De Vrije Pers, donderdag 26 april 1945

f Donderdag 26 April 45 n DL No 105 VOOR GOUDA EN OMSTREKEN FR ONTNIEUWS HOOFDPUNTEN Over dé etr d in Nederland weinig nieuws J erlij werd omsingeld en is reeds voor 2 3 in Russische handen Ten N W van Dresden trokken Russisch troepeh j ver de Elte In Oost Pruisen werd Pillau veroverd berchtesgaden gehomhardfaerd In Italië geallieerde opmars naar Venetië en Yerona Conferentie te San Francieco be gon tenwijken van Regensburg binnengedrongen en e toaid was prohe rde een 8tro m van vluchte lingen de hoofdstad te perla en Ook enkele hoge nazi s namen do beneji G3 bhiBle heeft echter verklaard in de stad te zullen bltfT en er desnoods te etéarven Of Hitler ziobr JM WES CTRONT De strijd in Nederland In Groningeni werd Appïngédam Dëvry3T ln en öm Di6lf aijl bcvinden zich nog ste ds Du troepen Can patrouilles maakten beperkte voortgang in de I Orehhelinic Bestred in Duitsland Het artilleriehombarI aojien oï rêiin ïs CQgonnen terwJjl i ritse I troepen do stad binnendringen 2 Voorsteden vinden zich 3 km ton N van Kelhcim Het 7 © Am leger dat by Dillingen de Donau oversolïreden heeft rukt verder naar het Z op De Fransen voeren zuiveringsacties uit aan de Zwitserse werden reeds veroverd en ae staan 4 km van het centrum van de gtad Troepen v§n het 3e Am leger zijn na een snelle opmars naar ds Donau opgerukt Ze veroverden Hogen 50 km ton K j van Passau en staan nog slechts 30 km mn de Oostenrijkse grens Andere troepen Zijn dp hui grens Ze zyn bazel tot op 3 km genaderd Sinds de landing in NormanditS werden aar het Westfront 2 390 000 gevangenen binnengehracht de strijd i n Italiëy De hoofdmacht van Gon A lêxancLers troepen is nu over de Po Uit een hruggenhoofd van 1 km hreedte rukken het 5 e en 8e legor na zich te het ben verenigd op naar VGrona Padua © n Venetië Er wordt gevochten in Mantua 2 Da generaals gevangen gen OQS JFRON t bERLIJN Stalin deelde in een dag order mede dat de legers üfcrlijn thans ge hoel omsingeld hc b ben Troepen van M Zjoekof ffiaaktea N W van Potsdam contact met de troepen van Koniov Voordat de cmsingeiing vol wa ii fc JL Jil