De Vrije Pers, zaterdag 21 april 1945

i Zaterdag 21 April 45 H f n r j lïo lOl VOOE GOUDA EN CMSISEKM WAABSCHüWINGï l i Jïï DE OMCEyilTG YiU GOÜM KOtóT GRITNE POLIZEI VERMOEDEIiIJE blJC EBTaH DOOR CEEniME IGENTEÏÏ WE ST DUS J ÜZONDER OP Uf HOEDE j is elle tegenstand gebroken TariVforifiaties i zijn reeds verder opgerukt in de ricating WES TPRÓNT D e st rijd in Ufed irland 7eiï nïiuws £ ± er nTei Hïnnen Op verschil i zjjn reeds verder opgea lend6 punten vallen de C nadezen de GreT3t eli Iiegens bui g en Münchcn Neuinark word verovord evenals Jms bach ten Z V ve n Neurenüerg De Fra nsen hebben de iiniversiteiterited Tii binKier dr nie aan9die door de Du sterk bezet is De strjjd in Duitsland In de omgeving van Pa4 pêÊ uri7 ên Ü7van 3 e Nederlandse grens zijn gen veroverd ten Z van Stuttgart Kierdr Poclse troepen over de Eems getrokken 2e ruléjwordt Stc ttgart ook vanuit het Z bedrci wTmi ërke 3ager begelelding een aantal vliegvelden om oerlijn hevig ge bom bardecrd Andere formaties bw vielen spoorwegdoelen in Z Dtl en Tsjecho Slowalcije aroi Helgoland werd eveneens hevig genom bardeerd ierlyn werd vannacht evenals de vorige nacht door Mosguitos bestookt Er wordt thans bericht dat hy de luchtaanval op Sohwienemürde van enige dagen geleden net 26 000 ton metende Du vestzakalagschip Lützow tot zinken is ge bracht Hlenredo het ben de Du hun laatste slagschip verloren IdllTt EsHet 8ste leger veroverde Portomaggio op weg naar Ferrara Eveneens goede vorde ken naar liet N op in de richting van Emden j LUCHTEPONTs Gisteren werden door 600 hi Ëag troepen die de autoweg van isremen naar Hair ïürg af sneden zjjn naar het W omgezwengd en z jn Jöremen tot op 4 km genaderd Hamburg ligt onder zwaar artillerievuur Taakspitsen 2 n reeds in de voorstad Har burg doorgedrongen Ten Z O van Harn ourg wordt hevig om Laugttburg gevochten De Geall staan hier over jn breed front aan de Elte ïen N Vif van Maag éierïl wc deden de Du e en sterke tegenaanval om de in de Harz ingesloten 4 di isies te hulp te komen Ze maakten enige vorderingen maar werden spoedig tot staan ge bracht De ingsf lo ten + roepen zyn rond i lanken bure semengedronIn Neuren b erg de stE d van de Fa zip ar tijdage n I W Ai