De Vrije Pers, dinsdag 24 april 1945

gewaarschuwd tegen voorbarig gebombardeerd De Rode Luchtmacht beheerst hot luchtruim boven Berlijn volkomen Enkele door de R veroverde districten zijn Teltow Ldchterfelde Oöpenick Kriedrichyfelde Weis ensee Oranienburg en Pankow Pankow ligt 4 km van het bekende TJnter den Linden waar de meeste regeringsgebouwen zijn S va tigd Vlg J beidchton jayn do Rus 3 door de ï tonzlaueralloa opgerukt naar de Alexander lin gisterenavond de vorove ing vrouwe geworden van het kin jy n et indue trie entrtun ïropderoomité dat zich heeft paubekeid Pranidurt am Oder belast met de uitzending Kot obus en Tro ucrbrptzen zijn vGro v3rd Tou NV van Dresden 3 V P No tüü KORTE BERICHTM Mussert Seys Inq aart en Ea utGi met z n hoofd in ver band zijn in Don Haag gesienaieerd Musaerb loopt tusoon een met etr oicken pist len uitgoriisto lijfgar de in de Hesidentsbe rond Naar verluidt hoaden de 2ieTQii relQ bijeerücojisien waalvoel gesproken on nog aneor gedï cnken w y c i De NoAdDb in bT rijd gebied is opgeheven Duizenden schappen f an de rbeidsdierj r f wa der nu gebruikt op Walcheren Radio Oranje heeft nogmaals vla ertpon en oranjegetoois In een groot d rp ten NW van Amereir rt hebben de D in de afgelopen dagon bloedige represailles genomen Chrrchill Ti iiman en Stalin hebben een waarcchuwlng gerich tot de Df inaake de behandeling van gealitkrygs gBvajagejiwi i Het Nederlari dse eiland Texel is gedurende enkele dagen be vrijd geweesc Rü OsGn die door de Da op het eiland waren gedetacheerd hadden gehoor gegeven aan de oproep van het Rode leger en het ei3and bG Tijd De Waarheid Eden M nlotof on Stettiniua confereren o j er de Pool se kwestie Dg Poolse regering in Londen wil met de Russen onderhandelen Op veranek van Eisenhower zal op de corU van San Francisco verslag wordon uitgebia ht over def tooctan den in Duuhenwalde De films die in do cor oen tratiekanpen Buchenwaldc en Belzen zian opger oDien zullen in alle D bioscopen worden vertoond van kindexen naar Engeland = Prinses Juliana is beschei n K usdagj l Aoril 945 DE STRIJD K BERLJ J Gisterenavond Liaakto Stalin in 2 dagoi doro bokeiid lat Maarsch SoeJcof vanuit het 0 en I Iaarschf Konjef vanuit het Z do D hoofd stad vieiccn biruiongedrongen Hedenjiiorgen word be cicht dat aiclj reods 50 voorsteden in handcu der Hasson bevindeno De helft van de stad bevindt isich i u IlastJ handen lïsn 3 sijden is do stad reedc ingesloten Er is nog een ontsnappingsoorrido naar het W van 51 12 breedte doch deriG kan elk ogenblik gesioten worden Moer dan 70 uur wordt j erlijn nu door vlieg t on artillerie berejkten de V up v r3 Uilende pjaatsen de Elce Zij nijn hjer de Am het dichtst genaderde Do hoofdmachten zyn hior 50 km van elkcar orv ijderd Het historiscno nomout v n de ontmoeting der beide egcrs zal tegelijkertijd te Londen TiTashingtér en Moskou worden bekond gemaakt Q en N an Berlijn o tb ken do Rr do Ilavol ovorg Iri en om Dei lijn werd ixi de iaatate 4 S 5 00 govcugenen gou3Akt Maandog snouvolden er 8000 D Jï 2 ZïlIQ 3 Gisteren zetten de Br de slotanniral op Breinen in Eerst nadat de Dobevelhebbcr een ultimatum tot overgave had afgewezcr werden de stollingen in dü havenstad j X door de BA aan j e val lent Over de voi deringen zijn nog geen bj z bekond Buxtex hude tussen Harburg en Cvixhafon we d verovord Polen vorderden 5km in de richting Baden GrenoPatton onttrok troepen en stootte snel naar hot Zb door Tn 2 dagen legde hij plats waar zij nu nog 2 km van 150 km af en staat nu op 20 km ïui Regensburg ver ijderd zijn bericrtert zou hij Miüichen totop 80 km zijn genaderd Het 7e M Ig stak bij ïillir gen er in de o goving van tflm de Donau over Het Ie Ig bereikte ten Oo vnji I eip 3ig Wurzcn Hier zijn de ai do Ross het dichtst genaderd LA IT3TE NIEITWS E 0 1 viuf rte Polen vechten in Arp J gedam Aap de Grebbellnie geen In Berlijn elf Heerst de ffcoo 4 bevestigde ste Chaos Ondaiika de drexgendo waarschuwing van ebbels verschijnen er steeds moer wit to vlaggen Volgens Jerichten uit Zweden zit de stad ij onder gas waters eleotricitéit en telefoon De bui gers bevinden E5oh zonder voedsel in de schuilkelders Zij tx ekken er zich niets van aan dat Goebbelc beweeï t dat Berlijn en Praag als 2 DOlwexken van hot lïat Soc J grander i fes Öjwatx s ± u de hot allerlaatste rdedx d z Bo elwSrd Sjn van p LaatIon worden Op de stations m de ondergrondse kof t het tot enorme vecht pair ti Qn leior tracht een plaats te verëvoron COSTPHONI Jn eon 53 da T rde maakte Sta sej ijk kar ktor en hoticteö goen verband mot grote miio opera ties Ifeice tt oepen s tt ia in Potzdaii 2Ski ten ¥ ran Berlijn Conoontratiekaap Oranionbm g door R vsrövord JTALIE Zoor gunstige Strijd voor geall Modena rei ovord ïito veroverde hevi n van iUume VERRE OOSTEII Niüuwe Ani i9 ndln goi u Jap everov stad op Mindanao