De Vrije Pers, woensdag 30 mei 1945

DE VRIJE REDACTIE EN ADMINISTRATIE MARKT 9 GOUDA PERS TELEFOON GOUDA 31 Mei 1945 Aan de oud illegale medev erkers van De Vrije Pers Zeergewaardeerde medewerkers Hoewel de voorbereidingen reeds getroffen waren om de gehele staf van oud illegale medewerkers van De Vrije Pers op een bijeenkomst bijeen te roepen hebben wij door verschillende omstandigheden o a door de bezetting van prac tisch alle geschikte zalen door Mil Gezag of geallieerde troepen onze plannen tijdelijk moeten opschorten Zoodra wij de beschikking kunnen krijgen over een zaal voor het houden van een bijeenkomst zult U een uitnoodigmg van ons ontvangen U reeds dankend voor het zeergewaardeerde en buitengewoon gevaarlijke werk dat U m de laatste maanden voor de nationale zaak verrichtte teekenen wij namens DE REDACTIE van DE VRIJE PERS DUUKKEBIJ VERHUL QOUDA L J A V d STEENHOVEN