Goudsche Courant, zondag 10 december 1865

w m V f fV H Ü o s § o D S w tj 09 M Tl o n o n w o o BC B rt H p o w S ï 1 00 o oa gS te fei ts r s 1 o E O m 2 S W CL S 9 r 1 cm n W f o er o a re 2 P cr cr o o c g S ö B en ra to H S i s ü s r o O p n d5 s s QS s = S r B tij 2 ci i B c ir c te E B B re r £ c 5 P K ft C CPPu Cl5 oi rp CL C w i o 2 N CL w OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE fe IIÜüLCOMMISSlE te GOUDA brrngt ter algemeene kcnnisse dal op Woensdag 13 Decemtoer e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kindeien wier plaatsing wordt verlangd can de Openbare Jongejufvrouwenschool do HoUandsche Burgerschool de Tus SCll6nSCllOOl voor minvermogenden en de aan deze beide laatste verbonden avond of herhalüigschool of aan do Stads armenen Bewaarschool De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags ten vijf ure in de respertive SchooUocalen Alle kindere aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst terschole voorzien zijn van een bewijs van vel uf elocpen vaccine of doorgestarte Mnderiielte Namens de l t Srlioolcomiiiissie Gouda 6 Deo 1865 J B PEETERS Jz S 2 o r h J fïi CD W es s i = i t o co ff 02 0 o cr ö o I s J S S ba a 3 O P S 2 t S i J l 3 S I er rt tl iï 3 O S 3 A D n Oq PROEF VOORSTELLING VAN BE Familie H ARTLOOPER IN BE Sociëteit Ons Genoegen iu de Boelckade Op Zondag den 17 December 18G6 N B Be Voorstellmj zal door BilUiten nader lekend gemaakt worden M n M 8 o DO B 4 04 t D = B CL 2 r 2 ri I S g B I S £ c n P S 5 o5 P ö n re 9 b B 2 2 N = 8 S P ö 2 CL B P B S § W 2 CL 2 S re B p 2 t 2 r CL B O P S S i£ B o v ZS T B 5 S S S SS O B 9CD Q 2 tp 2 rt CD S fi c O cc Ej L i O rt rt 3 p Qi S g a I o ffS 2 B 4 P re Efig cr t j 4 J5 CD pr 2 e 8 01 ts tö o 3 5 P re M £ 3 o S B p 2 M 2 ï5 S S 51 5 ii 3 o 2 3 o e CL t K C g C1 S Jt So cr2 l S P P oo ü C re a = = off S o 2 cr to P OO B p 2 iw CL 5 CC 2 O o CD o DscDffa So 3ï aq B o S g i 5 2 S g o 2 e i 5 5 tK C3 re 3 I t i a d p ji B B £ E P P 6L B óa D P £ o o j r o IB CT M 5J C B S 2 O g C £ o o B S 09 e a 0 3 g a i p n a S=Vl SS 2 S PS Fcrggï Sre 22 nÖ 2 3 o 1 fi ei 3 o = CL re ac3 E re E Ö o c O o c s oq Ë e e D S ft rt D CD fl e T fj J3 5 c p 7 0 = C ra D S TO S 2 o B Si S§2B22 S§S S s Hn B i 3 rt CL JQ a CL u t5 2 o m 5 K 3 8 S o a o ff 2 o et P re Sis c 3 éö 2 h C re E O r iï C 5 ac U CD 03 t B ♦ s ï ca N e 5 f S = S o 2 ISB 2reS3 0 8 1 g I s BS g i CL £ 3ïtSao2 t s re c B CD C c ST o iï re C r n BS cr p ci j o ft It B ï q 5 N S5 = 0=3 O S O Cl w = 5 C j a o re SP re rt o N fD S ►§ 3 f C6 3 P CD n a P CD ï 0 3 W fj b ESlï I S tK tol 2 PT Sire js c o re 5 f 2 B S sol 5 B 2 S o is ë 3 a § V E ta cr B r re 2 o CL 3 re = O S O P tü iS CD B 5 S Sb r p CL o S fj c D Qj o t o t C CD