Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1865

S a ft co n P i I 1 Cl s s o o rt rt w I O o e lil 3 E ïs Waft fB CS § 5 ii 1 S K rH H Pil o PJ B 9 til a T3 M n 5 S B B Ê o er I C5 g ï 1 re o re E S EUROPESCHE VLUG SGHOONSGHRUFLEERWIJZE Onderwijs in liet FRA SCH en E GELSCH Grenezing van liet Stamelen Prof G J DEEEEB Kalligkaaf des KONINGS enz 13 voornemens te Gouda cenigo maanden te vertoeven om vermelde vakken naar de e e Leerwijze en in den koristen tijd op aannemelijke voorwaarden te onderwijzen en het Stamelen te genezen Te spreken of te ontbieden i het Logement de ZALM op de Groote Markt waar zijn Vorstelijk Grafisch Muséum voorloopig te bezigtigen is t Ö a 2 5 ij 5 2 o i tii oq 3 na J n S B H OOg Cl W re PI 2 w = 2 P I ê m s 1 r j o