De Vrije Pers, maandag 16 april 1945

PIRS ii i III r i R BXTEA EDITIE 700H GOUDA EN OÏISTREKEN Maanda 1 April 45 m LEEIAVARDEN VEROVERD DB NOORDZEE BEREIKT Gisteren werd de Tsevrijding van 5 provinciale hoofdsteden gemeld t w Arnhem Zwolle en Leeuwarden Eet meevst verrassende is de Cari opmars in ïlriesland Hier is van een D tegenstand eoen sjrske mepr In 12 txvx rukten de Can 45 km op Zij fcevrijd den Heereveen q1 vega Dckkum en bereikten bij Tsrnaard de Voordzee Ook ten W van de êttad Groning en ajaelle Can vor deringen Hier bereikten de Cixn bij Zoutkamp de Lauwerszfe Op dit pxnSi bieden de D krachti je tegenstand Het Zuidelijk gedeelte vgtn de stad Groiingen is door d © Cain beATijd Zij staken het kanaal bveï dat midden door de stad loopt In het N gedeelte van de stad werden straatgövechten geleverd Ten 0 van Groningen bereikten de Can de Dcllard bij Wc3dendorp 9 km ten ZO van Delfzijl kinschoten is dcor Poolse eenheden bevrijd Samenvattend kan worden gezegd dat de strijd in onze N provincies vrijwel is geëindigd In de ZVf hoek van Drente zijn de Can in Meppel doorgedrongen De Can hebben hon bruggehoofd bij Wilp uitgebreid en vechten nu in de straten van Apeldoorn Zij stak en het Apeldoornse kanaal dat door de stad loopt ove Ook in Z richting werd het biruggehfd met een 5 tal icm uitgebreldi Na de bevrijding van Arnhem j rukken Brits eenheden op in de richting van Apeldoorn 2ij bevrijdden de dorpeft Deelen en Terlet en staan nog 20 km van de Can in Apeldoorn SEYS ItlQÜART GEVLÏÏCHTI Sey3 In uart is uit Nederland gevlucht D © gestolen buit die hij met vrachtauto s uit Ned trachtte te voeren viel in handen van de Can Zelf lean hij helaas nog even de dans ontspringen PATTON 20 KM v TSJ LOW Tengevolge van de geail opmars in Duitsland heeft Hitler zich genoodzaakt gessien de legerleiding in het Westen te spl itsen Noord Duitsland wordt nu aangevoerd door Von Basch den man di vorig jaar Juni inJfit Rus Af i j si iib taii