Goudsche Courant, zondag 26 april 1863

Op het f lepmfbii c iii jlleu telr rih ten wcrk i i tl en voltoï Mij dm h r e ap Wdtfr ihti iin i I 1 n liiij In r tiLhcden Juor l tr 1 T 1 2 morrel jk vol te lioii en op de ijze i ie nu ijiri öi It eii de lieu nn den frm t ho e i j 1 1 Ie H e 1 II I 1 11 1 i i orieu o i i tiin I p riiKiiU lil ni I p leii tillen i li ui i i ie j Lou If 1 tl Il üU e lle c e k e ie defini itt e i elen j I 11 1 11 e Cl mie n loio ml Ie hteiLii 1 Mme I ji Il 1 e ie 1 inninen e heer Jiuiii lul o de i eu I I 1 1 t 1 1 iieii 0 1 Il i M 0111 2 1 1 i 11 u HHiiit op r lid 111 tijdinsei it leeisbiirg 1 1 e lil p If 1 ill iN mm lei ilniuind II It ill I Ier b 1 e m Uie m lafii 1 in r UI irltoldit dt u ki i mde I Ml I ini 11 11 e 11 1 iii ii tii3 lot i n 1 niuiiien wenken Hierlior V 1 1 te 1 een oor o u f j eiioinen tt i it iii sip I II UI II lit V UI liiilui 1 orimosrelijk II 11 1 11 1 ht Ifii U 1 i 0 iL fll t tlt 1 ioii 1 komt op iel Tlïenle i 1 U nine II r vu imei eini eu nietii I 1 UP II lil ikki iir diei tlitiiie Uit e b It illi m ït bj het lolk b iii t UI 1 mei diiiiilii UI pilitieken na I dm 11 e iiif I itii luibi leiju ti r i iVii i 1 1 j uiinenip id ieid en JT tii iii lil r I i i lOcr die o ii c iit i n I dt I ft 111 II k II 1 i bfiioorPii ie UI i 1 1 l I I 11 it lie t II 1 11 ill I m d n ni i i i i 11 i het il 11 e 1 If 1 u I I 11 ilip 111 1 M n Jiu dit eiii hu I f I t doen 1 I11 lil d ino IIO T i I il P 1 Marseille T11 1 lil hil 1 ï i I ïre I lu m 1 k 1 kï 11 a 1 r B li de t r I ie iioï met iiii ii li lui 1 1 ie uu de d pi iiii i c ipp ii 11 t 1 I f 11 ZU Itil 11 11 l Jil J il u til V 111 o en liMiJTtt 1 I I K 0 i t inliinjii 1 f iploiii uieki PI i il If p 1 it I 1 1 ip de 11 i l leltll 1 1 uuioiiiinen De l ui f en In I j i hou iii Il lil n u lerk niiii ilfl fl 11 J I Jllil tf lil hl t 1 lïeiiu Bill v lil i i H n f t 1 dm 11 Uil kn oius 1 ie iif 1 ni If j 1 1 li 1 1 V liP tipiteii lil ip I Tl I lu II li r j N ip onh I niiii t 1 t iPl 1 ituooi Ie o ir 11 V 1 f i 1 11 IJ Ij V 1 ru i u I b 1 1 fii d 1 ir üif r iIp iih i e i n it e 111 111 nif 11 IJ tii hi II I o iet De r 1 ij k tii ui11e 01 eip d fi iiufl uii iui i p o aPiuijr lioiidi I I i£r 1 dl 1 1 j op tru p if 111 bcuij nrr 1 V 11 t lü ncii hul it p ii liniT Pi 1 en he me irel i en iiiiut i p tot de Nit il 1 i iiiii u 1 ir Ikiiuogeii do ir ji i en C i li ire 111 dl m leie c i ii i b neii 11 1 11 heeit ïteiie fiii r ikk n u hl 11 d i 1 i 11 12 u u bj de luikjiii dtr i 1 II n I j bied oii i f 111 1 i n r de k i k i L iiiid 1 1 e ie lil gfUl Tf ri t 1 den V I W 1 i ii I K I pr c 11 TOOIiltf I ïe r k 1 I prentueiiwtn Il I 1 1 1 de if r v 111 T iiiiif I dl i 1 i I lot ijuti ji i j ii f tflii v riuliiii n diL Pen idi 5 to M niii r VI p i i rekeiid ree K iiijfe oi kn i V j H I ii r 1 r litht iijr m li n 1 I i p e V n lei I uu hult Ii i i 1 Dl lUUeUll VVUIV II riiui l 1 i il tf le i 1 11 liiii 11 de h I 1 i 1 1 it nfiiei 1 De ehildpiijpii iiiiIl 1 r de I ii m i rijh miiseii ii