Goudsche Courant, zondag 26 januari 1868

§ 1 § 1 ♦ i = 4 NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de aken der Nationale Militie beveelt zich we lerom bij zijne geachte Stad en Landgenoolen aan tot het stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars voor de dienei van 1868 Zijne bekendheid door de geheele provincie maakt het ieder mogelijk in forraiitien nnar zijne veeljnrige handelingen in te winnen zoowel bij hceren Burgemeesters in deze provincie alsook aan het Provinciaal Bureau van Zuid Holland L HARTVELD Knntnor Klpstraat wijk 9 n 474 hel derde huis van de Sladshuissteeg te Rotterdam Contracten VOOr de loting worden van af herten aangegaan Verdere inforroatien zijn in te winnen bij den Heer B B geek te Gouda Waaiatraat A 171 Depuis bevinden zich in alle steden van het vasle Innd a 30 cent per pakje steeds voorhanden te Gouda bij den Apotheker J H BOERS Wijdstraat Oudewater by T J van VREUMINGEN Schoonhoven by A WOLFF cp s s £ ï c o o s o = 2 9 S ö O £ £ Cd = 2=3 N H r fi t ir cx o siiï t s n zr a V ï 2 S 3 2 3 K S d = i 1 = ai 3 = 8 = K M 5 a = 0 r IS t ► P3 ft rt I o ZO JZ S = 00 = 5 13 £ n t 1 £ g os == ££ t o t jr D o o Ir S 3 1 = 2 = = 3 ï O i S 5 T o r ït 2 2 2 = T ES CO Ni 0 1 25 3 3 o 5l = 1 ro X I i t I T 2 3 = = 6 5 S T ig ï g g o 2 s 1 4 n r o r t o 3 ï Ti hi c t cd W O c E s S 3 T5 Tl ï o = r o IQ 1 tf ï Si B Tl 3 2 rt 2 2 C O 2 3 2 3 = 5 2 S = ï f5 l r = 3 Pt £ 5 o 3 C a c 3 = c 2 = 15 MC E c R S = j 8 33 51 r S Tl = = JC = ï 2 = t s t 1 2 = d g 2 3 6 a fB T3 3 ï 3 t = 3 ft 5 = n i tt r 2 2 c r era fr rt 1 T n = = ft 3 i g 5 a S S 1 IQ r o s = rt a 2 CX = ft ir fö 1 Bj t 2 lis ï rt c £ = 2 5 1 O Ri c t 1 2 = = B i 2 K = = 5 = i W 2 S = 2 3 E iq c 2 Os o T £ o IC r x ft S c H S 3 5 5 £ r 3 j 2 = 3 E TS S s 2 2 c 3 5 S H T t I er = i = = T N r2 2 i £ i = = 5 1 a C ft i a ai L ft 2 t o c c X t ZO s 2L c cJ 2 5 = 2 c S ft r ft ft o r c 5E E15 o o C S 3 C = = TC 3 c T 5i ft = = i = = t S = o ft tn o Si ra 2 n c 2 £ ï 3 = E £ = o = 5 C ft S 1 O X V re 1 5 ft si 5S 3 S 3 s ë ï S c o £ n 2 m E 05 3 B S O 3 a orq £ 3 rt = 3 ï r Si 5 ï 3 = 52 5 H w 2 1 13 A S 5 = r ► j K i 2 c f 3 o 2 I 3 nj I 3 = 3 n w ï 5 3 ï 5 Ra ft ft É i = ft ft 2 £ r = = = 5 fj re T s C 3 i Z = 2 2 = S 52 5 5 S S 2 ï 2 r ïï = 3 3 o 15 5 C r = O i 2 n 3 3 J 7 = £ 3 3 O = 5 E T S 3 f D K K 4 I S 5 I f i TO c r £ 3 o 7 V s o o E fD 3 s S B 2 = 5 i = g S Ti 2 E S = 1 ï 9 x 2 f 2 3 S3 ï S 5 S = = 2 3 IS 3 g Cu = ÏT o IS o 5 a 3 7 3 S 5 S T O £ 2 5 a223 5TS ï u ï S w 502 = = = = m fO = = = j s Ë = = C = T 2 15T = t = t r 02 2 = = 2 £ J 2 è g 0 £ i X Z sq n r e 5 IQ r 5 = r = 3 sl g 5 liil ra 2 S IQ 3 fï o 1 5 I ö 3 2 F Ë r 2 = as 1Q ïf = = 2 i j r T 5 H I 5 i = = 7 2 6 4 è j 3 2 S c e o g 5 2 IH = L 2 2 T o r c 5 = = K e r N O flr e 2 S S n n S ï § 3 t Tü t 05 c r 5 3 rti w 3 C 3 R S mm r r B 2 K t r = K 2 5 3 O rt oï na D ffi 3=r2 2 2 S 3 tit Kan fo ft o w c 5 = 2 S a ft 5 O re ft T 3 ft g r ft 5 n 3 S 3 5 = O c 2 ft C Oq O c ft ft ft c D ï = S S c = B a r = 3 = C ft ca c 3 3 c i 3 Tl ft 5 o 2 c O x 5 § re ft t 3 r ft tJ U t C ft a J g H c Sa 1 2 11 S S S Il s t p S 5 2 3 s s Il 2 g S S 1 Si È 3M p gs g ï ► W S 1 s g g e s i ï B = il 1 SS K il ld 1 N q 1 e 1 1 a i s 1 1 s 1 t S II 1 1 ü 1 1 f 5 1 1 Oa Itoll = w 1 Hl 1 C S = 1 0 3 1 rt S 1 1 1 1 c p rt 1 1 s i 1 1 S a 1 p 1 Cu J 0 1 V s si dj ö TC o e et 9 3