De Vrije Pers, donderdag 1 maart 1945

v I No 77 J I UITGAVE M A A R T 10 4 5 V U U f roR m to komst trol de vcn r ï VRIJE rj i nSR vrij N i üCK i rL DH WAAA hlXU en Nl JIJivainüAN 1 i 1 vo 0 r G tioa oi on Cj dL i n H U R C H ILL 0 V K R D g r K R I M i 0Jj L lN I OJ De Kr3m Confereiiüie heeft fcewerenjda t Jo r l en polit ecr Iu d dar grotd aogendJ c 3c i dan ooit i oreno Laa ivaitele cocr in is n óit hox r ios ic I ve hopen op i ya J r Ar Tï n èo dêba cu in hoi LagorLu xj rtn l ovar do Kris Confor nt o B3 i c c ue v nc r lorvan ceite CürrchUl de l louc a n d t diee Rpgerirg op do Kvi n O iJ onaaT do 11 ha ua noc c oli dst io ïïi Reo prijs oVxldo up e n Co A1bat he xs luot da J J J e cVdJf T o l rp iak 1 do 2 j van hoi ll het D olk uit te rooxon of het 2o der 3 r rhc is r o hicrJoar de coü Uq mn Tai r co aansrxdafilen iie lajsr garand tore ve de g allo pof endheden zo i 7fet roxcn betroft zexde Ch aoen er oo k rüügcl iic au worder Do Biibse Reg lo dtino cor i r t 3 gaafne reeds in de voG plaats vinden maar z j r Vjr hor f 9 ij dat tjreze conf vcmtla i liaa yltuxta gei nJo 0 eg oi fc hielden ua hefa van c e it s e AT eriI Staven met hun raad evarR l rrrekintr u op l klta Hier 5orden de pleJi reu ulc j ki vor do oórl in Werit Si ro r i en V or da oorjog cegen ipan Hat groot och M vcci j I T La jr v i r da cich twee riï lemen voor het grensv aagstj en het vraags övk V8 n P s vrijheid r e Curzioïaijn die nu in hoofdtaak tot grens gal 4d 4 8r i i 1919 doo r een onafhankelijke geal ocosri jdlH eerder anti Russisch dan ai ci Poolr PS t vastgesteld o len hreeg Isrhij Dtr zigj hot W dael van O fVuieen er OppHTSr leziê tooge ezan Plot vraagstuk van de P a jhe d is echter nog belang j jk ire FF t tir aooft S alan nogaaal do P onfi h p blee V de g allcconojsvooring is kor jkheid gewaarborgd en do ru uv o von e i vraagrt v van de cheep u5 te De top P reg a m te f 1 r oao L e oorlog in het ost r cluur v ruc door de g allo worden or ken U Er zou L en lan r dmi verladen neif r corspron geen Lublin Ociiite gev nmd zxjn indien oe Vri irw ïd eho pt Daarentogen is do top P rog te Londen destijds het g advi s rïodo ve de oorlog egen Japan door de had opgpvolgd Ik heb de indruk dat S aUn e ccereen sneller nadfrbij gekomen Ho en de leiders der So v Unie in vo e vr n wcl de ver ie en aan scheepsrudinte d or tor schap en in gelxjkheid met de demoj r van r o ing vM ol buiten beschouvdr gelaten i W Europa wil l von Mxjn gevonlens zijn c k 4i rorC i ev hoewol de aanbouiv mn 8eh S alin zijn oord gestand zal doen Iji in AüiOiiLa rog sceods oven groot is zit l n V j krappyr in or o sciwepsruimte dan ooit is voron Vorvolpe sprak Ch over de Int Org v Vrede © n Vvx l2 heid Deze is nie gebaseerd op de dictatuar der grote ncgeTi ieden Dozé hebban elechts tob taak de manrhoid te bescberaer üenginde een Q dQ ijdrhaling ve n een dod lijke worstelirg te vooiomen Zij 2 Uün de manohoid echten niet bouturcn rr oj5 deelde hij made dó t de Min lilden en Attloe k ngeland op de confer ntie te 3a T Fransisco zullen vertegenwoordigen 7at Italië betroft zoido Ch da er gcon enkol vorsohil van moning bestaat t s non de Br en A i regering Do Eng politiek in te jektnDand is volkomen gerechtvaardigd gGv eesc 13r is vrodo bereikt zonder wraak nomii i i Ghurohill besloot zijn rede met to zeg gon dat wij nooit te ver vooruit moeten zien Ji kan elechLs oe n schakel togolijk worden fj vi rkt De g oto mogendheden hobben plecb tig do handen inoongoslagen voor hun taak de mousheid to dienen Dit biouc schoner kt nson voor de toekomst dan ooit to voren Lar t ons to sarnen voorwaarts schrijden V ¥ r sTr h I d t g e j n G 3 RjLi jL L5 N N 0 NXiL i l J