De Vrije Pers, zondag 29 april 1945

f f y mGEUD VOOR GOUDA ® T OJffiTREKM ZOFJAG 2 APRIL 1945 OCIITEKruEDITIE HIMMLER BIEDT ONVOÓRWAARDELIJKïï O VISRGAVS iM Gisterenmiddag om 14 15 lur zond HJüHIilJZEirD NEDSKLA iD een extra nieuws bulletin uit Wq arin het volijjende werd nedege doeldt Reuter a speciale corretipondexit te Saji ï ranoisco meldt dat op de conferentie van San Francisco vanda$ r èen boodschap la ontvangen van Hiiamler waarin deze de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland aan Engeland en do Verenigde Staten garandeert Even later werd officieel bericht dat Hinmiler aan de Westerse geallieerden heeft verklaard dat hij de beToegdheid bezit om onvoorwaardelijke overgave aan té vragen en dat hij zelf puvoorwaardelijke overgave voorstaat Enge en de Yere Staten hebben aan den afgezant van Hlnunler mede gedeeld dat zij onvoorwaardelijke overgave aannemen wanneer zij aangeboden wordt aan alle geallieerden Deze stap wordt door de geallieerde leider a bes choiiwd als een laatste foglng om de eenheid van the big three te breken Men veronderirtelt dat deze stap wordt gedekt door hat Duitse Opijerbevel maar niet door Hitler en hem trouwgebleven nazi s liadio Oranje meldde gietoren avond ow 20 15 u ï ïlet A K P verneemt dat de onderhantlelin gen diö faet de D worden gcvó erd etreffende het afwerpen v voedsel en een geordende distributie ervan ïsija i5ltooid MI ÜDEDELIHG VAK H 3 GJlALL gFPE RBEVBL d d ZON aAG 29 AVHit Het geall opj3erbeveI hèeiC vanmorgen een mededeling tct de bevolking van bezet Nederland gericht in verbiaiid met de voedselvoorziening door de lucht De mededeling herhaalt eerst de hoofdpunten van do op Dinsdag 24 April jogeven instructies en zn t dan dat i j J ii ii Stf s i