be waard nordeu op lu irippei u u 2 l t welke uitmike list enm van der Hoop 3 De overige chii lerijen die het emen lom ij i dei = t 1 1 Vn Kilur i De kunstu erken niiiiiiël 11 er het uiu eiiin iii i Hoideu uitgebiei 1 joita d eeie lio i e vooi il ol il i j ir bjeihe I bi len tOi I ut liiir ï lil e ii grjep ol kolo Mil stinl ippkl pii viii ue bor tbeeTieu me l ulioiu it niiin ite en der moe ligc e i icgufje Nelerliiilcu die uu hel liiutd der omueiieling v lijis heüieu J uii el p il ui k heute i ioii Iup li r heiben lielp ii beve tijin Dp iL einppiip leluuu ko en v m den bou inu ui tuit OU V 11 OJDOd nel It b vtn j i ui 1h ui uliu u thuia op e t iit i i ment mit c iipij looi luiidei en njve heil Di u ik iinlifi ii der muutiippj Il Itii IL 1 lol ena hei pi jmh iu uu bipeiken 10 01 cmemnigen iii Ni Itilinl ui jiie v lUp ui uijtu in iir de nul icliippj li oo buiten in I Uu crhen bel Ie kointii dnr ui iiie ll lu ele kn iieu UU j l I hijpu en iuif bi Uii ren dit veieiyhtii II ui ufiv iin i i i r me om met den p 1 1 iiliPien hinde ui UjVtiit I 1 tjip iiieipn nue tu siheii iiisi il ilui kmiiiin uoilii i liepen tei bpvoi Ie 11114 vin hci PUI en mleidii iv i r iii i i icit kr ic i ui met eieiktnde zjii Het ia i h ppe k i il i I i p l O millioen ïi 11 11 ï 1 ïi te I uil u de 11 I UI i 1 I lui V in ƒ Joü voiilüopio 1 01 II I iveii Dit UI 11 1 V UI Ji iiiili lUi i lu u vo II iM i 1 1 i iPiit 111 de 1 r I V UI coinmu 11 en 1 de h 1 1 UI 11 ike i te iiu f i 1 1 n f n v i f p i k i tl 1 d lil i l udip tl 1 1 i fii I I m im te Vuibuliin Du tfiuiii ji It ih U dtl lu f Pu nu Oildenifi biti en I M D Uut n De vo II 1 111 p It u le e iidip n jU in hetu lii I oo j ii l d 111 11 ue mul kin veiiiii iii ReU 11 tuil It 11 I peiui 1110 n lil dl rj en koinin er 4 e iDl tv i ttn I I il UK i 111 iiK I itPi s dn 1 il I f ioo fn iju lui ev 1 n I out lig di or di i eti v d Drit t1hl 1 1 tfi kiiiiii jriiioini ii nhtu dt prji titen vul hl i uil 1 b lik men lot leikie ing vii tui nieuw lid lij de u iviiUli c vf i ini in f il die dojijuii in de miiiid U I p ut leibtn b ijut itt me on hen lig de aindi ht kt uu te u j i op dt veijli iiij ti he doen du iii i p V 11 K uiiiiieliiij dl 111 htt I ill ln pi u b he it lit j d 101 vtivi uiig vin duiib i len dior vtrlini ing v tu 1 1 it lilt I 1 1 u II111 iiid 11 p II f 1 1 ut u uf Ike UI iereu J e ook Dl vei II UI lot Irt doll dm i i iti is dtn II ei UI opjil llij li I 11 ikijk lit na lil Njvpinber 1 1 ut het iij lil 1 11 1 UI til der b u kui j ii ter Pil k 11 t f I UI I 11 ovfrtipder bfliti l ib ib e iie il V 1 1 IK II ut 1 i j iil kii 1 K 1 IK hl lil biuiipii Ie ge IK itt V iii won lil b f k 1 11 V ipi t 1 1 rv lil ui iif ii i ebf bftuil k II t j V en s hui V IK uu I i 1 ilPi V It I II i ill l 1 IK II f IIP lil V i V UI u 11 ill tl V lil dui Dl I il i 1 1 i 1 I UK i Ite kllil ilj jll ülltbllg il uo I lil til 1 11 t ik b j It tu 1 if k 1 Kt i 111 I mui VI 11 u 1 1 11 I p I lint r litpft h i luuli f 11 u Il iiiu i 1 dl II I uur il uu t It