De Vrije Pers, dinsdag 16 januari 1945

staan r ± nu op 13 km ton N van üt Vith Do weg van houffalize naar nt Vith is op vorschoi dene plaatsen door du im afgesneden on N O van Bastogno maalcte Gen Pat ton over oen front breedfco van 12 km enige vorderingcm dj V iltz veroTordon de w enig hooggelegen torroin Hot 5e ü i ho c 7g JH leger hebben op n hot Caar en Jüisas front het initiatief wcor in handen genomen Bij hot 31andonp mt ïtankra Luxcmb België veroverde Gon Patton op JJ grondgebied onige plaatsen w o Nonnig Aan hot Saai front werd Becklingon veroverd Ton N vkva hot bos van Ilagenau verdreven do Am do D uit hot dorp Katten Tisteron lancoerdon de ü hier 2 hevi go tegonafinvallon Do M wiston zich echter in hot groot ato dool van Hatton te handhaven Sn een plaatselijke actie voróvordo het 2o Br leger in Z Limburg Goubeok De Am in Vo J u it Zaken Stcttinus verklaarde gisterenavond dax do Am vcrliozen in België in do poriode van 15 ec 7 Jan nog geen 40 000 man bedroegen Hieronder bevonden zich 18 000 vermiciten De Dvverliezen bedroegen meer dan 90 = 000 man v aarvan meer dan 40 000 man krijgsgevangen De üopropaginda doet het voorkomen alsof Von Kandstetts offensief niets meer was dan een plaatselijke aotie en niet het zich neester maken van de haven van Intwerpen en hat afsnijden van Geall verbindingslijnen T engevolge vrm bonzine gebrek staan ten O van St Vith lange trfmsportoolonnes werkeloos langs de wegen De iaoLische luchtmacht die de la tote dagen w= ei kon opereren heeft hierop aanval ion gedaan Krijgsgevangenen beklagen zich over la nkeronten en veol vuldige panne met tanks en gemotoriseerde voertuigen Zij schrijven dit toe aan sabotage in de Dafabrieken LucHTüoiaoGs van jcndagTiiddag 12 uur tot Maandagnacht 12 uur had hot grootste Geall l i offensief van de geujle rx lc boveu j iMerr dan 7f000 vlgt bombardee f den ia de e jC uur D oliecentra en vorbinaxn Ixjnciu Tengevolge van het alecib a wfcr kon in do afgelopen herfst het lachtoffensief tegon Je J olieprodixctie niet mot L achb v ordcn voortgezet ja Goto was de D olieproductie met 77 1 gedaald Dank zij snelle rep iraties was de productie in DeCvweer wet 11 geutogen Thans en verloor 243 vlgt tegen 55 Geall toHt t M vandagnacht wierp de JUiF in 2 aanvallen 2200 ton op de Leunav erke te Merseburg Ook viel zij een olieopslagplaats in IXilmon V o Falen aan Gisterenoverdp g bombardeerde de RAF 2 oliefrv brieken in het Roergebiedj te Bochum en Peck linghr usen Bovendien werden vele aanvallen geda xn op bruggen over de Hijn o a Keulen Mainzj Worms Rude1she im en spoorwegemplaoe menten o a te Saarbrackeij 5x in 24 uur Augsburg Freiburg Ingels tadt Reutlingen Manii heim ën Gervenbreuch Zondagnacht werd Berlijn door Mosquito s 2x aangevallen terwijl er ook aanvallen werden gedaan op het D schoepvaf rtvez keer bij de Noorse en Ned kust 0C SïMlONTs i g ote Russ winteroffensief met alle lo aont ingezet Het offensief had plaats vanuit het bruggehoofd ten V7 van de Weichsel op 200 km ten Z vpn Warchau In 4 dagen legden de Russen de hel van de afstand naar de D grens af Het jj Langrijke knooppunt Kielce vrerd veroverd JW Rassen staan op minder dan 45 km van Krnkau en op minder dan 100 Ion van Cileziè Berlijn is zeer pessimistisch Hallersleben zoide gisterenavond dat de D legerleiding ma x weer was overgegaan tot de elastische verdedi gingf Dezo was zo vertrouwd Berlijn heeft nieuwe Russ offensieven bekend gemaakt 2 ten Z van Warchau vanuit bruggohoofden cp 60 en 120 km van de hoofdstadj een offensief aan de Naref en een offensief in Üoort P visr a YoB gons D ÏT B hebben de D PJ llkallen ou T j mdi Do Russen zwajgon nog over deze offensieven Lutnchonetsch veroverd in TsgSlow In B post goedo Rass vorderingen Tot nu toe 20 000 D en Hongaren gevangen genomen M i OOSTEÏÏï j Q QQ Q vordoringen 71 in meer dan 0 km in het binnen cjad op gerulcT De Jap loden zware verliezen aan schepen onder de kust van Indo China als gevolg van de apjivallen der mi marine vlgt In 13 ma staan de Britten op 50 km vr ji Mandalay GMMGDK BERICHTMs ytreoht en ± n hel Gooi kregen zij die recht haddon op een Au wois de aanzegging om onige dagon later gepakt én gezakt gereed te staan In lirente v erd een ColonnofUhrer vfji spit tors overgeplaatst waarop de spitters van zijn bureau hem een Bchildorij a anboden Hij was zo n goede t1ij i rer got oest Een ocrsto gi oep vaxi 5OO kinderon zal ntx een strenge medische select lo medio Pübruarl naar Engeland vertrokken ir zullen + 2 000 kinderen naar Jiiig gezonden or