Goudsche Courant, maandag 21 april 1941

BLAD rfitti MAANDAG 21 APRIL 1941 geeowük ggCH OVEE VRUBANK oflodjlachlplaaU ¥ i r l AMI mrt mnAm Advtrtentiln uitsluitestd in de erkennfaig van Duitschland als iet ordenende machtscentrum op het Europeesch continent De sociale geest die in het Duitsche leger heerscht kan ons dan tevens de hoop geven dat daarbij ook de individualiteit der volken niet zal tekortkomen Het leit te erkennen en den geest laten werken dat kan ons vrijheid en welvaart brengen Wanneer althans Duitschland er in slaagt Engeland door harde slagen of door v tandig inzicht er toe te brengen zich bereid te verklaren töt samenweriting in de wereld alvorens er al te veel van de Europeesche goederen vernield is Het Christendom geen f tiUe party In De Standaard achrijft mr E V o a JHet Christendom moet spreken op straffe van niet te zijn Het kan tijdelijk door geweld terneer geslagen worden maar nooit duurzaam zijn roeping verloochenen Altoos moet de item der critiek zid laten hooren tegen zonde en verkeerde toestanden De strijd tegen de zonde is ook een strijd tegen de gevolgen der zonde en op elk levensgebied waar de CSiristen zich bevindt moet hiJ oproepen tot gehoorzaamheid aan de ordinantiën Gods Een stille partü verzaakt haar roeping ITiorbecke zag geen mogelijkheid dat de zaken van den Staat zouden worden beoordeeld van Katholiek of Protestantsch standpunt Voor hem was blijkbaar sledits één standpunt denkbaar het liberale en dit was voor hem zóó evident dat faü zich niet kon indenken dat naast de liberale beginselen nog andere beginselen als gelijk berechtigde zouden bestaan Merkwaardige kortzichtigheidi Het is dezelfde zonderlinge gedachtengang die de neutraliteit op het gebied der opvoeding als richtingsloosiheid heeft gekwalÖfceerd en daarentegen alle andere richtingen als partijdig heeft gediskwalificeerd zonder te verstaan dat het niet rekenen met God n godsdienst bij de opvoeding een principeele partij keuze is Het Christendom in Nederland is niet geworden tot een stille partij maar het heeft krachten zijn eeuwige roeping reformeerend ingewerkt op de instellingen van Staat en Maatschappij Het heeft om sociale gerechtigheid geroepen en deze in beginsel gebracht de tegenstellingen tusschen arbeid en kapitaal verzacht de rechten der ouders op de opvoeding hunner kinderen verdedigd en gehandhaafd de wetenschap gediend door het stichten en onderiiouden eener eigen Universiteit en daarvoor hare offers gebracht het heeft de bevolking van ons Insulinde gezegend met scholen en hospitalen en het evangelie der vrijheid gepredikt en sinds Riorhecke haar epoor nagelaten in de historie van ons vaderland waaruit te lezen valt dat het niet is geweest en nimmer wezen kan een stille partij De Heer en Aifevrouw TH SMULDERS Caruer Seven met blQdschap kennis vu e geboorte van hun Zoon HAN Reeuwijk 30 April IMI D Aumerielaan E 135 TIJdel St Joseph Paviljoen Oouda 10 Qetrouwd ERWIN PLAAT en JRÓ MEyER die mede namens wederztjdsche familie danken voor de beloonde belangstelling Amsterdam O KMO It tod went een rund ooder jlfort 0 iT t klein verkocht Do be5 g van de zijde van het pulasP ïroot en velen huianoe £ crtr i rkoop van wflülONDBED HOW gLACimNGKN wu3ter 1 hier van ie gt om een arken te laehlen bruik druk geprofiteerd ZZaMder dan 200 krulnaarten wer SfJowd doel geslacht Schoonhoven ENOEMlN i JBE V d POLL Tfl 486e STAATSLOTERIJ DKBDH KLASSE ÏEUSÏE UJ81 Trekking van 21 April 1500 No 1881 421 ƒ 1000 No 4440 9466 ƒ 400 No 3370 5293 