Goudsche Courant, zondag 6 december 1863

kof gc tiaud de bema luiug is viu bu rd geha 11 aoor nianuen te paaid Eene prijzenswaardige Nalatenschap van het Nationale Peest o £ iiooreu IV j deu uu luk vm de juielitoonen der feestvie fleu Ue i eude ut igte die zoo g uue hire gevoe L l i 1 DlPt i he 11 I b m 11 1 pn 11 ü 11 V UI 11 T if Oioei J en mia uhicn oik zjnder I der kleui ri iteii die iich dm toe betel uil t biLi n lei lieett d m ook ü jpe WO ii t gevonden welke men be j 1 t to Ml 1 itonsi 11 i t zic i Ine u itniii ji reedi af me 1 M e I c leem 1 tl i t 7 i oi 1 u en uoeiit 1 eii C jli eehier d s Q ioudi il dier 1 L i Oj dit jtiib ik dt n uien ol iieeft 5 i t 11 1 iitn mij U e II le t 0 5 lie 1 01 Uu V m tuec lion ei 1 ui ue i wiascU I 1 er jurg te i cep en i i 1 i 1 1 Ue ico met ile piknebooi i it pei 11 1 ïLjrviir den enei i il ïsei noevikin v iii 1 it 1 1 e e liet eid i ovt ijri i imei in dit de M I f ir e I if len I ee t leii volii i verkon li en I dn It p j Il ouden iit u bts ui Zelta inliet a fi 1 tl i i 1 1 1 oiltiuüipen e letito de linds beginzich II eelr t iibutii De cleriLi n uu wiei ont e ttudhoü lieu 1 1 ni jk 11 slotte pad en peik beeft moi en 1 1 1 1 rv ill e udu be iirtUitog Ma v mili i lu 1 e f 1 1 111 üt dit de je nee e Tiidensi p ii 1 Lf 11 1 1 II dl lu V 1 o ll b er 1 l 1 11 Jl l V 11 t ij Hj at sein cdt iv 11 joi i s n lic 1 ue g e ii cnede de Di luiie N pjt ii ll i I dm hecit 11 11 II IJK lit o e la j UI h 1 o iigjeiüip u zu f iio i o 1 t Li w i ei V UI ueii j t l l 1 jl z il lie e ie M e bti i d 1 11 UHU OM het 11 t 1 Lieil t k 11 tl 11 d u i u Hl n i II s cr IC üi 1 L u e i 1 er I e jk met u 1 t 1 lielie it e 1 i i poit v ui len I k L 1 lui icic 1 t 1 1 Ills üiir f ic meui e Ie uuig i i U iii tin t1 iji i ei jl lil 10 j ie hüup rit uut il 1 1 li 1 iciiniudering lu iijiveu en lie tout ineu dt r i i ei tol aiioiii ii hill il ki liiien o M 11 lil II 1 de heei louli i cveiiol ht tie 1 i t i 1 1 e ei Ui inkom fn en m ncn ino t k leu Ui 1 int 1 CU e c cunüe ue i u tie 1 11 i o tie ede H I uvo e ni i i en u ai ii tic b 1 I 11 k liniucieii 1 f 11 I in i ii o u óe 1 t 1 nJiica tn de uii ci ie mi 3 31 WOJ 1 c Ik A leiier i i tittci il V n z ken i i 1 ii i i i i u g e ii i i 1 Cl 11 c 1 1 t l c 1 h ll 1 Ig lit I tt 1 ih Ue m 1 ict ii on o i vcoloop u 1 1 itK tl V j r u i I J it ri 1 15 op I v tl t n CU 11 1 i 1 i c 1 vv 1 i ne e 33ll r t tk st 1 1 1 11 ent on ut bi u lm hl 1 iiei it t V 1 11 1 it 1 liet t i t j oib n ic k V tie VI itge e Ue i ihi til ib 1 n IJ tl net 1 tegen V V d III It en U ll te iiwoipen mt t lil om 1 m 1 t 1 op 1 kt V b d 1 I i ii 1 I tl de rt tut tpceioenm besterrdc bt I ll niiithertn en de d b i en v oi ziju vanIl be i lfeni e lie b jn I e c i i vfoideu lu dieij o ll