Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1940

Zevenbergsche Hoek zal worden herbouwd Een mijn ggdemonteerd 855 HET GEHEELE BRABANTSCHE DORP ZEVENBERGSCHE HOEK ZAL WORDEN ONTEIGEND indien de Commissaris voor den wederopbouw hieraan zijn goedkeuring hecht Voor het verkeer liggen hier gevaarlijkebochten zoodat de mogelijkheid groot is dat toestem ning wordt gegev om de huizen welke weinig of in hetgeheel niejl beschadigd zijn at te breken Er wordt dan als het ware een nieuw dorpr gebouwd met als middelpunt de monumentaVe kerk welke van het bombardement der eerste oorlogsdagen geheel niet geleden heeft Hcl ZuidenJ AAN HET STRAND TE SCHEVENINGEN IS EEN ENGEJLSCHE MUN AANGESPOELD Onmiddellijk was de Duitsche Kustwacht present om m het belang Van de veiligheidvan bevolking en badgasten liet ding te demonteeren Schtmmelpenmngh i a D I J I U I V COMPAGNIE DIE HELPT Holland n T HISTORISCHE STADHl IS VAN HOORN wordt gerestaureerd Vooral de Noordzijde ii in zeer bouwvalligen staat en levert door het neervallen van brokken steen gevaar op Polynoon nmiTWE KASnOtADKN Welverdi ïide rust voor beideip rHoIlamll OP HFT BLOEMENCORSO DAT IN DE BATAAF TE DEN HAAG GEHOUDEN WERD VQN DIT JEUGDIGE BRUIDSPAAR DEN EERSTEN pRUS Polygoon NA ONGEWONEN ARBEID SMAAKT HET ETEN WÉL Zqio GOED EEN DUITSCHEIN HET BEZETTE GEBIED BU HET B NN NHALEN VAN DEN OOGSTAAN HET MIDDAGMAAL f IN DE DIERGAARDE BLUDORP ROTTERDAM 18 EEN DWERGEZELTJK GRBORBN DUITSCHERS Tl LYON WACHT VOOR HET STADHUIS HolJandJ De HMMder was reeds klein maar dit diertje i heelemaat speelgoed zusje denkt er ook zoo over Polygoon