De Vrije Pers, dinsdag 17 april 1945

an de Tsjechische grens Door het naderen van o Tsjechische grens is Duitsland in twee de itn gesplitst Itoüpen van het 7e Jta leger j yn na een verrassend snelle opmars Neurenberg p r iQngedrongen Pr troepen helJben Kehl tegen ovar Straats burg bezet en z jn Offenburg binnen gorukt In het RuhrgeT icd gaven zich eergiste rei 5 generaals over uiat de resten van hun divisies De liquidatie van de nog overgehieven Do gaat snel voort In totaal zijn er nu al meer dan I75 OÖO Du in het Huhrgeliied gevan ücn genomen Aan het gehele W front werden eergisteren 60 000 gevangenen binnenge bracht de dag daarvoor 85 000 1 0 strijd in F rankrj k De gevechten om het Du vveerstandir st ten N van Bordeaux op te ruimen gaan onverminderd voort Fr troepen hehhen Roy aïine veroverd en zuiveren het nabije schierei IzM 350 Am bw hom bardeerden weer de Du r tilleriestellingen LU CHIEFRONT Geall bw met sterke iagèrtege leiding vielen gistermiddag spoorweg en ande CG doelen in het Z van Dtl aan C a werd Re isOji lDurg gebombardeerd Vorige nacht werd Ber 1 3 maal door Mosquito s bestookt De j r kuatvliegdienst viel v jandel ke schepen aar vUe zich in de Koorse fjorden schuilhielden i vv van de Midd Zee lucntmacht hadden spoorwe t n t nin Deieren en Oostenryk tot doel OO SroROKT Nu niet Stalin maar Hitler meldde irj e n dagorder dpt gistermorgen vroeg de gro aêraval op ocrlyn van den Joods olsjewisti Lcn artsvyr ud soais hjj de Ru noemde is bc gonneii Het gehele front langs de Odor en de ïïeisse staat in vlammen Ru vlgt nemen in groten getale aan de operaties deel Volgens de Du hebben de Ru reeds een nieuw bruggenhoofd over de Oder gevormd en z jn ze verrl t opgerukt naar Berlin Uit Moskou komen ru geen berichten ovar dit offensief Op he schiereiland Sammland werden de Pu troepuu in 2er gesplitst Meer dan 30 plaatsen werdor Teroverd 6OOO Du werdön gevangen genomen on 3 000 gedood ütolbuchina troepen gtaken op een punt ten W van Reenen de Donau ov r en maakten contact met de troepen van Ma linofeki Hierdoor werden de Du welke nog ten N van Ï7eenen gaten omsingeld Andere Ru troepen riikken verder op naar Xiinz waar ze nog 80 km van vèrwjjderd zljtt Fürstenfeld ten 0 van Gtaz werd veroverd Ir Moraviö woeden hevige gevechten lange de weg van Göding naar Auster litz ten 0 van Brünn VERRE QOSTEET In JJirma werd het laatste Jap bolwerk in de Prov Arakan door de hx troepen veroverd Arakan is nu bjjna geheel van Jap g ez uiverd Mededeling De verkoopprijs dei Trouw Rijn prenten is niet P 2 50 zoals aanvanlcelyk vcri medegedeeld maar f Li iATSTE NIEUWS By Apeldoorn z jn ca lü OOC Du ingesloten Ze verdedigen zich nog rr v tig De Ru z jn ten N vas r rlit2 o vor Neisse Het 5e lc v er in Italië r n7 ic 1 vordcrd Het staat minder dr ii 24 kr