De Vrije Pers, vrijdag 27 juli 1945

ALLEEN Woensdag 1 Augustus dus 1 dag kunnen weer goederen in behandeling worden genomen Winkel geopend van 8 30 2 30 en 2 6 uur STOMERIJ EN VERVERIJ Firma J P MUL KORTE TIENDEWEQ 4 GOUDA I j 11 m I n m 3ETER BRIEFONDERWIJS JOURNALISTIEK en PUBLICITEIT leergangen o Lv dagbladdirecteur Dr Wormser en F de Sinclair Engels Frans Duit Ned en Corresp niiddenit diploma steno boekhouden opl Praclljkexameni ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHRIFTELIJK ONDERWIJS Secretariaat Lusthofslraat 6 Rotterdam £ raTi $ proefje leervak naam COUPON te 355 ff I7i ii 11 ii i mm II f M V Z GOUDA UeA jeJkeAmqjeJti W4 doJUti ïïlaoA ieM£ £n De leden van de 40 jarige Toneelvereniging BINNENKORT WEER OP DE PLANKEN WORDT NU REEDS Donateur of Donatrice Aanmelden bij v d NIEUWENDIIK A v KOOFF H Fr HAAK Bockenbergstraat 27 St Josephstr 7b 1ste Kade 59 Mel grol bll dichap govon wl Itcinnn van de geboorte van onze dochter KLAZINA Wl noemen haor IN A W Kel W Kelj Jansson Bergwhonhoelc 23 Jull 1945 Hoekseltade 6 1 2 Aug a s hopen onze gehefdo ouders A JONCENEEL en W JONCENEEL VUIK I hun 121 2 arlge echtver to herdenken Hun dankbare kinderen Arle Maartle Geertje I Nleuwerkerk a d U Hierbll verklaart ondergetekende dat de beschulülglngen Ingebracht legen M M AntonI V d Pol ongegrond zijn A J V d BROEK Gouda Tollenjstraat 99 Na mijn terugkeer uit Buchenwalde zet ik de zaak van wijlen mijn vader O GROENE SLD voort I Alle verzekeringt n ook veeverzekering Fred Groeneveld Middelland 59 Krimpen a d Lek Dr B Broekhuizen afwezig tot 24 Augustus alle soorten Snijgroen en Planten voor tuln en straatversiering BILLIJKE PRIJZEN VERKLEiJ VERGEER BOOMKWEKERIJEN REEUWIJK 37a Telefaon 306 LAAT NU Wij repareren niet alleen de muziek maar Icnappen ooic de least weer op Uw orgel wordt dan weer als nieuw I A F ALBLAS KERKWEG 144 WADDINXVEEN Event ook rep aan huls Vanaf Maandag 23 Juli a a vaart Motorschip Gerzina dagelijks passagiers en goederen van KRIMPEN a d LEK afvaart Molendijk via Slikkerveer Stortapolder en Kraliogse Veer naar ROTTERDAM Vertrek Krimpen a d Lek 7 30 en 11 uur v m Vertrek Rotterdam 9 00 en 4 30 uur n m Tarieven volgens wetteltjK voorschrift Voor gezelschapsreizen rraaijt inlichtingeo De ondernemer O OOUDRIAAN KRIMPEN a d LEK Ook in de toekomst steeds laa en aadiq QOUWE 156 Kantoor GOUWE 128 Brandstoifenhandei H JANSSEN is thans weer TELEFONISCH te bereiken onder no 3506 BELASTING raadgevingen en aangiften Boekhouding voor alle soorten bedreven en vermogens BURGER S ADM KANTOOR ta OUDERKERK a d IJSSEL Kerkwag 60 Tslef 203 bijkantoor Krimpen a d IJsicI Burgerdijkstraat 34 Vraagt eens inllchtjpgeiiil H H Schilders en Indastrieëlen Met vergunning van het Rijksbureau kunnen wij voorlopig per klant afleveren maximaal 40 K CI olie tioudende verf en 50 K Q olievrije verf VERFHANDEL M ZWOLSMAN te Scheveningen Verkoopkantoor te Gouda C DEN HERTOG Fluw singell03 Chr Onderwijzer zoekt tegen 1 Sept een zit slaapkamer oF een zit enslaapkamer met volledig pension Brieven onder letter X naar Boekhandel De Ven Gouda Wasserij De drie Notenbomea KATTENSiNQEL 2 vraagt voor de opmaak van het wasgoed van ziekenhuizen en Instellingen