CD c i CJ a p q 3 l S öÈ S S 3 = 3 S m B p p ti w s o 2 C s § s i i s B B E S E S g o f E O E o 2 CL B E S CD o 0 re B = £ = i j u B O E re E K ïT rt u E 2 re i 00 D c O Oi re B CL cr j c ö CD oq 1Cï t CD o Ut o w B aq B rt c rt rt p fTQ B re re f = s eo D ♦ H 1 5 w o p r t 1 s rrn t D CD CU if o H re PT 3 CD ti ï w t J r fc Clips 2 = c rt CD rïï cr 6 pr P t B c g S O Ë S = £ S CD w i £ 5p I e g 00 3 rt t a IQ c3 I I t c tff J S o CD CD ri g Ö = r a a s 6 s 8 S r5 1 S S g tS p S S oq g I B B S as re C iE 1 2 öT re 2 CL B o oq p re S B J es I re B oq Brew s o B p re P o 5 oö re St 2 is C 2 CD £ L CD t 5 S I g re S rë s i 5 ff n f re 2 re H 2 ü tr p t o 5 £ £ oq s o o 2 C 3 E s j a g e oq CD CB j ff CB c P w N 3 = rt rt t til n 3 2 bJP 3 2 c re E B = o B 2 re o R cr g rep c M C CL E S re S S § 3 3 sa CL r S fe B i f5 E K B S Ss CD r o t o P S P cJ cr s s r 2 2 IN p 3 co 2 p 5 t3 p re B B 5 T ro s 5 2 fD t ï 3 cL i = = p r = 3 2 2 ö r £ rti r cu g 5 o CD 2 CL t oq re 3 4 SE 3 Sd t5 E 3 o 2 a S 3 o g P B n 2 r O f ts p rr IS rti o cr ra re o Cl = 1 p 2 i a r CD L CU ï o c r p i § n p S 2 p re p i E ca O B Sb C E re o n B T P t fr 2 re CL S B S g 2 2 S T3 S oq rë P r S 2 re oq S Cl c re E 3 = 2 T O cr P 2 O w co o = cï ïLuV o c HT B s sr L B CL P g re CL 5 3 cr g r N re 13 r l re oa gBB 5 re o 5 n S i c T CD = H t il Cl S ai o 5 B S 2 2 S 2 S sr g V B 2 3 1 I g = S 1 5 5 = W CD £ T Ö f cr S 2 3 g c c if K o p Sn a s 5 S e re 3 clï B 2 S w 2 p 2 et p Ta s re r = cu i ♦ w 2 o w = aq o i S C CD P ECL N r rê p B E ü S B o 2 g Ey = CT W CB £ L g p 0q re B CO B 3 B W O S 2 2 B S oa Sail ► re p o = r ci JQ 50 I re C S B 3 = S a j 2 CD ë c s 3 CL prS S ëcL re S E 2 oq So 3 S 2 ra rr M re = B V CD a re p CL p t r o re P S Q P = iq 3 S q i o o 3 pa 2 oq Eellë g £ tP CD oq 5 2re ir r re K J B oj B I R f s p p p gè o n P B 3 0 E p cr re m Es oq C c n Pm s g S o re d a 5 B 3 P B c P T S c B o o re 5 j p oq £ E S P o N CL si lll oq g w a g a 1 1 ei Bit 3 B 5 ro = CL g aq j 3 pre ïï 3 TO 3 re re re B a i Oq CL 5 = a o a CL S g B g g pr 2 1 0 1 cr 2 V CL S S s s s CD rf CU B Cl i orq o S 3 01 PT B 5 ê p f S 5p 3 aq 5 CL B ft p a p a = p s et B r o = g S Bl iB o a S S S S I e S s g = B 3 il g 1 2g rt § b K Se w E j j O S S B 1 01 N 2 era o 3 o2 So a p oSSfi SfiS Jg s g S B l B 3 o c O S pti prerereiBB S B P r B ï B UB a jeg S ö o p P c o = 5 S a S 3 ë 3 B i 5 a 3 E re CL B B 1 tt p re £ Pr 3 2 o I re s I re E E B is ls ls B oq a oq re S i ï S s tn CL 3 05 5 S p S R STp SP S g ff B Z a = 8 11 Usv = s él § 1 sfrl S s B g o S 1 L i S 0 s s t3 g 1 dags oren 2 25 otdt d H M 8 P S 0 f d § t i 2 1 W 0 ï == H f 2 W OS t 2 w ë tc £ S M P lifl S 0 0 P g s 3S ï S 0 s ai 0 S B 3 1 p 3 5 S 3 ir ê 1 1 £ ï SM PT B PSnb Io