liiu 1 IJl Mil I 1 K I uiii i li 1 e k I uuig ii o 1 iiifib 11 oiileivo 1 11 1 iip 1 t ijuIlh vi t II Uivi iiig lot 1 11 01 lil lil I 1 111 tiek nu iiip V iiK lUl min 1 t i hl hi Iriiil i rintie uiu iippj bi 1 11 bljlt llll 11 Ui h vil fdfii lil uien uk UI dit j gewu il IU i i hm I j ciii v i leibt i 11 iiii piio iu pipiii f te 1 11 l it dt ji de t 11111f p eiukp li liK uiii Ijkt lil ik V unied 1 lil It ilui uuHi i i i I 11 I 1 11 11 lil iium ƒ i iili tl de st I I uu dii I k m loe i ii f iiiua J iiliij btlrueg ifi V 1 1 111 VU h ld pi viii erde u 1 1 i 1 111 It ib ui lUK IP 11 li 1 11 11 V 1 If 1 eine 1111 V Ui riiiin ƒ 170 I Mi i I i i i ii u upi 11 V lukii dii ji k o 1 II 1 iv uu eiiib hl 1 11 V 1 II p Il i i 1 M I 11 I I f i p 1 1 e k i ii i 1 u 11 k 1 b jcealï r P 1 I 11 Ml uil i 11 I 1 1 lil uii g 11 iinui 1 kn cot ok 1 J P 1 I 1 ie I 1 lui pt i I pi U lil iv vu i I 111 1 1 1 I 1 I V ril u II II 1 vin 1 II tl du 11 j 1 1 i II 1 inU ei K i b t I p f 1 1 1 r f I I 1 j e Il ip 1 I 11 I b 111 lul leiiiid I ilui ib pi 1 Ie t lukken bi m p 1 pd 0 I u 1 11 1 1 Vu IJ pi 1 j 1 jijiuea vo lil II UI bppiui V 111 Il uivinkuj p 1 l I 1 I IK begin mr biiiil n een kuiul cri 1 PI 1 cn KUKui l Uil e UI zjii lp il oj I j i K liiDp f V 1 I Ie 1 V in be g 111 I du 111 f IK I p i is i el Dt loogt ruJ hpcii lu zi het bueienieiv i tuf rijnspoorwesimalschappij die reusie ei ocht van liet arrest van S nov Ixjl tusb hen h nr en den btiit dei e ei 1 inden geveld op uu uw m hpt ongelijk ge eld en tie revi ie ver worpen 24 De eti le kuner dei s iten ireiie nl t morjeii tenlir e ure euie illiiig hou len umin eeiure wel ontuprpen tegen de vojiren Ie week lui de ordi ulh i oilui are ield In tegeii pruk met hel vroeirei buigt houdt men hetniet voor uuinoji l d tl de hei vatlinj ui de ueik i imhe leuder tweede k luiei eer il pi ut heblien op dins dair 12 mei aiUbLiinde diu Ie iej ei mr eeiat te rpu dien lijd met hire ontwel pi 11 en uitwooid n je ree I ou jii AminerStDl 24 i l In de ujf hat te hiren ijii hier veinüehf 57 iiiiiui en i i i ÏUO ellten De prj der zilin was 1 a 1 10 ppi pjiid die der ellt 40 a 50 ets per stuk nul de groot t Schoolverzuim en Wettelijke Schoolplig tiprheid Bijdme v m den N lioolop iener M P PiOMLIJN ii iocnhieti F va ooten ISfij De invoeruig der nietuve ehoolwet heeft ilireineen eene Teinicuwde be iii bte linn ffewfkt voor de i ik vin het o iderwijs de vriieht diei bel ino bii II lur is nuf uit i iileven en blijkt UI ver neer k i iii UI vprbflPi imr lil lor iku eiiinitiiionemeiid until phoiierpii Dp i iiltiipii dpi v i ftiu m het ondprw ij elt kuiii ui iiu net bi iokIifIiI vvoi Ipii u uit de uiibipuluii UI v miu i kiiii r dfi ktuikkui mmt iiit den aaid dei uk eer t vpp iu In uiiniprui en kin bitehls m lane ururi voorlieieidiii wfk ihirui invloed oefeiien De veriiiuideiiii vin ie i iifil b ii d eren telt jiu t de triool kw lil V ill Ik eb lue en het liuolvpr niin in het lic i en o t om en i i ii uii dl uid L eiiep ini lel dat 700 velen uiff len te