De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

4 B Ï T E A ii UITGAVE n Jp iJ VAN Ü 6 l=2=ï=ï i=l STENTOR DE TOEKCfJlSTVRIJ NEDERLAND DE GEUS JE MAINTIENDRAI ONS VOLK HET PAROOL TROUW DE VONK DB VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER JSLMJlEBMH ar NIEiman RG lNEN VïAARSCHüWING AAN Op grond veai zeer betrouwbare gegeveixS DE MAmTELIJKE BEVOLKINQ VAN GOUDA delen wij U mede dat MOÏiGlixMÓOHJ E vroeg de Duitse mannenaacht zal beginnen Op grond van ervaringen opgedaan in andere steden raden wij U het volgende aan rnmi Meldt U NIET vriQwilligI Vertrouwt Uw afkeuringsbewijzen of Ausweisen NxETi Zij hebben ABSOLUUT geen waarde Alle mannelijke personen tussen 16 en 40 jaar zoeken in of buiten Goada een veilig heenkomen Br liggen talrijke bewijzen voor handen dat ook man nelioke personen boven 40 jaar het slachtoffer Van de i mannenroof zijn geworden Ook oudere personen moeten dus op hun hoede giijn 5 Zodra de oproepingsformulieren zijn verspreia wordt de ötad afgezet Probeert dus dan niet meer uit de stad te ontkomenj Doeb alles in de grootst mogeli kestilte Veroorzaakt geen PANIEK J Wekt geen achterdocht door een massale uittocht uit de stad Zorgt ervoor dat deze waarschuwing NIET in handen valt van D of landver