De Vrije Pers, woensdag 25 april 1945

instructies in D cht Vorwficht vrf iselpkke1itGn zcwel bij Iw g als in If n cht G cft dus 7 nu nf f cht op on Z n vlio rtuig n Vrrnt cn lfir loidinr v n vorantw r rdrlijkr pors nr n frcoton or n LV vlirrtuig n uit to zinn on 1 pc kkrttnn t v rzi elr n Tij rü von cn vijr n ine tructi s U zrvonl rrï plijk t hr lprn slr rt i hulp ni t f Zij Z ü Uv 1 at kunnen Y rl ichtnn Js rij vli rtuip n hr rt v nkcra n mrot fo on y 11 ts n v r T kkr ttpn z u i n kunnen vrjillon r okkinff zcokc n D pukk tt n zullm niet lot v l schi rraon wrr on n r o Inton nn zij zullnn zv r 7 n n r zijn r inUm zij U uli n rv k n nrnsti lotsnl toe t brrn n cf zelfs to inn Zet Is cnzc vlir tui n n i ron en vastiTOEtol lo nluatson w chtors uit on vust to stellr n voodselaiikkciton r ndorlin ze oerlij r olijk Jo cV vij ni rrb ort U hot v r dsol tr ntstf lon of rrboort cv mzo vliortuif n to achioton n toert n allo olijkn bij jr n erho on on vr rn r olijk ir n j on v n hnn lio it i on M l t zo bijzi n s rho en Dg lo on ior vij an clijk strij ikrr chton ie zich hi r n schul i r r kr n zullen ls oorOlrsris i ii T r boischc UvV rfc r Ion en wij zuil on hc als xc ni bohanJ lor Let ii el ij kunnon U niet bclfvon lut in ir Ier cbic 1 het jui to nlco noork t In sor i ro elon Z l hot r rn o l to oTf t in in orc het o nio l to kloin zijn Zorgt ift Zülf vo r ofln zr eerlijk n rolijko vor oiinp Verreet niets Mj zijn Uw vrionlen en wij zullon vo rtr n llös t V on w t in ons vorrc e n li t r m U to hnl pon nn c e lo on vo n o D hrr cht in bozot M dorl n 7ij n instructios oricht r iun zij zich lionon te hcu en De Duit ors worden bovr lm hp zr f oc i nn ze nel iTclljIc bij do vorloling irr IcvonsiriiMelen to holpon Nr tp G Berlijn ie bijna r ntlnr sl ovonal g Brenon Do Fransen veroverden in Zui J Duitsl i nd UIM en eta n V V r iup o ur 3 r ttcn sta v t rj 70 kn ton O v n R o ens burg Het 7c 1 0 iscleert hier een cbio vun iLCr k ri2 In Mroorl fst n Written en C n een kir ton Z van t foc rt ppin ond i ver verd R di Ko tvdjk p l izon In Italië Lr Spozia M dcna en Ferr ra vcrovorJ Kcnin Locprld v in Bel f i s V r de D in vrijheid esteld on werd iotorenav nd in Z it£erl vor i cht FÓtAin bevindt zi h r eds in Zwitserl en stelt zich tor boschikkin i v n Fr Vp rinr