De Vrije Pers, zaterdag 7 april 1945

L J VOOu GOUDA LN OMSTREKEN Zaterdag 7 April I945 No 93 H Uitgegeven d ri Dt GEUS JL J L INTIElIDIu I ONS VOLK HET PATiCOL STEK TOR DE TOEKOMST TROU DE VONK DE VRüE GEDACHTE DE VELlL KATHEDER VIUJ NEDkxLAND DE ÏÏJlABHBID n NIEU SORGANil H I fEDERLATOSE BERICHTEN De Nederlandse Delegatie te San Pjancisco zal bestaan uit Mr E N v Kltffens voorzitter Dr Loudon vice voorzitter Dr v Mook V ice Admiraal Her frig Mr A Jjv Tricht Pater De Beaufort JTir van Vredenburgh Majoor A van Pelt Hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst bovendien de persoonlijke secretaris van de voorzitter eeifi secretaris en ass pecr S3e Voorts een personA uit be et gebied wiena naem niet genoemd knn worden pe startbanen van de V wapens in Nedarland worden langzamerhand opgeroijBid Sedert ruim een week is geen enkel V Wapeti meer boven Eng geweest In Twente werden veel startbanen ver ovei tn Delft Den Haag Vogelenzang eh in Voorschoten evenals in Aerdenhout zijri alle banen vernietigd nadat alle projectielen achter elkPFr verschoten waren Langs de afsluitdijk wordt druk Du verkeer gemeld Er is geen sprp ke van een grote Du aftocht maer wel wordt veel technisch en civiel personeel naar het Oosteh v rvoerd Tot commandant van de Ordepolitie te Rotterdam is benoemd Diekman afkomstig uit Leiden De laatste dagen vorderen de D veel trrnsportmiddeleh Dar ronder veel fietsen goede én slechte Ausweise zijn dikwijls niets warrd fóest da rom steecb op Uw hoede De S D is nog onverminderd actief zij schijnt niet van plan te zijn te vluchten In Zuid Ned werden al 18 illegale werkers door achtergebleven Du doodgeschoten PRAAT DUS NIET OOK NIET DIRECT Na DE BEVRIJDING En weest ook nu voor zichtig Dinsdagmorgen worden 20 onschuldige Nederlanders door de S D op strafst vermoord Hun lijken bleven een dag lang tegen de Hcningerdijk lig£ en Particuliere berichten melden dat de Du m Hengelo even voor fe be vrij ding een arntal notabelen als g3 jzelrprs hebben meegenomen UIT aJTDERE BLaDEN i N B weer in rctie De jJTVB difc voor de oorloc 130 000 lerien celde is m bevrijd gebied zijn ctiviteit Wü r begonnen Door ont n vn ooi t et me t ht t hoof kantoor in Den Haag zullen de leden per advertentie worden opgeroepen teneinde nf ontvangst van hun a eire ssen met de verzending vrn een goed verzorgd mededelingenblad te beginnen De AlWB verricht reeds goed werh door het verstrekken van grens documenten prn hen die napr België willen reizen door orde in de verkeerschaos te scheppen en de leden op verschillend gebied vpn advies te dienen Te Breda is voorlopig 3e centrrle vpji deze Bond gevestigd Vele nieuwe leden meldden zich m Trouw SPREKEN IS ZILVER Z rt TGEN IS GOUD vooral bij ondergronds werk WIR KOMEN ZURUCK Toen de Du Eiildhoven moesten ontruimen bekladden zij vele mu en met het opschrift Wir kommen zurück En inderdafd de moffen zijn teruggekomen als krijgsgevangenen Bijna dagelijks passeren colonnes Du krijgsgevajigenen Eindhoven De be volking vrFpgt de moffen dan wel eens of ze in het bezit zijn van reisvergunningen Ook hoort men dan de Eindhovenaren het lied zingen Hi2 S ï55 S®ê§5 5êêl2 5 REGERINGSMEDEDELING Gisteravond meldde de Regeringsvoorlichtingsdienst via Radio Orrnje dat H M de Koningin op voorstel van Minister President Gerbrrjidy 2 ministers arn het krbinet heeft toe gevoegd t w Prof E J de Quay Min van Oorlog I r Th Ph Tromp Min vfn Vatersta t KORTE BERICHTEN Rusland en Brazilië hebben diplomatieke betrekkingen nfngeknoopt Het Poolse Comité te Warschau richtte 6 tribunrlen op Mevr Churchill bezoekt Ru3lfind wr r r aij o f zaekenhmzen vrn het al to Rnssif fon ber ichtiet