5925 7640 f 200 No 11136 f 100 No 7623 13141 14557 15707 17679 19946 21794 DK BILT N K Kok volgt hem als rudsUd op n W H vdii ae Poll wonende alJr en a mt i bij den distributie rriffje üjoptk i met ingang va 25 T ti b n f m d tot leider van den Sutif ienstteDcBilt Door Jie üf Poll is vacature in den ge nteraati i ontstaiui AI5 opvolif sUat op t Aft lijst de heer N K y iie i uar alle waarschijnJijkheid TT ojocmH fi ill aannemen De heer £ k hee t in den vorigen gemeenterSd vier J r iiUing gehad VOORBERFirUNOEN VOOR DEN ZOMER Heden ls rn T bcgoraien met het opliouwen van dv badiiokjes en schuttin en van hil gcme nteluk zwembad Men zal da in a overgaan tot uitdieping van bet bad f kMr Gouda TE KOOP GEVRAAGD een 2e handsch AARDEWERK PERS Br no Q 1191 bur v d blad 5 Eet nu Paling tot 70 gram 52 cl per pond 70 tot 125 gram 89 et 125 tot 250 gram 104 cf 25U gram en zwaarder 130 et per pond Schoonmaken 5 et per pond extra Paling steeds levend in voorraad in zuiver water dus niet gronderlg IJaselmeer Veern tot 20 cm 23 cent per pond boven 20 cm 26 cent per pond Schoonmaken 3 et per pond extra Verae en levende Vis alleen Lange Tiendeweg 75 P G Scharleman Jr Taieloon 320Z PBUZKN VAN ƒ 43 1027 4U02 4U49 4125 1065 4197 107j 42491105 42871119 4321 1141 4 i23 4329 4342 1187 43601203 43661222 43701344 48831356 44071362 44271388 44431397 45071401 45741418 45951435 46571492 4080 4773 4882 1631 4883 1633 4949 1696 4987 1704 502Ü 1723 5 131 1743 5033 1750 5045 1769 5080 1776 5118 1812 5124 1815 5141 1834 5226 1853 5285 185B 5305 1879 5324 1909 5352 1917 5358 1943 5404 1981 5443 2016 5460 2065 5501 2075 5514 2086 5636 2140 5637 21a 5659 2201 5678 2255 5693 2323 5696 2348 5714 2385 5767 2394 5780 2471 5863 2497 5882 2517 6094 2613 6151 2636 6178 2642 6258 2669 6278 2727 6286 2741 6360 2756 6362 2794 6371 2839 6374 2920 6412 2923 6472 2923 6475 2968 6490 3018 j507 3031 C52J 3Ü59 6572 3062 1 582 3073 6587 3101 6622 3160 6629 3189 6642 3206 6650 3254 6668 3278 6669 3335 6740 3405 6741 3408 6776 3413 6302 3458 6818 3470 6836 6893 6909 3516 69443533 69743573 69843587 70363627 70863651 70983708 71193770 71313794 71363814 71493821 7180 38 0 7203 7390 7392 7421 7444 740J 7457 7491 7503 7645 7672 7683 7685 7730 7800 7806 7860 7865 7876 7889 7917 7926 8028 8125 8130 8140 8148 8421 8462 8485 8497 8509 8528 8534 8556 8561 8587 8621 8626 8652 8668 8677 8689 8711 8723 8750 8753 8760 8767 8813 8814 8863 8886 8904 8928 8973 8993 9057 9089 9115 9153 9154 9174 9244 9279 9288 9318 9332 9337 9370 9410 9480 9516 9541 9544 9548 9569 9575 9587 9619 9637 9693 9712 9715 9759 9793 9794 9826 9838 9964 10057 10063 10157 10165 IU186 10248 12802 12874 12876 12890 12912 13001 159 67 19066 19085 19120 19148 19169 19204 19222 19317 19322 19334 19357 19390 19439 19443 19556 19572 19631 15990 16U21 16Ö51 16065 16098 16133 1614U 16142 16150 16186 16215 16242 16270 16322 10303 13008 10316 13050 10320 10384 10406 10417 10420 13085 13143 13191 13268 13279 10428 13295 10430 13308 10439 13316 10442 13328 10458 10474 1050 10510 10601 10610 10614 10643 10649 10715 10721 10733 10745 10749 10792 13360 13438 13440 13442 13474 13485 13525 13567 13573 13592 13594 16657 13620 167Ö3 16346 19660 16394 19708 19722 1977U 19775 19918 19956 19994 16412 16430 16454 16477 16479 16523 16547 200U 16554 20015 20021 20046 16725 20067 16748 20080 16776 20084 16810 20090 16817 20120 16840 20130 16869 20226 16893 20241 16920 20250 16930 20284 17003 20288 17019 20291 17035 20346 17055 20399 17074 20400 17092 