De Vrije Pers, zaterdag 7 april 1945

fpVf T rrrrrn TTTTmil III m iini i nn ir TfArrTT ninimii ili n nfiun J Ui geeeven door TE GEbP JE MAIHTIENLRAI 0N3 VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOïKOMST TROUW IE VONK DE VRYE GEE CHTEjDE VRYE KA THED ER VRIJ NEDSRLAUI I E W AAR iglD OTS ORG EDIT TB VOOR GOUDA EN JiISTREKEN HET NEDERLANDSE KABTFilT IS VOLTALLIG zie pag 2 COEVORDEN BEVRIJD Ha een snelle opmars heb Tien de Can vanuit Almelo Coevcrden bevrijd Ook Hengelo is geheel van D gezuiverd Vanuit het bruggehoofd ran Almen zijn de Can Deventer to top 2 km ge naderd In Zutfen is een niöuwe geall aanval ingezet Zutfen wordt verdedigd door 1500 jonge fanatieke paraohu tisten die een voor een dcor d vlammenwerpende tanks uit huji eeniransgaten werden geworpen Zij A echten als duivels Een Can oorlogs eerr seinde dat wanneer Zutfen © en D sta4 was t e weest sij reeds lang door de artillerie in puin zou zijn gelegd Nu wordt alios in het werk gesteld om de burgerbevolking zo veel mogelijk te sparen Ook te Doesburg houden do Duitsers nog steeds stand Uit de saotor Arnhem wordt patrouil le aptiviteit gemeld 45 km van Hannover Britse en Am troepen tiobben verschiillondc bruggehoofden over de Wezer gevestigd en zijn van hieruit opgerukt in de richting Hannover waar zij nog 45 km van verwijderd zijn Van Hameln tot Stelzenau be djidt de iinker Wezeroever zich in geall handen Minden is veroverd Ten Z van Bremen veroverden Br troepen Dieper holz 60 km van Bremen verwijderd Fa oen snelle opmars van y km in 1 dag ver OA erden Oan troepen Meppen Dtl 70 km ten Z van Embden Het 9e Am leger staat nu weer evenals voor het von Rundstett offensief in Dec onder commando van Gen Bradly die nu meer dan 1 millioen man nder zijn beve hneft De operaties tot de verovering van het RuJu gebied zijn ingezet In he Ruhrgebied taian de Am min5or dan 5 km van Dcrtoind Ton Z van het Ruhrgebied is een aanval over een front van IOC km ingezet In Thüringen staat Patton vlak voor Erfurt Eisenach werd van D troepen gezuiverd Mülhausen werd veroverd waarbij 4OOO Br krijgsgevangenen werden bevrijd Ten Z van Gotha maakten de Geall zich meester van Suhl In Beieren werden Wuczburg en Kitzingen op de weg raar Neurenberg bezet Pr troopen bereikten Suttgart totop 52 on Het aantal kiijgsgevangenen neemt nog dagelijks met 0 a 30 000 man ce De Geall beschikken nu over 9 Rijnbruggen d i meer dan de D ooit bezaten In de strijd om Kassei z jn tanks buitgemaakt die neg geen 50 km op h in kilometer teller hadden staan en tegel recht uit de giote Henschelfa bri ek kwamen LUCHTOORLOG Gisteren M luchtaanvallen op Halle en Leipzig Eergisteren nacht zware RAE aanvallen op oliefabrieken in Hamburg Merz bj rrg en elders in Dtl Donder dacht aanvallen op Ingelstadt Neurenberg Bayreuth en Plauen In Maart deed de RAP 100 0C0 aanvalsvi uchten waarvan 80 000 boven het v estfront 90 000 ton bommen werd afgeworpen éOO toestellen gingen verloren Gisteren maakte de geall lucht macht in Italië 5 000 vluchte Luchtaanvallen van het Coaatel command op schepen in hot Kattegat en onder de Noorse kust Geen Y s moer op Engeland TOENBN B ESTORM De trojpen van uaarscnalk Tolbuchin breken de D veid diging m de voorsteden v n Weenen Op 8 km ton ZO ü ITSE tHTr r e U R Zoals wij reeds hebben gemel d vermoordde de S D op 5 April j l in Rot lerdam 2 Nederlanders iijji lijken blever een dag lang tegen de Hcningerdijk liggen 10 van de slachtoffers v aren uit het Haagse Voer gehaald fï ervan uit de politiepost uit de Hodflaan terwijl 4 klacht ffers uit de strafgevan gems te Scheveningen naar Rotterdam werden vervoerd om daar het lot van anderen te delen Onder deze laatste vier bevj dt zich de Heer A de Korte uit Gouda van het centrum veroverdehij het industrieoentrum Schwechat De Rtjss artil lerie beschiet de ppoor lijnen en wegen die vai lit de stad naar het Noorden lopen Bruck 5P km ten NO van Weenon werd veroverd Gen Jeremenko bekend uit de strijd m Sbalingrad en Riga opereert nu in Midd Slow Hij staat over een lengte van 0 km aan de rivier de Morawa Rosenberg a d Waag werd veroverd Heel Hongarije is van D gezuiverd ïtuss en Buig troepen staan 70 km vanZagreb Precies 4 jaar na de overval van Dtl op J Slavië maakte Maarsch Tito de bevrijding van Se ra j e WO bekend Verre Oosten hedenmorgen deden Supers aanvallen op Tokio en Nagoya Bij Okinawa werItn 150 Jap vlgt neerge scho en Op Luzon werd Luchena veroverd evenals Banguat Hongkong I de door Liberators geb