De Vrije Pers, donderdag 12 april 1945

1 z A P R 15 L 19 4 5 1 S W n2 S T OOL It R DB TCRK OMST TROUW DB YCWK I Dl VRU1S aro ül IE VRIJE MIEDEK VRIJ NEDBRI i tó DÊ Wh RHEIÖ en NIBUWSOROAMW Bditio vrrr Gcudacn cmijtrekon Il l ft v M X C n N 5 S TROEPEN 12 0 K 5f V Ji n B S R L I N NW t TIES IN MIDDEN NEnERL JMD BSaON im stad of êorp Xs Jl vrijd ïa OiaaX a aai r l ipïig Coburg veroverd Gedooltelijko go heiohf üdihg y ir do rpcruties van Patton Duitso tegenaanvoiaea bij Krailohsiai DEVENTER Blin RUD 1 ü laatst 48 uur Trrte seallieorde öuccossen i nn Zutfen staJton de D als renrver dofrdo aoriltTvncn verrverd Gevechten in Bi unswykiPi teoialle veer vcrrbarig JO ltB rpir8 van n racJ Simpson DS KLBJ5 BiJ iiu Gt jviugv rtorn hot 7 orshulö in nURO Br raCT Nieuw offoneicf van Gonorac l Put+ on jbror d Wsos rlus vcrrzichtlg J bnter te laat dnn te vrosg HvPt U vl ag verte on ge 8i ri 1d in Nedo rl nd OijstoïöKfevcnU deelde den 1 e e r i r r Rfidi Or nj o f n t 9uterbcric t ar éo waf r in werd bekend göraalkt dnt eiüipd het lo C R lg wjwigdRgniijiJdag oja hv lf vijf l© j839l ipi stomb ton vr x 0 tV r ostwi£on Do plnc ta nr dit goöo hied was mcoat o h ïrijpelijk © redenen wor dett göheinipehcudpn Volgens gracht deer de Cana d trckkon d © Duitsers in bortjee ver de IJssel to rug Ken deel van Je D verdorjiging beötond uit grondperscneel van de Luftwrffö Do stad hooft over het a eeneen w init freledon In Hidden Ovorijssol rijn Rijseen Holten en Nijverdal In h5t tor t van Duitglandf Gonoriol Sirp jü de beT l hobbor V4n hot 9o jU3 1g start u no l in do odlocp nar r B rlijn ffinad g vtarover de hjj net 200 infa tèrljrtfl Üinnover ttierna gterttp hlJ df rr n nr Brunswijk De stad v il e niet capituleraa Uon grr rt dcrl vrji 2ijn hccfd Tjaoht strimdo vorder Onst bevrijd Ten Cvm Zwolle be reikten do geall Otrwen Vaniw icii ts en bereikte i en de strijd uit het gebie vanjcpncrs Vün 00 kn in 24 Uur P r tef fou ie strijd in Mid lfeppol ia goo i nieuws binnen j ij Mis pdehburg de ïlbè mj dta Méderl nd be oanen lijn Hedenctcrgan meldde de BBC k ttts Vian het eversteken van jjasel Vifel werd bericht Hrt Duitse Rijk wordt in Nlee ön gespleten oht6rgebl von trtepon van hst 9 n l ly dc rtorrranval op runswijk begrnien Br troepen van gekcHon In niddon Drente heb svap c nu cp 120 ktt vaa Barben Ccn eenheden bij Westor Ui n en öP 195 knu vem bei bork ccntict gecraakt cot de ro eenheden van zijn Jegerrukken ten Z O van Brenc p in ée richting van Haiabttrg varr zij nrg 90 kn Ein Vei wijdord zijn Do D vorwjlre In bet rnrekero ocrfcroht h rfc 48 icvonter rrr de Ccn wo j br rig vroupdoboto n vor de i van BfcntgcDery e epiaare termtten bevrijd De atoro J i ïri f f jBrencn cf Hamburg 7 Blljkiorp op de stu had in de i ï ff tf M r beschik en tij tóiet ver loop van Dinsdrg plt ta l Ö Ijn de D vertrok jvnlrironae troepen co do belde hkK tt o r tv vna ie tank ® n G niot ïeg en dat 9 rr gy g kuimen Hebt t rugfcoBen In Het Iwvtsts nieuwe op pü g 2 ui ien wij hio n aododolihg Hl een kcrtp fcll strijd toit cmeld lilftxc rgchuwing In de iititste deren is herTia ldelijk goblcken dM voor i rt ppel Radio Oranje zal vorderingen m kte ton Z van Voldm Mc ntgcnery stöan in e n doniniddng om 1 uur oftge Örcningon üii de sector Ani i ve ciikel on Breaen jindO twijfeld op hot Rputer be hem wordt patrtüiïle activi