De Vrije Pers, dinsdag 23 januari 1945

D V P no 61 Dln dHL 2j Jau 4b 15 uur pag 4 De t nelsbe otïïuia t locie rs hec nuiaiGö Ra witib ioff 5nbief io borcikt door de xe fcLS vau kc o xbcn lK Soeitof iu Lid Pol n In HuiT 4 digcn loürte Mj bijna de htilfL ar i oii de af 3t nd Warcchau Beriion Gi ïbeirn voiovtiit h Go sejü 45 l jx bon O van de i oo Loc nifci Duitae Gbód zoal j wi i ei iöt abuniovolij laoidcion j oc n Lodz viel hen dm K sij zij snelle opmaib vrij el onbc jchc diiid 331 aduaen De Idt is van ft larschdlk Konjof zijn over oon frontbroedtc van 90 jtm lubti dan 0 ion diep m Oppci Siltzie dooxeodionp en doorbooiaen ne e rsbe Du stelling ii va j de bteïko Oderiinie en veioveiden ruin 50 laatseu v o PiCfacnea Lanclsbfcrti h iouzourL J Obtubüig eti Cyifceixta beiwi jl IJ op mindi=r dan 35 üiu van net zeer belant rijke spooiA o oknooppunt Oppeln u op minder daii 80 km van Breslau sta n Vlg officieus bericht beeft Maar rialk on jef de Odt r btieikt a de veiovciiiiti v =n Krakau dab evcu lg Loc rij jvel onbe chadic d in iiu nonden viel lukt het licio Lecei verder op np i tbo itz In Z Polen v ercitn ncf veiov id Taxno v Bocbnia en iMeu Sandec G eüiuv Irak m Taj Sl ovei een bi edbe vaix 60 kij 80 km dien in de lu li iieü door on veroverde de oelangiijke pladt jn ii üBits3e i oscbau on Pres sof Tubfen heb BolaT onmet r on de Donaa vvisben dt Da iLeb nun onLzebtinÉeT lnti en enig bacces ce boeken De Du beVi en n St I alVveicsenbiirg bciovccd te beDoen In Buda woiden de m esio n Du op stcedo kl mer gebied aonR d ant en Ovex het jTiobe Ku v intcxof i en ief zi n xiog de volÈondo dlg einoeut opinerxCin£ en emajik c Het doel van hot huidige c ffensief is de Da ni i in de ë elfcb f hoid te laten een nieuwe frontlinie op oe bouwen Do feu heil oi vooide l dab het weer buibengewoon ovd is het is ijziË koud en he uex rein zich ait tukend leent voor een opmais De Ru legerleiding is zien ze g ood bewust dat de hevigste strijd nog te wachten staat en dab de e gole veid zaï worden op Du bode n waar de Du zeer goede en sterke verdedigingslinies neboen aangelengd Vabx bexaden houden do Hu hun doel voor ogen Oj fi etj ste plaats w illen zio hun ovei Lriningsvlag boven Beilion waar zij xa nog 280 kiL vaii veiwijderd zijn doen wappeien Uit ae verstrekte Da v rlic cijfeis bLijkCjdat ei e en grote Du legers Verslagen zijn In de W3ek va 2 19 Ooii v iloxen de Da in Z en Lid Polen 90 000 man Dit cijfer moe c x vooiiopig beschouvd VvOrden weldia zullen hogeie cijfexs bekend A ord n Ij ESTP O TsDo Du baillant in België is XiU bijna geheel gelicpj deeid Z j is nig noUW Tioks 20 km bieed Op de flank werden Recht en Born veroverd en sbaau de Ajil op km van St th In Luxe ir burg veroverden de Am Diekirch vechten nu in LI ba Giste ren raktexi zij 7i ciu op CxioGe Du colonnes vieKlv bexug uit den saillant Gisteren werden er 2 van elk ong 1500 voertuigen t Pxujii en ben N van DieKiixch wacvigenomen Ondanks het slechbe weer viel de r Gibche luchtmacht de e enorme colonnes hevig aan en vernielde een recordaantal voel buigen Voorlopige berichten spieKc n van meer danoSOO Ten O ImO van Sittaid heboen de Br etn nieuwe aanval ingevet 1 50 km teirein zu vexden zij van Zu en ma iküen 900 Du gevangen In Nederland werd Stevens weert Peij en Ecnteibosch bevrijd Op Du getied stasn zij minder dan S r van Heinbterg In de Betuwe veroverden de Can Zetten Bij Look Middel lar Wolden Du colonnes door Br mortiexvuar uiteengeslagen Tubben Colmar en de Itijn zijn de Fr w er tob het offensief overgegaan en maken behoorlijke voortgang Tt n K van StraJtsbuxg blijven de Du aanvallen Zij hebben hier r ponbonbiagben over de Rijn geblagen en veeren dagelijks niuüwe versterkit en aan De Du beweien Hagenau te hebben veroverd LJCiiT OOK LOG Zatexdag lucht a invallen rp de rangeerterieinen van kheine en ÏÏTïTbion en op de Rijnbiug en bij Mannheim Vanuit Icalie weiden spocrwep doelcn in Lmz en oiie fabx in Regensburg aanbevallen Zondag deed ao An luchtffi aanvallen op de bpooiwegemplacementcn van A scnaffenburg Heilbro en Mannneim Vaxiuit Ib weiden oliefabr in de oiLgeving v an Weonen en oIt opslagpla itsen m Fiuiue aangevallen Zondag deed dfc RA een aanval op in dustr doelen ir Kabeel en ia de afgelopen nacht op een synth o iefabr t Duisburg Am zw bw bombardeerden gisteren een oliefabr te Steckrads in Roi rgebied Tezelfdeitijd werd een fabiiek te Alblasseidara waarschijnlijv voor V wapens gebombar erd VELtE 005 lËN Op Luzon werd Tarlak veroverd en staat MacArthur nop = 0 ja van Lanilla ïn Birma werd de Ledaweg geheel van Japs gezuiverd 100 km be Z van Ak yab landden Br troepen op hot eiland Ramroh Luchtaanv op Foxmc sa en Shanghai Br onderzeebo ten brachten 84 Jap schepen tot zinxen Gjiin iEIfePE BERICHTai Enige dagen guleden is HKH Prinses Juliana in Ottawa aangekomen voor oen bezoek aan Haar kinderen In Frankrijk Arbeidsmzet ven allo mannen van 18 40 jaar voor de wederopbouw Vrede getekend tusb Hongarije en de geall Hongarije zal wet 8 divisies aan de strijd deelne men Donderdag beginnen in Athene de viedesonderhandelingen met de JüLiUDi gij7 elaars zijn viijgelatea Rasl zal 2 Swarte Z Q iS f miAAM 0i r hi lt b MfcTi r M lexi vooru b X £ ri na a r Rnlfcua juu Pt3 vi oJao nSJx sRici M