De Vrije Pers, woensdag 18 april 1945

T fi Y P No 98 borichton hebbon Ie Duit sors de Zui lorzi o lijk ton N van H fcrrt en H sum vor niold waardoor eon grct igpbievi cn er wntor stait Ongeveor Ie helft van Ie 10 z gin goledon gclan io p xra chutistcn best n uit Fran se Maquistroopon V nnf he enmrreen zonlt Radio Horrij zpnd N erl un uit cp gclflonRtB 415 ranter ie lengte van Raiir Hilversum die uit r o aether is verkrrt Britten voriercn 30 kn in lo richting van Ikmburg on stafin op minier l n 40 km van ie stad Soltau vero vprd Opmars ovor lo Lüne burrerheide 25 kn van do 31bo 9e Ain lg zette giste ren gro t rffen i f tegen Maagdenburg in Brug f hfH uitgebreid Halle vr r 3 4 en Leipzig in zijn geheel omsingeld AanveJ op beide steden ingezet Ten Z van Halle werd Plauen vercverd ücensdag 18 pril 1945 p g 2 Gi itcren stm F itton nog jp ra rzuiverd Stalin aoldtslechts 7 km Van e Tsj Sl r Q verovering van Siastors grcna ik rgmblik wordt ji rf 50 km ten N vnn f oenonhet bericht vot wdcht dnt hy Duitslanis Tortste natüur r prons zal c v rschrij en ijkö oliecentrum MclimfskyIn h t Ruhrgebied is ie j2o km van Brünn T lbugin ctrij 1 oractisch oeindipd jic j v Graz Hot a ntal govangonon in het Ruhrrebied is tct 260 000 ge f f stegMi In o perste 15 Ja Mo el D bevelhobbör vm de gen Van April maakten de ro leeers in lo mhr pleert na if ll in hot Westen 755 000 t f 6n bezoek aan Hitlrr in Berg V van f n Vclgpns nrg onvol teeF ieh zelfmcnrd Ook de 56 l ligc bpricht0n bedroeg het jjr vr uwenleidstof lor Nnzi vnt a krijgsrov Har nin jl jPartij pleegt zolfraorrc Bohrran 144 000 m m aan ie Gi en Van e vertrcUwoUngen ven rcn e verloopt ie strijd gun en Fuhrer uit diens cmgoving Btig 6 000 D Aovangon enno verdwenen Hitlor zelf brongt men waarcndor lo bevelhob t gro tste gedeelte van zijn ber Adm T ichaclisch net zijn tijd in een bunker cr G en gehele staf festiviteiten n a v Hitlers varia rivg cverm rgon Gisteren rruwdienst in Ie St onST FRONT Moskcu zwijr n g cVer hot pj jtg Cathedral bij golephi O lerc ffonsief Duitse be jy y g cverlijion vkïï Rcsov richten sprf kort van fiönSvculp j biJT wc nd dc r Kott iyil UiT Russ mars in de rich i ic inini on Prinsen Juliaim tin V n ho festal on V £ n Ip ovcchton OF minder ian 30 ONS lOOe mmn M P nT kn van Borlijn Ook aan de HÜUHT ONS XTt i Ncdsze ni uw Rn s offensief i Sa nland pr cti ch van Duit m KOWI WJ DAOLÜKS tttT 1 l Ai m