De Vrije Pers, vrijdag 27 april 1945

n V P nu 106 Vrijd TlQrli ii voryvardfU o Biemrixis istad GninewpJd on Charlotten burg De D beschikken in Berl over een ingowikkold on sterk yordadiginge By stoom bostaundo uit betonnen fortificaties die mot gangen met elkaar zijn ver bonden l STFRONT rramen is door do Br veroverd 0 burgpi heeft do cr pitulntie uvngonomon In do hi vonwijken wordt nog gevechten Hot 9e un Ig ruimde ds laatste tegen 6t nd op de Elbe oever op x tton veroverde in Tsj Slow ds stad Sgor iMoor naar het Z veroverde hij Ingolstadt en atüut hij op 11 kn van de O rijkse grens In Beieren bedreigen het 3e en Te jn leger steeds moer Münchén en iugs bifcrg Het 7e Ig is nog slechts p km van dit broeinest vorwij df rd Volgens oon bericht uit ii ltsl is Regensburg door f Rt tt n veroverd Franse trnks zijn GonstpjM binnengereden Ij s r an op 50 km van dé grens van f rijk Bij Dillingen deden de r gisteren 55 lüchtaRJoivallon o op de Donaubrug dio hot Te iia hier onbeschadigd in handen viel lijn de oudo sTiia rnnaonDur pa Ton F avin Borl werd Koniga wusterhwaeft door do R ver Br cverd Hior strnd eens do sterke Diutschlandsonder Op do i Slbe ovor ten o van Dössciü haakten de R ioh moaatör vun Strehlau en Tor Ten NTvünöêrlijn vjrovordej Ook Reziio en Jtarm ilJn verRokoeofsky Stettin en star t ovord Volgons nog niet bevoahij reeds 30 km ten V vtin ti gdc berichten zijn ie proVdo Oder Vlgé D berichten vci rrionont lir urie en Lonbairoverdon do R len v vf n Borj dija 6hocl in handen Vin 4 st£d örnndonbur p£ rtisanon troepen staan in Birrar op I 240 km van fehgoon Op Okina A I herovordon do i Kakasoo f df t zij bidden moeten prijeg roven KORTS B ICHTTO gau Zij zijn hior de ü to Goering is door Hltlèr ontsl tot op 20 ka genc derd Vól pon als hcofd vcm do Lüftwrf f e Reden zijn chronische gens e n beticht uit Moskou ïordt do itotst ndkociing vr i hartkwmi is ïnTen acuuthet contact binnen 24 u ver at jium getreden i ï i f r veroverde i verzanelka noen in Kln S i ï S P ® i fv n en Tilburg komen d goSkod fabrieken m ir neer Ujks duizenden Nedcrl ndero d n U 000 Tsjechen werkten juit tl aam n er hen bevir JMi i In Italië is het f rent wioggè j i i bevrïjdo ge yaagd en zijn de ItpUr nen l bi d n wonon zullen lo sncV in opstand gekomen vlj hobï i oi lijk naar hun woonoUt t bende öteden Genuri 111 ran iTurljn en Como bevrijd De D j j j f vorzcokt r n eevac ezettingen geven zi h over i rovechtszVtne ni De geull legore veroverden lop oigcn elegcnheid naar Veronc aan het uiteinde Y hm oude woonpln ats terug te do Brennerlijn en Ptftkon de Jic ron