vin len iii ue ilikc ehodlpligturiieid 3v i bfiden hiiiiklt dit b i i uit dr due volgen Ie vngen am e n iiiiuwge et 011 li r oi k onbiuept Tin te wenden ri k ii weten i nrdiüe i n nn tj c n i i i men i Vfht tof 1p e u m 7ei 1 loot i De Ik cjTjotheul 1 1 1 11 t w f M ook ie s iiüolst tli iek na iU kr nioctuoiden l e tf ioollijst on Ip sc i ij er 1 111 lieii Ii j il de ciei c iten I t llf groot 13 het pli tv er iiim 11 A t Ike Zjii de o i ai pii 111 Uelke dt midlueii dm uren Het boek IS iiiiiif nipiid leii iiiii bij ndeiliPik n litlikii if diouw i ui De t ei itv 01 rdiiig i ir lei e v i ijf 1 keiliei I d it het s ib UKt geene jii is eu e luigdiire pi int di 111 ïTioii I I Il jt in t 11 oe I 111 on he hoolwe ii vu j li t I i diirv ui Ol v ildiir Iu l r ptrr i 3iid 1 k ooi iken v ui iiiiihei iuni ie grooten leels 1 it o 11 I iil i II ijipf I kiii tfi lid V ootlv loi f II 11 iet in de f lep lit I pt Hor kn op iiPt t v Pi iiim en p oiupr hil i rhi 1 V 11 vf p piiitciiti en s lio Ibe i lUi Ot i ht 11 tt meer vvair dit e Al ei een ip vv 1 in dit ei oie li hum 7 11 die sm d dan nel 111 hi j ui due iutiii en nit pwi u jii Het vtiliPii t oiib PUI lelijk 111 iIpii sihiijur lui iK tnjler der uettdiki lio ilfihj tiirhf i 1 It ontmoetui w ij mojtui 11 etander vpiui htin v m d 11 v rli htPii eii vv ikk 1 n sdioolop uier Dit IfK l vu lurpiii niiddi ib 111 tr I ini oiibvolkk irikif I 11 on e v 1 j 1 i ti luiiren 1 met i i 1 treven lil 1 niPii piiPi jki ottuikk Iui r tuil iip lobiu ikpii du iuk pii dip dl vr lipi I bppnnuui en jii lui wj tot d ij Pii irt vvtld dr ofvii IIP uPii w 1 u tuii n iiiiinui Iip Iipip kenvan lui I 1 b I Het 1 eltmi i I uidicii ue e iide vtiib 111 ieib vin 1 ondiru b liPii ihv 11 4 inioepen en h f ur otibfuii tUilkli uur 11 e tuce ii 1 1 deue 011 il 1 en i t j ilkui I ei In l e Ol UI 01 vei noten ijvi belioo n I tf null o II 11 1 11 IK 1 I 11 f 700 oiiiiitvii lib j ueikilijk 1 11 no niic I i i viuiiiiidti t p n e 1 vooi dui Ui weit i irt opjlft i b f 1 f il IV en oip i iidi 1 V 11 en 1 111 r inlitvtlen die de i ip elk 1 stni 1 I I 1 I 111 d e V1 ring liuii p voibi il 11 den vv il dt r vei ni iiei vi 1 i 1 1 JItU TPIlOPir lp l P f uk vil he on b 1 1 h Ie ifc iseii Bi iiïJf n 1 O ru t 1 1 11 f I 1 mach ene tesen de heIJmjf werd op haald m de diepte ge ïort en inefal de meiischen verpletterd Teoun JU is de njnsehe tentooosteil ngviii beeldende kunstfo geopend Dt gremeenfenad laa Ieip7ig heeft o r het algemfeiie duit che g mnastiefeest 7o O lO th toeire tadD Dofiitriek vaü L ten Cate L 7q is te Grooau afgebiartd De ze volkscoiicfrteii te Amstirdim werden bezocht door Hl o2 per ooen Thibet ordt in t opiotr btdieigd De iroepen der luie maken eindelijk toe I bnndselLU o 11 Chi ltston aan te tastut Hij ken besluit i toncessi I urlifiid tot het bouwen eener va te hiuz o tr de M ia te Ro nuoüd I Ie iudin eii is bc loten tot eeue al remeeiie bmti j i ery ediirendej df mur 1 11 j inij t n julij Ook is aU beginsel d rj e iei om dtn aante b c I hiriii