De Vrije Pers, zaterdag 21 april 1945

iirruYf GOUDA EN OMSTREKEN MERDAQ 21 APRIL Hl de D reeds vorife jaar onder j g gj g troepen ïn do Harz EDITIE 00S I V tun l No 101 m J il l lllUliillliJ iii 4 lE GR E fe B EL I N 1 Ei STRUD M Canadezen staaril óver een gróte I engte aan de jGre bbèlxxvle HPvlger D tegens d vooral óp 5 ka ten 0 varf Atoèreföort k se troepen rtiidcen op naar Baden lfontgoia6i y staat op 1 km van Hart urg M voorbereidingen aan de Elbe D tegenaan vallen ten N van Brunswick Patton rukt ver d het Sudeten land in Netirehbérg veroverd M en ïb anse ooiien staan op rriim 100 km van ffiöidaon Voorts staan zij p J8 km van de Donau In vertod met het elkaar naderen d Büssé en Am Igr richt Eisenhower speciale instructies tot djs buTj erbe volking in het ontmoetin gebiedi Amersfoort tot c Rijn stérk er ue b i x Lav v hebben besmet Charley Linoh de laatste 2 uürwpinig nieuwïspeciale corr v RQTiter in Hod seint dat ipr aanwijaingen zijn dat de D fcvérzeo voorraden naar beaet é bied vervoeren De strijd in ons land Over de strijd in ons land is de laatste 24 uürwpinig nieuw binnen gekomen Reutér b ericht dat ée CaiiL feroèpen op km tsn O van AÏaersfoort op sterkere D tegenstand zijn gestoten CanlHet i ïater in dó 3eemster en de Tmtrouilles hebberx vastgesteld Schermer de dro éPa rij n dio 4Et de d de Grebbelinie van ter Zetten is weor gestegen De strijd in Duitsland Tengevolge van do beiangrijkp geall vorderingen der laatc to dagen v lt hof hele Kcont in Duitsland in fragjnonton iit een Montgomery drijft de D over een lengto van P km terug no ar de zee Pbóieó troepen naderen steeds meer JÈndon Bro men is voor f omsingeld Hoi o ar leger staat t km Van ïloi bxa G do zusterstad va i Hamburg Ten 20 van doz © stad staan de Bri over oen lengto van 25km aan de Elbe Dq Am troffen aan deEl Elbe voorberoidingoh voor hm op aprs naar Berlijni Patton Is 15 km dieper in Svidetonland dooi godrongori ïlonD poging om hun ite VV S l rf 4 mstjaJe Mtm s jrt rfc