De Vrije Pers, maandag 30 april 1945

MGBIAD YOOH JOUM EN OMSTItEKBN ilAMDAG 30 APHIL 1945 H K H PRINSES JTJLIAM VEKJAM r VAITDiUG Heden viert H K H Prinses Juliana haar laatste verjaardag in ballingschap Ondanks de grote spanning waarin de gehele wereld en in het bijzonder West Nedorland leeft gaan onae gedachten op deze dag in de eerste plaats uit naar onze geliefde Prinse die wij onae geëerbiedigde gelukwensen aanbieden bij haar 36e verjaardag Moge z lj spoedig in ons midden zijn ÈM DE VWRAVOND VAN DUITSLAND S ONDERGANG Nooit zijn wij in grotere spanning een dag begonnen als vandaag nu het einde van de vreselijke wereldranp aanstaande is De Engelse ochtendbladen bevatten vanmorgen talloze berichten en geruchten over Hitler en de aanstaande capitulatie van Duitsland Zij verschijnen met grote vette koppen als Hitler is stervende en Do oorlog kan vandaag eindigen De overigens voorzichtige Daily Herald ie van mening dat de aankondiging van Duitsland s capitulatie morgen 1 JWei zal plaatiivinden Wat is er precies gaande Op 21 April heeft Graaf Bernadotte neef van den koning van I Zwede n en vioe voorzitter van het InterncRode Kruis van Himmler het verzoek ontvangen aan Engeland er Merika de on voorwaardelijke overgave van Duitsland aan te bieden Graaf Bernadotte heeft dit aanbod van Himmler aan de Britse en Amarika jnse ambassades te Stockholm overhandigd Gisterenavond is bekend gemaakt dat Graaf Bernadotte Zweden Zondag per vliegtuig Zweden met onbekende bestemming heeft verlaten Vast staat at hij zich naar Noord Duitsland heeft begeven waar hij waarschijnlijk Himmler persoonlijk zal ontmoeten Vandaag wordt Graaf Bernadotte in Stockholm tesrugverwacht met het aanbod van Duitsland s onvoorwaardelijke capitulatie P aan ALLE geallieerden Tevens heeft Himmler via Stockholm aan de conferentie van San Itancisco doen weten dat Hitier stervende is Volgens Renter s speciale Daily mail dienst werd gisterenavond door één hoge Britse autoriteit in Whitehall in Londen verklaardj Hitler is stesrvende Hij kan reeds gestorven zijn maar dit weten wij nog niet precies Wij verwachten het bericht ieder ogenblik Hij zei dat met het te verwachten scerven van Hitler en de eveneens te veiewachten val van Berlijn naar zijn mening de oorlog in Europa practisch als beëindigd kan kan worden beschouwd Het kan een kwestie van dagen ook slechts van uren zijn voordat alles voorbij is Doorgaans goed ingelichte kringen te Stockholm verklaren dat Hitler oen hersenbloeding heeft Hederjnorgpn bei ichtte Bern dat Hitler in een ondergrondse bunker in de Tiergarten in Berlijn in aanwezigheid van Göbbels gestorven is Dit be ioht ia NOG VAN GEEN ENKELE ANDERE ZIJDE BEYESTIGDc MUSSOLINI TERBOETaESTgLD Het drama Mussolini is afgeXopen Radio Milaan meldde dat Benlto HusBolini met 17 andere vooraanstaande fasoieten t o het grootste deel ren ijn a binet de fasOfpartijseor Alexandre Pe vollni de vroec © re secretaris Carlo Sforza Haareoh rGxaziaxii en dara Fetacci MussoSiini s vriendin door een Italiaans volkagerecht zijn gevonnist en daeurna gefusilleerd Hun lijken zijn op het Piazza Lore to to Jrïll in aan het publiek tentoongesceld Op deze plaats werden eens I5 vrijheidsstrijders gefusilleerd OFFICIËLE VERKLARINGEN Zaterdagmiddag j l werd in Downingstreet no 10 een verklarirg afgelegd waarin werd medegedeeld dat de onvoorwaar delijke overgave vsui Dtl alleen wordt geaccepteerd wanneer zij wordt aangeboden aan de DRIE grote mogendheden Gisteren deden in Amerlk talloze geruchten de ronde o ver Dtl s onvoorwaardelijke overgave Naar asfiftleiding hier van h ieft Pres Truman op een persconferentie medegedeeld dat Dtl nog QeBn aanbod van onvoorwaardelijke overgave aan alle 3 grote geall mogendheden heeft gedaan