De Vrije Pers, dinsdag 15 mei 1945

Klinkt met de Tommies op den goeden afloop bij Piet CAFÉ SCHIPPERSBEURS Wachtsistraat 2 Volop consumpties + Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig U den voorzien van het H Oliesel onder voorwaarde onze geliefde Zoon Broer Zwager en Oom Gijtbertua Leonardus Ver wei in den leeftijd van 29 jaar Uit aller naam Hteuwijk llMel1945 C VERWEIJ Heden nam de Heere tot Zich onzen geliefden Man Vader Behuwd en Giootvader den Heer Willem Spruit eerder Wedn van Josina Catharina Hartog in den ouderdom van 70 jaar Zalig zijn de dooden die in den Heere aterven Uit aller naam J C SPRUIT Valstaf Voorburg 12 Mei 1915 v d Wervestraat 45 Geen bloemen De teraardcbestelling zal D V plaats hebben Woensdag 16 Mei 2 30 uur op de Ooster Begraafplaats te Voorburg Vertrek van v d Wervestraat 45 p m 2 uur Dankbetuiging Voor d vele blijken van dceluemlng betoond bij het overllldeo van onze geliefde Echtgenoote zorgzame Moeder Behuwd en Grootmoeder Zuster en Behuwdzu ter Mevr GRIETJE NIJKAMP Snel betuigen wi onzen hartelijken dank Aan Ur G W F Bik voor de langdurige behan deling Zuster Ida Gunning voor haar beste hulp bi het overliiden Ds Gerh Huls en Ouderling Vink voor hun troostrijke woorden en inzonderheid aan onze naaste buren voor hun belangenloozc hulp Uit aller naam Gouda Mei 1945 E J NIJKAMP lederen dag muziek Turfmarkt 38 Leesbibliotheek Het CENTRUM Gouwe 15 Ruim kausa In Nedarlandscha en vartaaide Engelsche an Amarikaansch Romans Ook op t gebied van Chrlitelijka lactuur zijn wij gefpaclallceerd hoopt spoedig weer alle VISSER s GENEES MIDDELEN te leveren alsmede ook alk artikelen op verplegings en scheikundig gebied A C Tuijthof Horlogemaker Bleekerssingal 165 Reparatie van alle soorten Klokken en Horloges En iedere huisvrouw eert zoals t van jongsaf werd geleerd VOOR BETERE WAAR NAAR SCHUTTELAAR Zó gaat ket verleden weer herrijzen met onze bekende kwaliteit en lage prijzen M V Z GOUDA Hiermede betuigen wi onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het 25 jaria Huwelijks en Zakenjttbileum op 14 April 1945 Fam C G DE GRAAUV Zeugestraat 106 Gouda DANKBETUIGING Ondergcteekende betuigt hiermede zijn oprechten dank aan de bewoners van den Bodegraverstr w voor de hulde hem gebracht op Woensdag 9 Mei 1945 L WESTDORP Reeuwijk 12 Mei 1945 Zoutmansweg E 49 Door ongesteldheid en door het nog in Buitenland vertoeven van m n Personeel is m n zaak Voorlopig GEHEEL GESLOTEN ongeneel Doelestraat 18 In Uurwerken Gouden en Zilveren sieraden Met hoop op de totkomst Evangelisatie Samenkomaten De bekende WOENSDAG A VONDSAMENKOMSTEN die een langen tijd onderbroken zijndoor de tijdsomstandigheden zullen weer beginnen Woensdagavond 8 uur wordt U allen weer verwacht in gebouw Daniël Komt allen De Comm Uw etalage Suggestief en Stijlvol G ♦ Dessing Etaleuren Decorateur V Karnemelksloot 136 Het volgend nummer van De Vrije Pert verschijnt a s DONDERDAG D V P tjes Verloren gaande van di Producent naar Groenendaal 13 een zllv broche ZeeuW chc knop TegCn beloaning terug te bet Groenendaal 13 Gevraagd 2e Meisje leefti d plm IS Jaar N Tom Burg Martenulngcl 69 Gevraagd een FLINKE DIENSTBODE met volle kolt Mevr Pruijmboom Markt 39 II Gouda Aanmelden a avonds na 6 uur DIENSTMEISJE gevraagd voor den dag of voor dag en nacht Mevr Wllberts van Beverninghlaan 16 WIE KAN MIJ HELPEN aan enige lulera A den Riet Groenendaal 23 Mag t Centrum J C den Riet Groenendaal 23 vraagt HALFWAS RIJWIELHERSTELLER Net dagmtisje gevraagd Jaspers v Treden Pteraonweg 1 Mevr V d Want Ridder van Catswag 77 vraagt voor zoo spoedig mogelijk meidhuiahoudstcr Aanm bi voorkeur In de avonduren Gevraagd een tweede meisje van 9 12 unr Aanmelden B Mdingel 27 Te koop aangeboden 2 nieuwe 2 pua kano s Van Dijk Bodegr straatweg 34 Te koop aangebodei bloemk spltkoslcs slaplanten Roode kool en tomatenpl Violen in alle kl P Ramijn Heeresstr 101 of Platteweg Reeuwijk Gevraagd een hulp m de huishoudlag van 9 tot 12 T V Tok IJlsellaan 106 Mevrouw Wolff Park 19 te Gouda vraagt R K Meisje voor dag of dag en nacht Hulp aanwezig Antoon Dessing Oost Haven 24 BouwmcdmaieH Ter overname gevraagd DIVAN MET KLEED in pr staat Edelman Koekoekplein 10 Verloren een zilveren damespoisherloge Tegen bel terug te bezorgen Schuttelaar Fluw elensingel 38 Port gevonden 3p de Markt Inhoud I 7 56 J de Hoog Gouwe IM Mevrouw De Joog Teettwiaie vraagt dienstbode Zelfstandig kunnende werken Aanmelden Gouwe 125 s avonds na 7 uur Werkster gevraagd voor 1 dag in de week Krugerlaan 161 Flinke zelfstandige hu p in de hulshoudtog gevraagd kunnende koken voor de zomermaanden Meerdere hulp aaaweiig Mevi Hupkes Gouwe 2 Gouda Gevraagd een flinke hulp in de huishouding Werkster en tweede meisje aanv ezlg Wicntjes Keizeratraat Eco halfwas motor en rijwielberstcUer gevraagd MuUaart Zeugestraat 70 Chauffeur vraagt net kosthuis Liefst metvrije kamer In Gouda of omgeving Jansen Burgvlietkade 68 Gouda Nette werkster gevraagd voorDcaderdag of Vrijdag of tweemaal s motgeni de Groot van Baerleatraat 23 DRUKKERIJ VERZIJL GOUDA