De Vrije Pers, zaterdag 3 februari 1945

laborat6urs flRnY06 r en het zKakke ootreden van d L ji vp Lef r nrnl Zk F H ü ir T f 1 E U W b W km m Geell handen Bij Oolmar werden 5000 Hu rtdood n w 3=J nomen Over een 45 Im front rukken de Lall nröfer ds a lrt f n f ï f burgse grena in de Eiegfriedlinie op G ist ren werden voïdfrinr n tinÏÏ i KS ijri xrt i f p sLT g3 £ k L de dXr eenheden van het ieger v a o k Z oekow 6S taMS è Sn sr rgo 2 i e ti srL L k sk Vii Er o eLri klSr Tï l èo l£S S gevechtc n in Küstrin Moskou meldt d 1 i bedrsigd Du berichten ncM n 15 km afstand van S Oderötaan n f loA r i jstrin en Fr rikio l op 25 km waarbij 100 pL atG vi t o t J g front vorderden de Hi iiier N W vaA Schneidem ihi waa st L revec it tf ï a d Wnrthe 45 km overd In O Pn iisen biïïL de Su nl o r S nden word Ratzebuhr verburg en 50 andere pleatsS wIrdeA trov ïf r ï gebied tegenstand S ee eiland bij Koningsberren ox rukken Ru troepen die op het schier vluchtroute naaï PufIS werd S p Ip ï fS Bocht De laatsto Di zenblokken veroverd ttrw 5f ISs A Pfi v 2 hui De Ru zijn nu 2500 km op znifct van vernietigd inxitsori destydB ber ifJirin L SLkasur Oostelijke punt dit d TÊ et tZls bombardeerden Berlijn i 2 anval en Siegen 0 vL SulenM2 to s v Sis geerterreinen gebomba d erd Tit fr nïfl h f chen Gladbach werden re n N W Ltl aan en viSei krcónc ntra spoorwegdoelen ir burg Vanuit Italië dotlèninïprn iaagden Verre Oosten De Im deiS e n 3de len t n Joego Slavi J gobomt rd FenZ van kaMlla dat nu va 3 li j t P r 0P W kust 60 km staan minder dan 50 kn vl de st d nl t v J troeven uit hot IT sneden Het Japanse hoAfdL r S + P strijdkrachten zijn in twee i gc deden een verraSInde af vafo het r bedreigd 400 Am soldSsr genkamp waari n zich zovel 2m Ls Lfftf n J P S led gelegen krijgsgevsn 51Ö man werden bevrnd lOO A hrn viv f en Ne de tl ander n bevSndei put De terugweg was een doIr nJfn S f 2 amplevDn volkomen uixge 11 iHySs v bui et t nk ieliSJ Ï Lf S SaSt I2 f P E 1 htel ng n het verkeer niet hoog is milie kwijt zijn De v Bovendien verlagen K l tnrlti IJ T S T ® ® belemmeren ingrijpende reorganisatie in dr D rre p iVïïï rVrpr strekte mijnenvelden aanpelor i r r t Ji ® 1 de geïmproviseerde Volkfstr S n S hten gegraven d notten uit de voÏÏ nn i r i P n et ingelevCr Inl3erlljn i effoSëtrïLïï h n nbu eSj C Si dL dat er zóveelle Ve ïs T f nL e n cieM w den om tenden die naar hef wïli n en t J T i verdringen zich de vlucher vluchtelingen uit het gefeiSd ter 0 tn i O moeten Reeds zr men waar zij by fWilies wf derin o 2 r pi f I aangeko middelenrantsoén n in gehLl Stf er wd wo morgen zullen de le n3 ingrijpende reorganisatie in d T Vgof erSnf Vn f S i en nvelden aan elerc nr t ® i den uitge notten uit de vorige oorlo r n ip r i y ë xeverae messen en b M i wegens het lachtl eer d = trnki v if 7 f afgelast 0 aes nachtr exerceert rde messen en b Mio