120 kii drongen d kt 60 km vooruit en veroverden zi 25 l m fct n N v iu i K p st wait2en 7oCZ a d Douau Ten Z van B pest staken d iv over do b v oüen 2 km br do Doijau en veronib ion zij zich met de tioepen vaii iiaarschoTolbuchin B pest is du Vj n 3 zijden in esl ten De R staan 13 km ten N 18 k t n O en 13 kn t n Z en ZW van de Hong hoofdstad Do enige D teiugtochubwc is de spoorlijn over GyoPjdie onder Euss art vuur ligc Tevens ve rove ion de R het Doiaueiltnd Ohepel en zuiverden zij de gehele O oevtr van het iHlatonmcei VERl QOSJ ENs Gen Mac Arthur meldde ncdenmoigen do verovoring van feet ladi t ap steunpunt op Leyte Ormck De Jap op dit oilana gean nu hun totale vern tifeing tegemoet Bij hun pogingen cm de bezetting van Lo ytc te j fcrsterken v r leren de Jap 30 000 man In China heroverden de CL Tang Cchm de Jap bedreig ing van Tsjung King De Vulkaan e il ajiden werden weor aangevallen