De Vrije Pers, zaterdag 6 januari 1945

lil r r i tou lioo 1 3 t i r uo vcox i j i jL bv VüiLmf fisaiit lo 1 i i jwLiot 3i i Ich cr It o K llk In j iii i v ir ij o l üiauiV i o Lit bui c ti ja n orl v i c bGr ve j do eall trobtj n beu VdJj dC Ii saii aub lu l iü ct t 1 front eu Lonb joie tot willüm 3i i sbaxt oi OCX kI jn h vuI t j 0 r i jdly is i oorid I 1 ci ocrheveltec Li vai 1 É 11 b CLPu Lull Z van a odiL L i it lX 5l 1k i ocr tt p ïiöiUit x nl V L L M l n f i I f b i L Jlod m v i 3oc Zai fcn Dr J v d a ouit 1 n ov Tc ci ko Lb lotcn 1 ai i d 3 o jatiioiii l un huisv tin vix Lelt cn n d il nroro ue 0 i JjortucLt near raa oit en land ioor dc ios iaia n bii l Ktu of b u j k vüi c vfUi ooxloyaia dcJin en ui br un l3 d 7Ajn vi i ii vt jTi en in cou vai vo a nooü Ci l ii dun veitoevun ueder lana r al al lot iaOt li kt duou vooi de uiC jbl uar hu j vaacricnd i erugi e rtndt ul cn Vvtnncti ioat n onb Land pi 0 eio Te vtnb h Tb Lin van Zcc luiid u ±u v dxont cn cp t c i boiiUxiy busmen i n rai L Lf Ip en ned en op CJXi £ mcen ih appoIic ic i njib tt lbel voor bovenrt iocirdu laadon Gen Plastoiras ic nieawe Criit so jr 3ri r hcjoft c eu Ltro p L daan cp de LKS do vapcns r e 1 be Ic e nu r ctn n L rin is t evornd aifc t lk vvou trouwen hooft t wc gLnoa t n eu voor laet i iid jcl ic pub ivcins is Do Guall hotten Zwitscï land v raoohb d oconci if cLo halb aan Dtl be tepbrkun In In b draagl t t jnoikrai bGOPn i ur peisoon por eek 1 liber u I i U S V L L i l 0 1 Ï E n Ziui 7Kpi l Qvo aJ aaxx hob Axdenner front vallex de Am aaxi De E troepen ver TfJIiT on zlck I t b en f ll veihobcnneid Gisbernacht verklaarde oun staf el ficicr oi let hoofik artier van Gen Lisenhowcr Onze aai val § aat bij ou Cer t oed In hot vcivol zulL n d bericpto i von eb kv fionb met ineer o loQh slc3htb 12 uur achi r zijn op de eikeiijLi uid Lebt een w±jst op eun ï iuuüxkeli ke verbebexdut in de toestand In dj eerste b uur van het t fi ensief zijn de An over c on front van en 20tal kin 6 kn vooruibgekoiren en bovriaden i i 0 ioipen 1 C0 L wera i lv jiben geno er J e opmarsen 2aab ii ae richbiut var nouffali o waar de An ao 1 la van voi ajdura ijX anuit neb Z stauii de Av zf als eeiLisberen erd remeid or 8 kr an ait hcl u trijhe A tL t uknoopp Het ZiJOiirCCxuLOG üiste xnacht deden forraaMes losquitos aanvallen cp Berlijn ilstüien bo bardderden meer dan 1000 zw Aiii bw+700 Cig 20 verkeers en speerjeeidoelen ten O vaix de lijn Keulen AarlsLuhu AE jg ded o = nvallen op dooien jxi roiiEwijk De LAF boiubardeerdo Ludwigshafen en D stellingen aan ienand van de Gironde in Z Iran ri k waar in 2 aanvallen IGOO ten bODimcn P wyrd bcwui pen Schouwen erd voor de 3e op envoJ ndc d g iCoS QO kg loii len bt stookt Lvoneens v crd in Ned aancovallen oon faoriek bij rliedreoht lie voor cle D werKi e en het D vt x kecr in O en II Wod Pondv rd b dt ed dePjï een aanval op g oen t n ai t ot in n trüin n tjj l iü i er € OSl t OisI De strijd in iiudapest t ÜD t r die van otnlinf rnd De I in i btad stellen tilies in het werk cir uit tt breken t rwijl 6 pont erdiv tenVï van de stad alles in u weiK tellen dt sta tu ontzetteri 7ij zijn Budapest tot op 0 kci fife iderd VBKL Ë OuSTLr W ücn3daR j l zijn de Er geland op hot celanerijke oiland Ak ab met zijn boxanpu k v oobbaGia en vlit pveldcn De vei 0Y rnjj j van h t eiland VoXliup vlot Dt J ip hadden hot r ods Vf x abjii Bupcjs iedon aaxval len op do lt n bij BaiMkoK Ook i Sui atra vv rd n aif evalluXx Bij Luzon worden 3 Japi cUi L cr tot zinuen t ouiacht