poLdiji tot lasere pnjztn op ie ruim ii De fran ht t Liui 1 nut b I htt pauselijk bewind 1102 indl i m op htr mmjieii Pt dei e t inuserdheden 7ijn Lthjkti di tt i ttrr bur xaD tboldi Dt Ml tt k mcr te Li sabou bttft iiiti ji le tu Jt temM en d pi liuu dtr inijoiiten aangeaoineo I e o ij rk in i i i vptefl 11 1 Ttl 1 c 111 luz tot eeue af onlcili kt proMui Mir i d t L I I L piiii Czjilor ki wordt te totkhuliii met dt m t tt onde j iiii h h id U I hit t 11 m ISjÏ lanjzn nerbind i iilc t p t nr r Or i j te KI pnbl ittit te voorkomen zullen alle ui ttii in h ion 1 nu sie vüor II t tde ikteeken lor nov l ili phtt orl n V ts j cou ant tn m d Nid Industritel De in d i t Ie bi J lü er opI I tin V UI een t in ibul 1 voor ondel belooptn f i y n f t ï i ehede I ijn Melei zeventien Mtaingen door eeu h vij ui u i 1 i 1 Te I K tin bi ri tnt b t meermalen binnen u i t j n 11 i rd I t PI uner w iirr dt dan hier m h t ittlt r eeft I ha lonin iifk It Ir nkend Ie Turijn i dt i r i 1 t nii nisttr van ni niit bti u nd De lombar i iie d i ii een ilu nu d n knni k dfacbiïin der d I i Ii t n e H i 1 r een pourwï van u i i i i In K 1 1 Mil zijU 1 el i uigers jp roepeu i i r j i iOO ïMii iniiiitii e lit iifv ihe sc o d vtrwo t w rn f a I Miii lil Mil il dt lriii che be et i r m wndiii d K i piidijke ua en De koning vai D i h lit te 1 1 lilde dL j p int ai Duuschhnd zijn m 1 r Te ptn in n r iH lO jou e xi ehjes epli i t i e b tk u Iif k i p rk op I lü De cnselscbe bank 1 tr t bc h eonto tr h 1 t r p dut cm half t Op den boiler rl i u iitc Lun i il ii tf 1 I t et niiuwc sthouwbui en tb i ï In Yi c 1 lil tt ni 11 ill Tt Il n dit het met nio ehjft is de fibiitk rbeidcrs 1 I i 1 1 or ufll dl e 11 In en It ondersteunen en d f itti 1 niotlen ov i Ti 1 1 bewi 1 111 van e llIzr tle Men zem di n jn iij rcor lil itie 1 pi 1 t I I bij het ippartement vin bun ikcu Teï Ie 1 e ne boufii i iii nitt lt tuks vee af ebrJi d Htt ineei 1110 £ n df lil tl 7CC z3l in hirdeKhaven ver n trd v rdt lib Idi I t o 1 u 1 lil 1 i in ge üiidlieid nair Zttifstrlind In ziven i df v f rrc p 1 tlt prrvinrieii trrcn ende rn i t ie ruverii r ie i en I df 1 ind toni p I 11 De prui ische redering z 1 etn bui tu c II iiidict tfii UI v iir manie aanvragen Te p diu i op 1 1 vnn dtn k ui i ui I rütr eirrecteerd omdit hij dtn tire i iettt Ind lu i llitu ie uil bttoniu tï te worden Tt 1 J ren ir S4 I tbbni S U7 p r onen of S per d in in 1 ld let Im vt I 1 r Ie vlammen of kokend water Tn de b lil n H 11 ill O I t 11111 i e D nieuw gebouwd nog önbcwotu d liui door dt I b t II r T ii en afj tbrand Marktberigten Gouda 25 pnl Tir p ProKche per 2400 X H 570 i 7een v lp per mud f il Polder f7 i ƒ 25 Eoïrire oI der ƒ J ƒ 7 7 pinv r lio h 50 i 7 50 Amerik ÏTner prr jO S ƒ 3 Gpr t per mud 4 50 a f h 50 Boek vpit Bnb per 2100 ƒ 195 TV Bo pr per V 1 ƒ O c s ƒ i Hootkn ƒ 0 I 2 per 50 X Dslft 2i V m 1 if 1 tir 2 p iren n 17 iprd 5 4 en n 16 Boter tp 7iiTPn l 40 V iii oi ier 44 a ƒ 52 het i V ƒ 1 10 1 1 f per N C Dordrecht 23