De Vrije Pers, dinsdag 30 januari 1945

nig aucci s Kft nigsberg is vrijwel geheel ingesloten en ligt van 3 zijden onder zwaar R ortillerievuiir In het Hr surische Merengebied werden veroverd Sensbiirg Bischofsburg Ras tenburg Drenkfurth Bnrten Rhein en Niko laiken benevens 700 andere plaatsen TTaar sohalk Rokosofsky belegert Elbing en S van Donzig is hij de Weichsel overgestoken Be legergroep van Ilaarsch Soekof heeft in de laatste dagen belangrijke successen behaald Gisterenavond maakte Stalin in een specialen dagorder bekend dat Soekof ten ¥ en W van Posen de Iniitse grens over een breed front was ovérgQtrokken en een aantal D plaatsen hadden veroverd waaronder Kreuz SchönlankO on Woldenberg De spoorlijn Darzig Berlijn is op 3 plaatsen door de R afgesneden evenals de grota autoweg Berlijn Danzigv De Russen staan hier op 1 50 km van Berlijn Thorn dat meer dan 140 km ten Oo van WoldenLorg igt is omsingeld evenals Posen en Sclin idemühl In deze 5 pla taen wordt nevig gevochten Ten NO an Bromborg hebben de legers van Rokosofsky en Soekof zich verenigd en rukken zij op in de richting van Stettin en Z en ZW van Posen veroverde Soekof tal van plaatsen en bereikte hij de grens van Neder Sile ziê Veroverd werden o a Lisas Kosten Ero tosohiii en Guhrau Laatstgenoemde plp i ts ligt op Jl gebied 35 J an e Oderst d Glogau Ten Z van Guhrau vestigde Ilaarsch Kon ef volgens D berichten bij Steinau bruggehoofden over de Oder die reeds meer dan 10 km diep zijn Ook aan weerszijden van Bresln u werden bruggehoofden gevormd Het grootste succes behaalde Konjef in Opper Silezië v aar hij het ganse industrie gebied in vreinige dagen veroverde De belangrijke steden Beuthen KönigshüttOf Kattowibz llikolai en Osvaecim Auswitz j waar een van de beruchtste D oon r centratiekampen was gevestigd vie3en aohteè elkaar in zijn handen Tevens zuiverde hij in 3 dagen het gehele zeer belangrijke Pool so kolendistrict van Dombrowa met de stedem Saboowice en Wadowioe Ten K van Bresiau veroverde Konjef Wohlau Trebnitz Dyhern furth en Obernigk Ook de Russ opmars in Tsj Slow wordb voortgezet 7exi W vnn Ka schau veroverde Petrow Leiitschau en Poprad 50 km ten Z van Krakau v erd do stad Neumark van D gezui rerd Een speciale So vjet aankondiging meldde dat in het tijdvak van 12 tot 24 Januari 295 600 D gedood werde i en 86 000 gewond Vernietigd werden o m 422 vlgt 2138 pant senvagens 490 stukken geschut 9570 mitrailleurs en 24 9 0 vrachtwagens Er werden o m buitgemaakt I50 vlgt 875 pantserwagens 4442 stl kken geschut 16449 mitrailleurs en 9059 vrachtwagons WESTFROMT Ten ¥ A cin de Roer hebben de D ten Zf van Roermond en bij iniodrop nog eon bruggehoofd De rest von de WJtoeroever is van D gecuiverd In Belgiè otnan d Ara reeds I5 km ten FO vn n St Vith terwijl zij ten ZO van St Vith de D rijksgrens op 2 punten zijn overschreden In de boven Elzas hebben de D hun aanvallen gestaakt Fr vorderingen in de ongeving van Colmar en Muhlhausen LUCHTOOR L OG i tste dagen hevige luchtaanvallen op het D verkeer Gisteren meer dan 3 500 vluchten boven Dtl In hoofdzaak aanvallen op sporv egempl en bruggen 3 vfji de 5 RR iLOSTM Op Luzon steuan de 55 km van Manilla Fieuv e landingen op de kust v in Arakan In Birma staan de Gta nog slechts 25 km van MaJidalay China is uit haar inoloaent verlost De eerste vraoht auto colonnes hebben het land vanuit N Birma bereikt Corregidor Formosa en de Rioe Kioe eil werden gebombardeerd Tussea 3 en 20 Januari verloren de Jappen 1166 rl bo ven Formosa GEMENGDIS BERICHTEN Met de Russ vorderingen stijgt de paniek in Dtl vooral in Berlijn Het D volk wordt op alles voorbereid Dr Ley de leider van het DAF verklaarde gisteren in een rede Wij zullen vechten vóór Berlijn in Ber lijn en achter Berlijn In de hoofdstad zelf is de toestand onbeschrijfelijk Er is geen plaats voor de duizenden vluchtelingen De hotels zijn onverwarmd gas en electr ontbreken in vele districten De koude is hevig terwijl de Berlijners des nachts van hvui slaap worden beroofd door de bombardementen van de RaF De Köln Zeitung schreef gisteren De eerstvolgende 8 dagen zulljn de oorlog beslissen Dan zTillen wij weten of ons 3ijden tevergeefs is geweest De loco burg van Bresiau is go f s il Ie er d Koning Peter heeft toegastemd in een regentschap Dr Subatsjik zil een nieuwe regering vormen In bevrijd Federland is de Ned Oud mini ter Prof Golissen gearresteerd beschuldigd van collaboratie met don vijand Op 0 Jan hoeft Pres Roosevelt in een eenvoudige plechtigheid zijn 4e ambtsperiode aanvaard l res Roosevelt heeft een porjoonlijk fgeva irdigde benoemd met de Tmg van Minister om een overzicht te tcri igen van do economische toest in Eng Frankr België en Fed L UTST E FIEW Ss In Pommeron zijn reedd 1 50 plaatsen veroverd