De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

7 PERS J REDACTIE TH ARTS Mr A J J RIJKSEN éS L J A VAN DEN STEENHOVEN g BUREAU MARKT 9 GOUDA JbFC OFFICIEEL 4 MEDEDEEUNGENBLAD jh VOOR GOUDA EN OMGEVING DE V BULLETIN Binnen enkele uren verschijnt voor de burgerij een v rrlwIbüiL MEDEDEEUNGENBLAD Uitgave van DE VRIJE PERS