20439 17132 20458 17139 20472 17148 20478 17215 20525 17222 20537 20580 20604 17275 2063417286 2064412303 2064817314 2066317447 2066717450 2070717488 2071317504 2081217535 2083617549 2087317588 2089517608 2091717653 2095317666 2098117878 2100918007 2102218019 2110618044 2116718064 2116818112 2126118122 2120418208 2J280 18215 2132518218 2133718227 2137418267 2143418283 2143718354 2146918365 2148718386 2151918447 2155418454 2155818473 2156118514 2156518531 21591 21658 2168018545 2171318551 2171618575 2174318634 2180318684 2181818705 2183318762 2185618807 2186418818 2187818367 2188518879 2194518887 2197618896 2198518899 J1993 18908 2199818986 Bu TE aA D DE AMERIKA E OORLOC 13663 13704 13725 Conferentie Roosevelt Mackenzie King geëindigd 10816 13753 10836 13803 ü 1039 27 10934 10935 10964 10966 11061 11071 11117 11149 11152 11177 11222 11230 U238 11295 11358 11368 11376 11398 11399 U428 11431 11447 11484 11523 11554 11564 11568 115T8 11581 11609 11636 11637 11684 11698 11704 11770 11796 11808 13894 14022 14044 14100 14110 14181 14193 14222 14337 14354 14379 14430 14470 14475 14506 14508 145 i9 14573 14582 14604 14609 14698 14763 14789 14805 14860 14863 14910 14972 14993 15049 15052 15004 15079 15169 15172 15178 15197 Loopjongen gevraagd goed kunnende fietsen BOEKHANDEL J DE VEN Wijdstraaf 4 Q 103S 8 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ MAXniALE UITBUITING DER NOORD AMERIKAANSCHE PRODUCTIEMETHODEN De bespitkingen die deze dagen tus ichen Hooscvelt en den Canadeeschen premier Mackenzie King zijn gevoerd ajn gisteren geëindigd Roosevelt keer 4e uit Hydepark terug naar Washing IM terwijl Mackenzie King naar Otta n vertrok Zij hebben en gemeenschappelijke ïtrkliring gsfpubliceerd waarin geKSd wordt dat Roosevelt en Macken Bt Kmg gesproken hebben over de Iste en doeltreffendste uitbuiting m de Noord Amerikaansche productie mogelijkheden zoowel ter ondersteuning van Engeland en andere democratieën als voor de verdediging van het WVslelijk halfn nd Men is principieel tot overeenstemming gekomen aldus de verklaring verder dat bü de mobilisatie van de productiebronnen van het Amerikaanbche vasteland led land het andere moet voorzien van veracdigin smiddelen die het het beste vervaardigen kan Voorts wordt uitdrukking gegcevcn aan de hoop dat de productie snel van stapel zal loopen en lat Canada m staat zal zijn binnen het erstvolgende jaar aaij de Ver Staten fflogstuig ter waarde van 20O tof 300 miUioen dollar te leveren Deze levennties waarbij het z l gaan om matenslen die de Ver Staten dringen noooig hebben zullen zekere soorten muiitie en aluminium en schepen omyatr De illusionisten In De Weg Nat Front constateert dr ir F Prakke dat zij die bewust een nieuwen koers willen gaan gegrond op de verbondenheid met het eigen volk twee groepen van illusionisten tegenover zich vinden De ééne groep vormen degenen die nog steeds in de Ulnsie leven dat het oude individualistische bestaan zij het met eenige beperking van de gemeenschapszijde als broodkaarten textielkaarten e d kan worden voortgezet De andere groep vormen zij die denken dat in de oorlogssituatie gebouwd kan worden alsof er vrede was Voor de laatsten is het realistische betoog van mr dr von Brückcn Fock onlangs gepubliceerd in het Nationle Dagblad n uitstekend geneesmiddel Alle beschouwingen over vergrooting van de koopkracht de voordeden van de gedeeltelijke autarkie de voordeden ook van een sterkere orienteering van onze economische politiek op het continent van Europa