ll 1 n f g I og I 1 e 1 1 1 om de z i iv li hmvt t 1 i e e i i nootleltio te mi 1 dl rit 11 vv 1 il leut ikeu ti irl ten te be vf 1 i tl en V 11 tl V 1 en Ge 1 rmi Lil vul i L vt rul 111 i gi tticu dt jr 1 11 rti i i UI icli 1 1 1 tr c ut v m n c 1 de ziik u atgi lun De hjiivvcii De lecrp 111 ie M K I ii i it e i iljving v lu 1 IV 11 ll u tl e no UI V ill j endt l i I it ik I uni 1 1 k 111 tl tl UI tic eid irn e Ie dt i hoi 1 c Ue de kt 1 dl i t hKi tl t Wttieii eet I iigeivoieti ge antn b V 1 I f 11 1 i eii Ie I tm Ie v iii t ie ib 11 tl 1 o i li kt 1 te acveii len zejt ze kh ie iu vO len ib tn lit eu ot il hans 1 j 1 g 1 ikoi on f 11 ko 111 ï oiitv 1 Cl 7il O lil 1 1 biitngewüii i ii e 11 11 I uil en tci u uoruii Cj x ri eii d i op liteii 1 1 V IJl 1 1 en II cm eigen i in lueii bi i i te sooini i den o f ei vv laiop Priiiben den kjuiig v m Dtne laiken er P t uu het loi leiiscl e tr ta u vi tboulen wil Indien 1 brilt il ue koning zoo voegt men er bj oot op de sevo jea i niita vv luneer Deucmark en aan de eiscben der mugeudhedeu seen g o g geeft Zio zii h t ro gei de eii ir ng v iiï itc beon I lig e perbonen iriin Praa ifjrt l Dec in de S ee iv ji Hol t i ii f iieis in z o niL jk dit Ui iie I L enemuLeii aia zjiie i i uii Itcui u van en lS u void jet bei ie mosendht i kjiiuig hnstiaan i 111 de heitoglommen er ieii leu en in l j uien che trictiat ill liiiveii ziiileii Het liiiigt du vn 1 n riven i om dooi tie lutiekking ii tie be eu e nku rtgtleii de eikeuninii te V ei krijsen WeW Yorkj 21 ov lu dt depêche uit kuowiile van t k II oiiU t po it e ui het coip o i ei Bii ii i e noorde e j i 111 ig loorge et De c imm u i ii t f umbei II tieni jtnerial Biuk lo kljKe i et tien ie ei br usiille be et zjiidii ti ge i ni t outmoeteutl ti it c Ml 11 lul IS LI ic rtvüiii e tei gii ete vinIl I k D I e dUiir ainvve itre anciik ii clie jbf liuL jei tot Zjii beschi inung alge on len öhineniaiiö GrOU ua o Dec De toim v iii ecrgibter heelt op vera huln Ie I I n sc i Ie i ngerigt Vele telegi ifp ileu ijn om 1 eu vcrooiz likten opo i houd voorde i pjoi tmevi De pc ei ui liet bui e 1 uil kvi imcii te iaat o blevt n vveg zoo ib de eiürei clie en de ii n cl cel che tei gi uiime i weiden i 1 111 Ijk iiK t ouu ingen ie i 11 1 im liep tie buitei til oudei en bleef de vloed e tuneie nel duiratn judtr tkn hoogen vioed vin 1 j O liiti was meu veipligt legen hethcio jge u jp ii 1 = beiu ll I deii V eerst ll ai tt dmiinep Ct d i gt one eoi iici V 1 M OI irec I is door tie di ciiib en di oiin me p uu I hft w i ei gei 1 ik het lukte liem door gi Jte i i I 1 c 1 w li te beif uen v i i ii j g riumen t t b w iste ko i i 1 eu n pi ri woiutie rivier ovet ni i de bteen p 1 1 b V lu ai II he 1 de Lu e ondei Goudcr k De neci C J 1 e hu te A oerdeu