De Vrije Pers, dinsdag 26 juni 1945

w OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 26 JUNI 1945 B O REDACTIE Mr A A J RIJKSEN EN LJ A VAN DEN STEENHOVEN BUREAU MARKT 20 GOUDA Tel 3098 k l4 lji 4 E T De radio f 5 i i ken van tiii Wim CI6 in en den Min rresident Prof Ir W Schermerhorn zullen Woensdagavond 8 uur door middel van een geluidsinstallatie vanaf het stadhuis door ons worden uitgevonden De Redactie van De Vrije Pers JSg DRUK VERZIJL GOUDA