De Vrije Pers, maandag 11 december 1944

kond uit Hatvan EEi braken de troepen door op een front van 135 km en kv amen 55 km voor uit Vac werd bezot en in oen loort toot naar het Moorden wrerd de Tsjecho S cv aakiie grens boL eil i Oy dit punt staat men 180 km verder Westelijk in Tsjeclio SlovR l i Je dan de tro ipon van Maarschalk Petrow k die van het Oosten ai t Itnvl binnendringen Bij Vac maakt de D nau een scherpe hc jht naar not Westen en om deze bocht cnbuigond zijn de tr epe i i ifi3 c yü op mars naar het Westen begonnen De we na j r U enon oy l j Xm ai stand ligt open Zuidelijk van Yac langs do iVnmu l c veg o oen voor een opmars naar Pest de Oostel jjki holi t v ui c e Hongaarse hoofdstad Zuidelijk van de stad i jr do Rur i a r i jnaii overgestoken en hebben contact gemaakt m i C j tvocz i e van het Baiatonmeer kwamen Hier staat men ® 10 kii var 1 j P ne var at n een meer halverwege tussen Boedapest en h t l toriiee Uit deze riontir wo n lt hot andere deel an de hot y Vrv cU iJ e a bedreigd l i de hoofdstad neemt de spanning toe c n ii iU iou dend luchtalarm en h t enif c wat rust en kalmte g ïï f wezighr id van c en Duitsen soldaat volgens de Duitv x cj o ax tbans Ook ten W van het fiaiatonmeer gaat de opmavc vj Vt Aan üe joego riavische grens is B ncs bozet De Hong Quii i i n i gering heeft de wijk genomen naar een p aatK aan de Oostt ru ji ne gren Het be3taan van een rote twvrijdirjgsbowoging in hcüija je is aan hot licht gekomen De ogering heeft vele arrc£ at os verricht en doodvcnnisaon d5 2n vol o on Noord Noorwogen trekken de D terug op Narwik en branden bi dio terugtocht allo dorpen plat zodat de bevolking cnoescnut m do ijzige koude van do Pooj nav ht wordt achtergelaten ITALIË Zware regens on de gezwollen wateren van d Lamone met cijn 30 voet ftögè oevér © tjeXimmersM tte opimrrs üe drtfïc op Faënza wordt voortgezet en patrouilles waren ten 11 van Ravenna in actie De luchtmacht maakte 1600 vluchten boven Duitsland Oostenrijk Hongarij 5 en Tsjecho Slowakije Verlies 28 vliegt VERRÏÏ OOSTEN Oü Leyte wordt voortdurend voortgang geroaaALi ür mck is bereikt en de zware artillerie die m ae nabijheid van deze stad is gol nd zal helpen het pleit spoedig te beslechten In de omgevende wateren werden 19 Japanse schepen tot zinken gebracht waaronder 7 torpedojagers De Japanners verloren daaibij otMiieuw irOOO man In Birffia trokken de Cninezan om Br hmo heen torvijl Brits trocjpen voortgang maakten ten Z van GRIMENLAND De gevechten in Athene duren voort Zondag deden de Lsl troepen hun sterkste aanval Zij hebben de havon Piraeus vrijwel in handen De staking in Salcniki is geëindigd maar er is actie van guerillas In dGze stad e renais in Lamia Dt Britse luchtmacht is ovovgegaan tot bomaanva O an op concentra tioB VLon ELAS troepen buit ae rjtaö Na ten J at in het Lager Yj AJ r rürd het vertou von iii Ie regeidng üe esfclv met 279 tegenéc stommen ochter met velo onthoiK l g i PWT U Voor het ogenblik i de apa v vnRry y r tuit door oen stornlooD van ae Chinezen r ie e itxil oroverden en de Jppanners vole kilomrters v orug drev n g j vv ei li ko crisis is bezwoien mae r de te s rd b i ift ernr Ug D Ji panners por en r oo Oe stP lliP en heen r o brek ii in do Ltirso i o Tsjoengkmg te v övoren wat do Jap Chir oorlog volgens l3 1tm Kai y jek met k 10 jair zou verlengen Nooit is Tsjocngki v i oor bedreigd ge üiIbOO So OG Schecplverï e eb gering duikbootverlie en bevreDülABUUiuutü u medeneming van moor voedsel en zuurstof hebben de D de actieradius dor U boten uit kunnen breiden