heeft z n on 1 gti o nen i b ii v in Ie i i 1 De e r=t 1 1II 1 1 te t lid zer b e i iiuoep n tei 1 eiv ittiuï l irei ni n De rniui i vin iu u i li ift lepu l t t bj i e v pic im t cr to leu op de i kbVc ei looitun cn r t v in ipi n 1 1 1 de toig iidcib m ti il oi t i b tl UI w UI tie Ij itrii t iji i i i 1 i 11 iii i t iger ue 2 t enl c o i e v t i r i iv i t c i zal mei ko bj t lm ir it ti L 11 e i e 1 I I l h t c bi t u f 1 i ui be itüili lil iet UI I e 11 d 11 t ip j v j i ki i 1 Uu I II I i op zjM ui lib to 1 icei 1 lb cvoi cii loor eueii c el e v pi ilibi n S Gravenhaêe 2 Itt lu de helen geheu n zif irg van de icu t i ui ib i jj tuk dir st il l e rooti g biiiueuhiid LUC iMi j i lugeuo i e i met oO p ren ili emmcn Icteii en en k ic i ii Gi en vin Lvul ii II 1 u ii i in As i lil Wvt Hoekw itei Schimrat pemnn v ui il in sii I kiiiiii vin G iitblciii van Toiee t I iu3 v in Viieiou gtii No uiiu tl iiigetib 1 0 lu e viigileiing v m he m ib de ofrnd kging III V tii c i ove te bpooi vej btgioouug voor 1 1 + 1 alge etit 11 I ïii j eii zji ttn cm Ie gebi ut en die over deu 1 Ici b JUi f i De ri uig v lU d i spooi eg v i j j eidi 1 u l oi Ik i ib vo uumelijk jt Troken + He lu ie zuil ig V lu helen z i de ili cUbSien voortgL ov 1 pooivegje i j mg vu bb ll t o tweipis 11 1 itn met i meen eiam n eiv igens ji ie b ml gi seu cvocri over het hoofl s lu vl ue d e w it i e ho i punten betieit eeue kji c u Ie ziii vviien V 1 de eviselk s iik en Itn siot e ib ook dit I ooiilistuk aiigeiomen met 37 egen 2 3 emmeu E Ottei dam 3 Dec De 11 geuieur Cdant onluigs ooi i t 1 ojtlaiCbdibT et tot 1 1 dei prov Siiten v in Zuid Holland Itnoemei hee t voor die beijeiung bedauKt eu zulk mt hjof Ie d e ueliekk ng oi veiee ugbair is gibleken met die vin mg meur 1 UI jKS w i ei n De nu a e verkiezing is oepiud op i4 c 1 Haa jtrecllt ov DicUeu veleu dat leze gemee ile tfe n itioBale feestvier i zeer shl zou liten voorbij gaan an deren verivondigden daarom luide dat de feeatviengde ge paard bleef tot op ueu uermnermgsdag tin piins ttilleips Isomsi te Scheveningen Eene werkzime commissie hul besloten te laten ruigrijdei zakloopen en iiidere vermikelijkheden vv urbij zeer lieve piij cn gewonnen werilen Muziek uit Goula vervioljkte de feestvie renden voor il bij een er ardigsten optogt met den oranjeboom wapptiden i vailerlindbthe tliiekieur van bijna alle huizen des IVO 1 ib wib het doip verkcht door ilkiinin itio waarbij die v n den buigemee ter het frni te n ib Vlkb hen tot aikr f noegen in vrolijke eeubge in Iheid af AmmerstOl 4 Dec m zitnidig 28 nov tot beden Zijn hier ter inaik genee t 37 zilin u emitlliid wigt is Vs led poudei piijS v iii ƒ J 25 tot 1 lU jer V2 n P Het so michtige weilei vin gisteicn eu lieden ia oorz uk eht Cl ill