De Vrije Pers, woensdag 27 december 1944

iJ V r nO 47 Woensdag 7 Pe ceiriber 1 44 pag as hier in Anio tot het uiterste inspannen US PIUS XIIs wij zijn n g getui s van ie fjiruwelijkste oorlogsraethoden Toch iïï de toekoinst vol hoop Steeds klaarder en iielderder worden de t edachten voor een nieuwe weield In gemeenschappelijk overleg baiien de staatslieden oen weg voer een te tere toekomst Zij leggen de j ron dragen voor een boven de staten staande organisatie voor het behoud van de vrele en voor een betere wereld Je t aus noemde de democratie e beste regeringsvorm N I L U S V A K U E F L O ïi T h N §j j j QË JÜ P § laatste berichten van het i ront in België j ijn van viaandagmiddag 12 üuPo te ofcand van zaKei was toen als volgt Op de Noord f 1 nk houden deAm stand tSbOn alle J druk in Stavolot is nog steeds in Am handen Inde sector St Vith Vieliiaim hebben de Am hun troepen teruggetrokken daar deposijies daar onhoudbaar werden De D zijn hierdoor in de t elegenheid j e teldhun rwee wiggen tot een grote te verei it en Intussen dringen D voorhoeden inde centrale sector steeds meer op in df richting van de Iwaas D vuorhoe enlebben het dorpJ3 Celles 6 km ten 0 van de taas bij Dinant bereikt Roche fort en Libramont werden door de D veroverd Op de Z flank sijn de Am oortdurend in de aanval Over een front van 40 km zijn zij 3 a 6 km opgeruktpij bevinden zich nog 8 km van de ingesloten troepen bij Bastogne die not hardiiekkig stand houden Zij worden vanuit de lucht geravitailleerdoBeide t arioen hebben in de afgelopen dagen zware verliezen geleden aan marschapper maar de D verliezen aan materiaal zijn veel grot jr In de laatste 4 dagen verloren zxj honderden tanss en duizenden gemotoriseerde voertuigen en spoor ogwagons De geall tactische luchtinacnt was in de laatste dagen buitengewoonuctifct 4000 vluchten per dag behoorden niet tot de uitzonderingen De aanvallen waren vooral gericht op troepenccncentraties en verbindingswegen H üladiosuation Luxem burg dat 10 km ten C van de stad Lu cemburg ligt is nogsteeds niet door de D bezet Wel werkt er een D zender op ongeveer dezelfdegoitiengte Zij verspreidt tendentieuze berichten ter misleiding Vcin de be yojicmg In de omgeving van Malmédy f ijn een groot aantal Am met een 100 aloanxs ontzet Bij deze actie werd eon gehele D pantserdivisie in de pan Van de overige sectoren aan het k front is in de laacste dagen bericht uat de geall Winden 7 km ten Z van Duren van D hebben gezuiverd Bij Saar lautern werden D tegenaanvalle afgeslagen Bij Straatsburg en Lauterbaoh on Am patrouxies de Rijn ovcrt estokon en hebben zij daar kleine brutge hoofden gevormd jM ¥èJ i v n B np r f Maarsch Tolbuchin gelukt het r n ötilnwei JSn ê hoofdstld te leg tootte TM Mn Hnfl r r veroverd Vaa hier r I oorden en veroverde Gram aaxi de Donau Tevtn w il ïï Itlr ff nnn Donderdag sneuvelden er me r dan 15 Oo6 D tcr e bulten o l J 2 en gevangen genomen Meer dan 500 tanks wer v ieav d r r èesteld 154 vlgt werden in onbeschadigde toestand op 0vi eex f rnr f v tfJ sectoren boekten de E terreinwinst wor eeu from van 0 km bereikten zij de rivier de Eipel die bij Grant i a Donau stroomt De k staan nog I50 km van Weenen Ook in Tsj Siowa i e v rden vorderingen gemaakt De 8l emene verwachting is dat het huidige Lcs is o taf41 n 1 sectoren De Weichsei i on S vL i f gevroren en het ijs zal spo dig dik gonoe zijn i o f hoeveelheden troepen en materiaal te kunnen dragen 4 L kil 2iMiPril Luchtaanvallen og olit fabriekon in Blechhammer Odertal en Brüxplac eSef r fohi InnsbiSck en tussen Koblenz en BingeA Op looorJ egem ïi n n S vli ëvelden bij Frankfurt vSieïd i S i d laatste dagen meer da i 400 D to st ll n fii J o eringen aan de Senio De Canadezen veroverden Eosetta l ï J02 1 i en teac Arthur heeft meaei edeeld dat de strijd op Le te is ge M T f i ll 000 de Jap 113 000 man In Birma ïok rden de B wt ex 15 km in de richting van iviandalay Voor de ISe r aal werd een aanval of II h htit f l l f 2 de mlkaaneilanden dit maal dooT OOLen luchtstrijdmachten Hedenmorgen vroeg vielen Super vl forten fa brieksdoelen aan in dt o giving van Tokio vx j uiut a ia Ë i L iêI5iiT ii Geheel onverwachts zijn Churchill en Lden gisteren in Athcn SKMirAn i rw2 Tf ll Gr partijen ook van de Lltstroepen T rf cm r n t ï è bevolking begroet Giscertmniddag f co f fc Jtle gehouden waarbij 11 vertegenwoordigers aanweziK aren en waar Churchill het woora he ft gevo rd worden voorbereidingen J trof ± n voor he t s luit n van een Frans Bn g verarag in de geest van hJ Fr laiss iL iien het in J vermogen li t HELPT CKS AAlv RAPIER Kunt gij dit niets HF IPT 0 b iwET UW GlFTEinitn