Goudsche Courant, zondag 23 februari 1868

z s a j ïS S g £ c ES g C S S o r o o S S s oo c o T3 Ji lu 5 i = o ïï = S o u a ïï 3 to P 4 ö 3 £ s u 2 SI = H r M i JJ = 3 O 3 3 M a a Cr a i o a C S = E = i S Si I S Ji £ 3 u o ir r J 51 3 ï i a 5 = 3 bL = 1 = T = o i t e Ij 15 = = ï 5 3 ï f s u o en o 2 a 2 11 jS = S S a = 3 Ö2 s i 5 3 V if iU tft = U M = I S g = Si ï n S j = S n S I £ I i ot £ 1 1 K = i S a Ï3 = 52 = ö 5 C o et A t3 J3 US t 3 co s si S ï l o i s j op Maandag 9 Maart 1868 s morgens 11 uur in het Nieuwe Kou utiuis bewoond door den Heer van GASTEL Drie geheel nieuwgebouwde WOONHUIZEN G A elk Vüor ien van 2 liii e len pn 2 linvenknmer i Keuken niet I omp Zolder enz op de Spicriiigsiraat ijk E n 46 4ii en 47 ViOr Woonhuizen nmiat eikander op de Vijverxir uit ijk V n liOa llOi 11 Ite en I I Ken Woonhuis C a en grootfti Tl IN op den K Micimiiigi l wijk Q ii 88 Een Woonhuis in de Koniijnsteeg mjli K n tr eu een WOOnhUiS in den Zik wijk L n 153 Allen onder Gouoa KrM ier bij biljetten Informutirn bij Noiari MONTIJN te Gouua VS f 1 I O t5 l = S E g j B 5 1 ie Is c 03 to a S 5 a Mg o S Si i S r rt M j £ 1 4 s c 5 = ï = S S S i = ü ë £ S ï a o 53 = E = 2 i ro i o x Si r o u 5 if S t S 3 H 5 £ a S 5 S ü i = ï S = o stB ï = s ï s = y = I a ïï ï = S JS B a S = bi Si g T3 C = t = t 73 £ = H s ë 2 ë s agi ï iïlH t J S H £ =5 a 2 5 a o C O c = T3 S a ö ï 5 c o o s a a S aag o JiJ c c u Ji a ttj a ï a s M 2 £ a S 1 2 c i i io1 O b rz = i o I a o t 4j co ec ü o r ï F = bD a c £ 3 ota TjO aiis 0£u S32oT £= a 5ffi S g fe ï4 £ § 51 = S fi I 1 I I I sr m lo m o J3 X iA m to tA U3 o OOQO iT Ci XJQO j il i j of ri i B j C4 t o in fo 5 S 1 S = t j8 bc S I = JL JJ m m r If d ir 7 ft ü m cö cö 4 bL J JS O ö ï 1 M 3 3 n o CS o s B B o o 9i T 2 S a s L f 1 oa = eS r 5 S o o s l a o ro 1 1 co lilt 1 1 1 t 1 Oï t c 1 r H t in 1 go 1 1 N 1 1 1 1 1 i I 1 1 rt 1 1 W i 1 I CO 1 l 1 o llf Ti ÏD f t l C0 D05 rtr C G0 0 0 GO CO 1 o o oo CJO t COrti Miy3K3 0 t t IcOO t ra W OD T OD OO 00 3 ïO t ci WïOOSiOr CM JOmifï ïD 00 o 07 0 Ol oo GD r OO iC tDIOïD COc C r H C s bo 3 qj E O t o i £ S ÏC T i È e g CS i si a o = 2c S = a i re S re Jë = r 33 I as fcfi ö Q N J j a C T3 1 Sai = s E re 0 i i i o 1 re r ï i c O ï pq e a 3 § s f 3 ia 3 S ï 61 re r t 4 i 3 4i k re a 5 it b £ a m ta a 11 a V r 6L Il bi i ï a 61 a i f w a 2 1 r ► ffl a 6 ê = § = £ z a ü o ce i b O r E = ï § I a o L 4 re 3 r o o o a lE i 2 5 tï F 3 i S I 3 8 p4