d eu tijd niet i kunnen gen cht worden De iiv r n ib hiekii 1 101 en vooi een gedeelte bedekt met bo bcn net etc d t Ie stoiuivvmd van de dijken gewiud heei t Th lUb ib de iiviLi eoh er iniii of meer vaileud Gciiciigde Bcrigteii Bij litt eng parlement zijii iii clvomen 30 pHn i üir n euwp opoii egeü aartoe uaeenjos ld milliotii giüd n noobj i i M n pictktte Pau ii ceiie b lis n op k luv tlij ei Ic i b i uit Dtmi rarr d t cel p oiid woidt lioi Ilj bij de n itr Cu i i d UlO oom quarts kveidi 240 f rrm Lr d tist r bed jagt O 00 1 En t chc rei iger o deu tl aus lo deu retji skcbts 4 ureu te T=cbau geduld l ii i tn u t En claudü tsuip Il p n r de uiklijUii lauEcekoineu Dt c tt jUt poüiueg TU c k mai CIcvclind is 3 nov f t t d Al ai and aii iOüu cii 1 Ui t Old r aai ui tioa op it jo ku i l Mji iteur lüjcücut u t ki or pi oil iu de bohic Najokoi eu het cou ics 1 d j nr teni iincu he 1 = it bj o tdui uët rootL 1 tl j r 1 i t beii 110 eu k p tnn s i lal m de zee Ui t i i ai 1 oüilog z ll o leii tt Ku aid u de zw irte zee T j k ïai E It heeft bet di lo lo deu 2 d c tot op pCt vaho 1 In O 3 i ijk woid i 1 uit U kuten 7jii ol r iliu cu on tb te laten do ti teii oor hf i r S n j i Üc ftd lal u ui C to € i o j a 1 G 1 j 1 Ll in Tuait Op il eu dca K = ulku dt Jf tl jot n ji tl en c u AiilJ tu Jt la Dr ne nitil i nov o u 11 ebbujtii t 1 t be lu d I t 1 l Htt c j L ctl L 1 Il L nar he1 1 u t in otvohn vu 11 erk uttj vLn cti 11 V 1 d ik 1 iLV hteit i t i C vtuiL Lz 1 den doch 1 dit i vni u ke 1 u 1 tl tlLj o a 1 01 d 1 k kl IJ I 1 hi o 1 JO 1 vat Lcii M T i c elinat p= taud 1 11 r li U u lu II tl COU tltUl L iiov ntk itt neemt cci t 00 tt Panji burger o 1 kruid en p 4j pord L 1 V il t i I gier luar m ik pei 1 111 t sto fit 1 groote doel via ging toe t i 1 1 heelt voor 1 0 d i en s rra gewa ld I 1 Ls Do ntrek ou 1 1 I t Mj o t V t I go Lii d r I 1 n tLl 1 i g r a i j i t uicu m uk t e u l 1 kt dit l ll te c r 1 1 111 V i u 1 oud i 1 u i V n c Rl a t 1 p t l h o l 1 t ij I i i 1 i 1 1 01 1 S n f kiz 1 tr I 1 Tï Il 1 Wil il s iet M vo i eed Dl I 1 l Cd L o 1 ho 1 iele 1 bus ll ve 1 e 1 Jo r i b v m 1 u b ui 1 5 1 ir van 1 ve üL t 3 J tde L 1 Cob j ra til 1 u t Vb Ü LU M I slet lts L I e Jite Ol d r li t L b i i ki 1 i t 1 1 1 t u UI t il I a bij 1 K 1 l I i 1 VLl I Ij i t kv 1 II I o 1 I al ijci r w lbo oür ku vrtdt die tocl htt II ij 1 iioet een ld 1 ht hLt dad van 7 HnH u 0 dtu lüt is in k i eeie vvoni oai dtl t 11 de 1 L K t vi t bell agt 97 milliütiiea I ijn a 1 1 keikdj tij Eibuij5 is de thtek iiL czondeiJ i Zit 1 1 s cl en Katu j ti Uisseuaai 13 een lens m oorlen lucht geeft ea allerlei khnkea opvin t Ou 7e soms ll te luid te luteij heeft nog teken op i a Heeren we reü een biok vin etii Oi injeued of in leta dergel jks