verbleeken tegen de realiteit welke mr dr von Brücken Foek schildert n I dat in deze oorlogssituatie Nederland geweldige bedragen moet voorschieten Men ondei schat de nuchterheid en de koopmansgeest van den Nederlander mdien men deze feiten camoufleert Niettemin kan er in dezen tijd reeds veel worden gedaan op sociaal terrein hetgeen reeds gebeurt op het gebied van werkloosheidsbestrijding De organisatie van onze volksgemeenschap kan en wordt op het gebied van het industrieele leven c Wolterson op agrarisch gebied nieuwbouw van tijdelijke crisisorganen en op cultureel gebied Dr CJoedewaagen ontwikkeld Daar worden bepalende ervaringen voor de toekomst opgedaan De economische omstandi eden voor ons volk zijn echter uit den aard der oorlogssituatie op dit oogenblik zeer ongunstig Dr Fischboedt heeft er terecht op gewezen dat deze oorlogseconomie niet moet worden bezien al iiet Duitsche nationaalsocialistische ideaal Indien de genoemde tweede groep van illusionisten dit zouden inzien dan zouden zij de ontwikkelingsgang van het Nederlandsche volk in den nieuwen tijd niet belemmeren maar bevorderen Wij hebben een democratische tijd van conomische illusies als b v de vrijhandel en de Ouchy en Oslo verdragen meegemaakt We zijn teveel ontnuchterd om nu weer achter nieuwe illusies aan te loopen AANVRAGEN VOOR DE MAAND MKI VAN MOTORBRANDSTOF voor gtationDaire moioren en tractoren voor land en tatabanw Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt het voegende bekend Aanvragen voor motorbrandstof voor stationnaire tractoren en motoren in land en tuinbouw voor de maand Mei moeten uiterlijk 24 April aan de daarvoor in aanmerking komende kantoren zün ingediend Voor landbouwwerkzaamheden wordt in het algemeen in de maand Mei geen motorbrandstof meer verstrekt Voor tuinbouwwerkzaamheden alleen voor het besproeien van warenhuizen en kassen en voor het bespuiten met bestrijdingsmiddelen van warenhuizen en kassen Verder voor het bespuiten van fruitboomen appels en peren na den bloei Vcor andere tuinbouwwerkzaamheden wordt in de maand Mei geen motorbrandstof beschikbaar gesteld 1086 39 DISTBIBDTIE VAN BOTES De Secretaris generaal van he departement van Landbouw en Visscherij maakt in verband met het voornemen binnenkort op de bonnen der vetkaart uitsluitend boter beschikbaar te stellen bekend dat de détaillisten de door hen ontvangen voor reductie aangewezen bonnen van de vetkaart in veelvouden van tien stuks op afzonderlijke opplakvellen geplakt bü den plaatselijken distributiedienst dienen in te wisselen tegen bewijzen van ont vangst van reductiebonnen welke bewijzen in waarden van ƒ 1 50 ep f 15 worden uitgegeven Deze ontvangstbewijzen worden voorzien van het stempel van den distributiedienst en den datum van uitgifte zü zijn gedurende een termijn van veertien dagen na uitgifte bü de kanto ren van de Middenstandbank N V inwisselbaar tegen de geldwaarde welke zij vertegenwoorx digen Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat de dé tafilisten die de ontvangstbewij zen na beëindiging van bovengenoemden termijn van veertien dagen inleveren geen enket recht op uitbetahng zullen kunnen doen gelden Voorts wordt er nogmaals op gewezen dat de distributiedienèten geen toewüzirigen zullen verstrekken wanneer de bonnen te laat bij deze diensten voor inwlsaeline worden aangeboden ledere wqziging in den tekst van het ontvjfoigstbewijs maakt dit bewjjs ongeldig Nadere mededeelingen over debevoorrading van den handel ioverband met het