De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

DE Vl PERS W OFFICIEEL T mWi REDACTIE ir A A J RIJKSEN FN M MEDEDEEUNGENBLAD T a vanden steenhoven mk VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HTpftT auREAU markt gouda 9 BULLETIN JAPAN capituleert Hedenmiddag 2 uur deelde B B C mede dat Japan heeft gecapituleerd Een Japansch persbureau heeft medegedeeldi dat Japan de geallieerde capitulatie voorwaarden die op de conferentie van Potsdam ziiii vastgesteld heeft aanvaard Zie voor ladere biijzonderheden de bulletins aan ons bureau