im Heije a November lie leren oor ons ten be e 2oo hoorde ik het JP dhehfim van Sm iomce din we ier t Is Oranje 0 i Oranje t is Oianje boten ook Keb jt imn de u trtn viool vel gehoord Le ittinunlend mul Iel is il oo ain de hind gedi n om de ellen lijj om z del oze hed s vin vider Llrich e consorten v mop 1 e oi eidi nijeis e minder kie che menigte or L len te binnen liv dicht oo L ike e lit e iU ge le e X r d u m hui be in b nu i i Ter wilk ki eiijke be x de volk ji M i r ti iL die lil dm uit e eri of c j o nou ei of lu vooiwi ri lit ze tuiune mdeie ijrrehrj n dr riniluif ü vu ruïden Dui heippii v e hei en ij beipen o On e hi Uiipe ter uilen u vt ve e nel am t ki 1 leien der irn en t 1 oeie nins gcw 1 L be mt tr mcc B t la op m 11 ncu vii 1 rt voik j i £ e 1 in ht werk t iit met in htcu ui u en £ e n kei Lel ei s r oonw uit het si i ige be l 1 et op de n t iie f i ev Jtlet volk niet Ouö Marktbsi igtsn Gouda 3 De lu e l oo e ier 4 I n t i iv elie per mul fi J IJ li e K i r i f 7 1 1Ul Ig u 7t 1 ePH 11 I I b jij 1 u lO b i t I y Ijie uti lil I Br biu 1 ehe ƒ l n llenuii i 1 De veemirkt met eiiU riD i uvoe de Innlci i i j er vnie viiiveu v u lo i l l pei vijl ou = in teiis fiiuivv VuuevoPid j pirtijea Iv n ƒ 20 i 2j Uu o i i ƒ 1 lil Delft J dec De imvoei iv i sen die to r c iFj eu wei opr imde llivei eu ffii vvel o ii i en i i r roode tiiue vv i veel vraiï Tiivve ƒ t I ƒ 9 2ü i e ƒ b 40 i ƒ b sO Zomeiser t f t Kjr Jt v prƒ4 Linged 3 20 i f i b Diivuoiu t i i r dehooueu ƒ b iO Biiuie boom i t u b i ƒ 10 i e ei IV leu 7 7o Viii stils n i i gevvojen v lu 27 uov 3 de i t 3 en 9i ib te iiiicii bb40 ii S Boter 53 a tl li t vit ae ƒ 1 2 1 1 o7 pi u tt Ter mtiivl t70 hui 1 airlippelen ƒ 1 jO t f DordrOCht 3 ik f uve gm tot vürueprij en jeter n de h nl de emuiiusr vv is over liet ire itil beer oor p i ke j iri e witte Z is tO 1 ƒ bO rjiiideie ƒ 7 i ü iif leeil nieiuve 1 1 Ü i bO miudcii 7 oO i ƒ n 20 bliiuvve fi i 1 bO 7 jmer met ei vt i Roï r pi J lioudeni e ovnn ƒ i i 5 O Z 1 ï 0 fo 20 S re m de = oorleu oiidei lU iel bti vviuier door lu nder nik 20 c 1 tger i eleven ikm 4 O t 5 40 es ort o bO Zouiei oiiveni ier 1 ikm ƒ 4 lO i ƒ J 0 e ort j 40 Spelt ïlutrzei ƒ 2 31 1 ƒ o 10 Iliver ie Tieei beseer 1 n II1 voe lei ƒ 4 1 i er d kke ƒ 3 20 i ƒ O P urdebooneu traser f t 20 i ƒ 5 80 i iiebi iiieu ƒ b 20 i ƒ 1 70 e booueii J b i ƒ 9 50 biuitie f i ƒ n 50 Lri ten g ie 1 ktkeiii e bl ƒ 7 10 anudcrc ƒ o j i ƒ 6 bO TVitte o uuusb ƒ b 90 a ƒ 7 Boekweit IVe ƒ 1 7 i ƒ 190 fi lusche 1 1 ƒ 170 Middelburg 3 Dec Puike D 7 tirne ƒ 8 40 d goeie ƒ S 5 Puike n Walch ƒ 50 a ƒ 7a Riiuergerst aiw keude ƒ o eu puike zomer d ook ƒ 5 W lich witte booi on ƒ 10 50 ƒ lOuO N W br boone i ƒ 9 50 N W piiideooonen ƒ 5 00 a ƒ 5 60 W groene erwteu ƒ 7