uitatallend beschikbaar stellen van bot uilen binnenkort worden bekendgemaakt IIS 15206 11873 15323 11913 15367 11921 15423 1193 15455 11948 15456 11977 11989 12004 12018 12039 12076 12099 12140 12261 12299 12319 12323 12369 12440 12441 1244S 12476 12489 12561 12572 15471 15491 15556 15559 15665 15580 15586 15595 15614 15622 15642 15646 15658 15690 15718 15758 15770 15786 15792 15841 Het convooiprobleem fadetwèè ageii geduurd hebbende Msprekmgen der hoofdredacteuren vsn löikaansche dagTjladen die in utoigton bijeengekomen waren is r5 J uitdnikking gekomen zoo newt de Washington Post dat n het niet gaarne hoort wanneer eyelt in zyn vele toespraken tol nmJ T spreekt over overwin f en verdediging Bovendien nst it het volk steeds ingelicht te wraeh over den ernst van den toestand en de daardoor noodzakelyk ge wen maatregelen Roosevelt zou een potenfout maken wanneer hij mocht ien tot convoieeren zonder teiwS n daarvan in kennis te gSfL e blad geeft te kennen dat J wtwlt door dergelijjce heimelijke lêttfn P op spel 0 aefk M Washington TihrtL l O te spreken over o aarbü het bUd iSSï Sebruik van Amerileiden t J ie 0 ytlZJ dusver hebben de inter bonmstoi nog geen gebruik kunAm = n Wilsons argument dat m w ï Duitsche duikbooten brei Vj u gekomen Dit ge ouiw J r blad ironisch op fing el L T vooiee MtSt worden Daardoor 15851 15858 15861 15866 15876 15912 15918 12679 12719 12757 12777 12784 7299 10010 7323 10037 7384 10054 3901 3985 deze klasse zijn nog ingebleven 1 prijs van 25 000 I Drijs van 5 000 1 prijs van ƒ 2 000 3 prijzen van 1 000 lEN Ons Nederlanderschap D e W a a g noemt het bevreemdend dat er Nederlanders blijken gevonden te worden die steun verleenen aan acties welke er toe zouden kunnen leiden dat ons volk zou kunnen vergeten dat er een specifiek Nederlandsche cultuur bestaat welke welis waar van oudsher en Van nature is verbonden met de Germaansche maar toch zooveel andere invloeden heeft opgenomen en verwerkt dat zU een zelfstandige is geworden een oorspronkelijke een specifiek Nederlandsche welke voor geheel Europa vrucht baar is geweest en zal moeten blijven Een ding staat vaat en daar is geen verschil van meening over mogelijk onder Nederlanders die prijs stellen op het met eere dragen van dezen naam wij moeten bereid zijn alles over te hebben voor het bewaren van onze hoogste nationale goederen Dit zal ons dies te gemakkelijker vallen omdat van officieele Duitsche aUe meer dan eens met klem is verklaSi dat men daaraan niet raken wil omdat het jonge nationaal socialisme io Nederland een van zijn grootste plidrten ziet èn in t handhaven van hetgeen de voorgeslachten hebben opgebpuwd èn in het Japan en Nederlandsch Indië JOSHIZaWA ONDERHANDELT MET VAN KLEFFENS De leider van de Japansche economische delegatie in Nederlandscfa In dië ambassadeur Joshizawa heeft een bespreking gevoerd met van Kleffens den minister van Buitenlandsche Zaken van de Nederlandsche emigranitenrcgeering te Londen die op 12 April vanuit Londen via Amerika vergezeld van den heer Welter is aangekomen ng Boel lu convooiee sjoei verholpen worden Daardooi men het leven van Amerika van iftn Ie argumen ordw ► t Behaald wnrl oorlogBkoorts kan worden opgevoerd VerklaringcD van Nye i 5 n or Neye foordigerfv n P met vertegen et Brits IJ i P verval van khSi Jy voorspeld Deze mo liter mi la arde hij kan men Wrdigers kh lJ vborsp id Deze m erl t k bij kan men w l van i tegwoet zien In ZW mee r van Duitsch eliw Neye zouden de V S omische fii êename wereldeco nauwS