enige bekwame MEISJES of leerlingen voor tijdelijk zowel al voor vaste dipnstbetrtkklng FLINKE DIENSTBODE gevraagd zelfstandig kunnende werken Mevr v d VEER L Tiendewcg 3 Terstond gevraagd 2 flinke Schocnraakcrskncchfs Zelfstandig kunnende werken W J KOUTSTAAL Raadhulsstr C242 Bergambacht Net DAGMBISJE gevraagd niet ben 18 jr Zondags vrij SLAGERIJ N VAN SPRANG Lange Tiendeweg 28 Gouda De Burgemeester van Schoonhoven roept sollicitanten op naar de betrekking van Hulpagent van Politic in tijdelijke dienst op een aanvang salaris van f 1700 per jaar plus woningen eventuele kindertoelagc Lerftijd ten minste 20 en ten hoogste 30 jaar Zij die in het bezit zijn van een poliiiediploma hun militaire dienstplicht hebbfn vervuld lid zijn of geweest zijn van de B S genieten de voorkeur SoUicltatie s gericht ean den Bu ge meester inztnden bij den Corpschef vóór 4 Augustus a s De Burgemeester MOLSMA Wie verschaft mij inllehtingen omtrent mijn Motorrijwiel D K W HZ 685 H Fabricage 1939 motor nummer 8662 64 50 Continentalbanden Door de Duitse Politie op 12 Februari 45 te Waddinxveen weggehaald naar Gouda Inlichtingen hieromtrent te zenden aan A J NEDERBURGH Bergambacht Onkosten worden gaarne vergoed WIE RUILT mijn prima D K W motorrijwiel 38 onder de 60 K G voor een wat zwaardere onverschillig welk merk doch ook in prima taat niet ouder dan 37 event met bijbet Brieven aan H v d Haar Oud Reeuwijk D 21 VERLOREN op 4 Juli portefeuille inhoudende paybook mil zakboekje ten name van Ih Mikkers familiefoto s en tenminste f 150 Het geld kan behouden worden door den vinder verzoeke portefeuille en papieren te zenden aan M Kadiks Achteiweg 194 Moerkapelle ynderduikertjes GEVRAAGD NET MEISJE voor halve dagen zelfstandig kunnende werken Hoogstraat 1 NET MEISJE cievraagd van 8 tot 3 uur V Bemmel K genteasepIantsoen 10 Gouda Terstond geviaagd BOERENKNECHT goed kunnende melken en alle bo uenwark kunnende verrichten bl J Kool Schuw acht 4 0 Lekkerkerk NAAISTER 6 Z A voor verstelwerV e d Brieven Boethandol Quant Kleiweg Gouda Tr KOOP een paar zwarte lederen ZOME RSCHOENEN m 38 Zeu gesir ó a Gouda Te koop aangeboden een HERENCOSTUUM ra 50 M Kraan Sodegraatsastiaat w 31 G oud a Te koop gevr 1 paar KINDEESCHOENTJES m 20 ook genegen te rullen voor grote maat wlndjack G Bouter O dw W ao 6 5 Kr u d Lek Te koop of te huur gevraagd een vierwieltge BROODWAGEN ook genegen te rullen voor spoedwagen vorlga adverlentlo vervalt Joh Verboom Kerlclaan O 34 Moordrecht WIE RUILT aan paar KINDERSCHOENENm 22 om tegen eon paar klnr erschoenenm 19 of 20 P C Growneweg Poldersedijk ló Krimpen ad IJssel Wie wil rullen n br DAMESSCHOENEN m 38 voor molsjesschoenon m 38 platte hak P Krijgsman Wllhelmlnastr 35 Cup adMJ Ter rul aangebodon een nieuw DAMES ENHERENSADPAK tegen een paar meisjes schoenen ni 35 an eon Daar dames zomerschoenen m 0 Te bovr Burg Trooststr 50 Waddlnxver n Rullen een paar DAMESSCHOENEN z g a n m 39 voor 371 a of 39 Wossel Da Costokada 21 Goudn DECLAMATOR stelt zich beichikbacir voorChiittollik Vereniging Brieven BoekhandelQuant klolweg G o u da Aangeboden met 1 Sept NET KOSTHUIS vüor nol porsoon Br onder letter G Boekhandel Quant Kleiweg Gouda Drukkerij E J Hljkamp Zn Gouda