De Vrije Pers, zaterdag 31 maart 1945

Tl li j 1 r I li I r 9 1 Las rc 1945 oiccQCOven doort FEl lTJS JE ÏATKIIICDRAIjüNS VOLKj KRT r lOOL bJh JïOK DU TO i OITST TRC lV I DE YONXj DL VKTJE rV I OllTE DE ViiIJE KATiIEDEii VRIJ HJ3i ERT JIT 03 JihEID on i i JUi S ORGANEN BDTTIül VUC uOT Dl 5K aT TUTrn nr rrriTmnTiTiTrirn liir lAKi vj Düvrsyji j Gon Hi d eB vorder b gi H 2 u c JKiauwGl i ca 9 n vreek ra i s o fivt stekon vï Ie Jüjji icor Munxcc iie ry Gn Paboon aijn do Lügu fc n Ki £ cOjTin ei sin geji liet tea Opperbavel licoft cni ndcijwc Ty gegeven Tvf de gi oxc ceaLL suc ccc soj ijc Hoact 3 Jieei t n oci H kcc 3 snol Ie opnarr vT n 90 km ir ïiuj adcr boT a aan de rpnd T an do ï pBi faalöe ±£ iac viT kto vero v e dj Ten N an öo Ruhr staat r nir oaetir p ooxi tiental km vcixi Mf iistor ea nij is no £ J ech is 00 fi van Q3 troepen van rodges verwijde re e JU h rge b ec Is prao isc x jeliorl orasingel U Montgomery heeft niedc edeeld dat do bü cichten over do vordoruigea rexi Eijn logorgioop zeer vertrasit d a i ds pers iiiillen v or aen ocrfjCgevea Ij Lü ai zijn troepen niets anders bckon 5 dein dat 2 rankcolonnes vanuit hot rru gehooid sJiOl oprutó en In N O richting em da 1 rkcolcnno iÜHater to top oen lOtaJ kf a c j G ic fcL d In EliTierik s de D tegenstand i oiaa i gitrokcn moa tnn N van do stad apn do UedoiTuTw Dtuite i ce Cxr nog op taaie tagens aaL M He S C im lc ger rin D het Riilirge bied b ri icn La ibörn en Lii TDu vg 2 i in veroverd In de Lavi ns van Duia b Jig £ ntton do jn 3 d a kbo ben oiJt Oo = t3 t ijke2 in noi RiJirgebied staan do Aru J oen Staj L van Lsscn on Gcisonlvj rohc uon Ilodgos vautiii nao 1 jhf 00 1 Tr ex i h igo snoiheid is I f ii tjgchï d v n iomagen NiO door vy otcn w a bij hij het ïb cd ivüi v ItufOido on trin kc D ocnhe den dl cc a i ouht hoeft t v j ifeden Hij vero veilde o ao Ilarbi i T oyfi en Aita ar c staet co ninder ion TJ k van h mduslriecentrim Xt sso oLV i d vcx lyoi i tj n het Vc goJ agoberg p ru bocf de i bocla ologd op de enig baac c b iD iron vo i Diicüifino s oke d f i rinakt kiT au do Ge Ldurao t 9n i io ir g i orc race nj r ibO FK J l ï lK ikiJ Gisteravond dat dLO Crui uroopon roods iO Lh C rLoe C i jn CLOorj dron cjcc i e c i oger van 1 ntgo1 01IE1E V i JU r ons plaatsen Verdere namen zijn nog niet gemeld PATTO T 01 JTARS Op do Zuidelijke flank van Hodgeü rukt Ta tton s loger in verschillende richtingen op Ovor zijn operaties wordt het groots Le stilz togen bewaatd Er is alleen bokond genaakt dat hij in het Vogelsgebergte Lauterba ht vorovtrdo en op 20 km van F lda staat Pondordagmiddag om 4 jux was was Krankfurt geLcel in In handen Het uoreol van de burgerbo volkmg was bijsonder laag J S OVlVil VAE MAiqtEEil Do oapi ulatiG van iïrunnheïra is niot geschiedt door de D militaircjis aar door de D burgüriijke autoriteiten Eon van de boveihobbors van Gen Patjh ontving van den biu gc necster oen tojofoontje net de m © dodülmg c hij de stad overgaf Aan de bur jcr j hnd hj j laüi efc n witte vlag cn uit ie ctoion teneinde de srad te sparen Tei Z 0 van Ilannhei i w vordo n t o letter Heidol b r iT T T of jrjts T gjVf NEDERLAND i VoGd£ j tiTosjtF ad b jspc oken Woensdag j l zijn ïn litl iagorliüiö q debatten gehouden ovex de 00 jorradjn i be rijd jcbiod Versohillendo Lagcrn ils loden van naam ai on aan deze bespre kinre i dool fc pf sitiOj Vv iarin het nog bezette u vr n odorisnd ich bevindt o v ord uit i