opdoöi maar dit t ttlsthl sen hebb i is i i concurrenttie Enge ï ie Vs sterkste concurrent ka de fhlr en heeft met Ame fo n rff d o ien laat ert duit gevochten Wanneer daa zou men thans niet be MARKTBERICHTEN EiEmvxa m6 boermond Aanvoer 4 600 000 eieren Teren vastfestel de prijzen nERVKILINO APELDOORN Aanvoer 10 000 1 00 per k THandel re JeHJk KAASMARKT ODDEWATER 21 Apiil Aanvoer 4 partUcn tUnde 110 stulis wegenile 900 kg Piljien ƒ 39 50 41 50 HanCtel vlug yretsd behoeven te zijn voor vergeldinganaatregelen van den kant der nieuwe heerschers van Europa Enfeland heeft steeds een slechten iDTlocd uitgeoefend op de moraal ter wereld en is de aanstichter geweett van eeuwige wrOvingen De Tolkimeening De Uatste enquetei van het Gallupinstituut hebben uit gewezen dat nog sleed verreweg het grooUte deel van het Amerikaansche volk tegen een actieve deelneming van de V S aan de oorlogïhandelingen is Op de vraag of een deel van het Amerikaansche le ger t ondersteuning van Engeland naar Europa moet worden gezonden antwoordde 79 procent der ondervraag den 4 een terwyi slechts 17 procent ervoOT was 69 procent der ondervraagden sprak zich uit tegen het uitzenden van een deel der Amerikaansche luchtVloot naar Engeland De vraag of Amerikaansche oorlogsschepen naar het BnÜKhe eiland moesten varen werd door 97 procent met neen beant woord De Britsche havens DIEPGAAND ONDERZOEK VAN COMMISSIE Ben speciale Engelsche regeeringscommissie heeft zich naar de Daily Telegraph meldt diepgaand bezi gehouden met het gebruik van de Brit sche havens dat door de voortdurende systematische vernieling vap alle belangrüke haveninrichtingen door het Duitsche luchtwapen steeds meer een brandende kwestie wordt Daarbij heeft naar het blad verklaart de vertraging in de productie van schepen en de behandeling der vrachtgoederen in de havens aanleiding gegeven tot de scherpste critiek Bij de reusachtige hoeveelheden goederen die men in zekere havens heeft moeten brengen is gebleken dat eemge van deze havens uiterst onvoldoende waren uitgerust met krachtige kranen en elevatoren vooral daar van de goederen veel in hoeveelheid en aard volstrekt ongebruikelyk waren Men had deze moeilijkheden moeten voorzien en tijdig stappen moeten nemen om de noodige iostallatiejMn de betrokken havens te plaatsen Wat de kwestie der werkkrachten betreft is de voornaamste reden vooj de vertraging bij het laden en lossen gelegen in het in eenige havens aanwezige gebruik om het werk tijdens luchtalarm te onderbreken Andere oorzaken zt n er in gelegen dat de havenarbeiders de goederen kunnen uitzoeken die zij willen bewerken en ook in lijntrekken Het volledig ontbreken van cantines en verbiyfgelegenheid in sommige havens heeft voorts de arbeiders er van afgeschrikt overuren te maken of in speciale ploegen te werken De Daily Telegraph wenscht in het byzonder dat de vrachtgoederen reedj in de overzeesche havens beter geschikt worden volgens hun plaatsen van bestemming In één geval stond een kade letterlijk bezaaid met kisten vol machmeonderdeelen welker plaats van bestemming niet kon worden nagegaan Deze toestanden aldus eindigt het blad zijn met te verontschuldigen Een nieuwe organisatie Onder voorzitterschap van den interventionnistiscrhen senator Glass is een nieuwe organisatie opgericht clie eea versterkte deelneming van Amerika aan den oorlog aan de zijde van Engeland m haar programma heeft staan Dit Fifth treedom committee zooals deze organisatie is genoemd bepleit het optreden van de