De Vrije Pers, vrijdag 22 december 1944

jj V P no 4 Vrijdag 2 December 19 4 pag 2 NIEUV S VAN DE i EOBTEN fvi iST3j H0KT edenmcrgen ma 3u te het geall r ppgrbevol bekend dat de D Din s dag een bres VJin 80 kni in de Am linies hadden geslagen die op sommige p1 m ten 60 km diep in Belgi e en Luxemburg stak Een zegsman van het hoofkw v 6en Hodges verklaarde dat het nog wel enige dagen zal duren eer de D opmgirs ge geheel is tot staan gebxacht en het front weer is estabiliseerd Dinsdag hadden de D de grote straatweg van jjuik ver Bast i ie naar Luxemburg 3p er schillende plaatsen afgesjieden 20 km ten Z van Laji woedde toexi een heviffe tankslag tei wijl de vijand het grc othertogdom Luxemburg voor was door trokken en op 80 km van Stdan stond Uit verschilxt udt feiten blijkt dat ce Am zich geenszins uit het veld lateji slaan Zo veroverden zij bij 0OSl ij i i Ca T In Slowakije vorderen de k over een front van 200 Icm in de rich fcin i van Kaschau Gr Steffclsdcrf en Lutschenets Het Matragebergte is bijna I g ühütl van D gezuiverd r CALIË Vorderingen voorbij Faenza Langs de Senio i eöU front van lÖ km be zet De D saillant O er de Lamone moest worden inge krompen Oi SLAVlii Tito s broepe u zijn in Banjaluk j doorgedrongen j Tussen fcierajfawo en Beigra do veroverden zij d ® stad Swinix u KIEKEKLAND Gen Scoby t is gisteren met tanks en raketvZ iegtuigen de aanval öp de ELASstellingen begonnen VEI K i OQSTEM Het 14 e Br leger veroverde in Birma de sLeden Wunthg en Nankang aan de spcorlijn naar Mandelay Am jab s opereren nu vanaf base I op Mindoro üp Leyte maken de Am zlcTfi van de Jap voorraden voldoende voor 6 maanden meester GEB iEI GD E BERIGHTE F t Stalin was gisteren 65 jaar Hij Ontving o a gelukwensen van Churchili en de GaulJG De Fr raadgevende f vergadering heeft Let Fr Kuss verdi fig geratificeerd Bidault zeide hierbij o a dat een Pr Russ coalitie zondLr Engeland en Amerika een cnmogelijkhe is Dit wil echter niet zeggen dat Frankrijk geeii verdragen kan sluiten met andere bedreigde landen Polen zal als compensatie cor het afgestane gebiec 0 Pruisen Pommeren en het industrie gebied van Silo ie knjgen De W Faalse ix dustriegcbieden en het Puhr bekken moeten a anD ontnomen worden ten gunste van alle bondgenoten Zowel in het L tuis als m et H Huis is ao Gr kwesti weer besproke n De motie an Lord FarHngdon dat de Br regering haar leedwezen zou betuigen voor haar optreden in Grl werd met een grote meerde rhblc verworpv n Het weusvoorsbel tot nationalise ring v a de Selg oorlogsindusti w ü kolfD nijnen is met rote raeerdeiheid van steriLmen aangenomen k