Amerikaansche viool het luchtwapen en de koopvaardij voor het goederenvervoer naar Engeland Tot het comité van oprichting behooren o a kolonel Donovan en de bankier James Warburg Bisschop Hobson is benoemd tot chef van de afdeeling propaganda van deze organisatie HITTEGOLF EN BOSCHBRANDEN IN DE VER STATEN Door de dit jaar ongewoon vroeg begonnen hittegolf weJSte de vorige week het Oosten van de V S heeft geteisterd zijn in de Oostelijke staten talrijke boschbranden uitgebroken De vlammen vonden gretig voedsel in de uitgedroogde tiosschen en richtten ook in vele plaatsen aanzienlijke schade aan Uit zes federale staten zijn tot dusver berichten over niet minder dan 400 boschbranden ontvangen Het hevigst woedde het vuur in den staat New Jersqr waar ruim 200 woonhuizen werden vernielde De materieele schade in LakewotJd waar verscheidene luxueuze miUionairsverbliJven afbrandden bedraagt tot dusver naar sohatting 2 millioen dollar Op het laat ste oogenblik voor de vlammen oversloegen op de zakenwijk van de stad kon de brand nog met groote inspanmng gestuit worden Ook de voorsteden van Baltimore worden door een boschbrand bedreigd die reeds duizenden woonhuizen en eenige kerken in de asch heeft gelegd In het recrutenkampement Fort Dix in het Zuiden van New Jersey moesten duizenden soldaten hun hulp verleenen aan het bestrijden van drie reuschachtige bran den die In razend tempo zich uitbreidden over de uitgedroogde weiden en bosschen Ook het troepenkamp Fort Davens in Massachussets wordt door een boschbrand van aanzienlijke afmetingen bedreigd Tot dusver waren alle pogingen tot beperking van het vuur vergeefsch Dfc vlammen zijn reeds dicht genaeflSf tot de naburige plaats 1 Shiley welke moest worden geëvacueerd Uit alle staten komen berichten over honderden branden die tot dusver nog niet konden worden beperkt en die aangewakkerd worden door den drogen wind ONDERHOUD VAN FRANSCHEN AMBASSADEUR MET OHASJI De Fransche Ambassadeur te Tokio Charles Arsene Henry heeft een bezoek gebracht aan den vice minister van Buitenlandscfae Zaken Ohasji met wiei hy 40 minuten confereerde over de betrekkingen tusschen Frankrijk en Japan samenbrengen van hetgeen bijeen boort Maar zonder meer afgewezen moeten worden alle pogingen die het tegendeel ten doe hebben Hen hoede zich voor degenen die oindat zij nog niet weten in welke mate de politieke zelfstandigheid zal terugkeeren bereid ziJn om en liefst nog met een wetenschappelijk gezicht datgene te verloochenen wat de grootheid van ons volk uitmaakt In hezelfde blad wijst Cor Wiegel op het gevaar van de dreigende verduitsching in Nederland waarover hij o m opmerkt Het volk is geneigd om talrijke germanismen in spreek en schrijftaal te gaan gebruiken onbewust overigens en daardoor het aanzien van onze taal te verminderen Door den vriendschappelijken omgang van duizenden volksgenooten met soldaten van de Duitsche bezettingsmacht is dit gevaar niet denkbeeldig en ik stel er prijs op nogmaals scherp te onderstrepen dat ons volksbewustzijn een zuivere sterke Nederlandsche taal eischt als bron van een krachtig volksleven Door woord en geschrift dragen wij ohzen eigen aard naar buiten De lamlendigheid vari velen om altijd en overal Engelsche en Fransche uitdrukkingen te bazelen is ons een gruwel Het is vooral de pers die hiertegen stelling moet nemen Maar evenzeer zijn wy niet gediend van een verduitsching in dien zin dat wij onze eigen klinkende Nederlandsche woorden prijs geven Voor Duitsche In zijn laatste rede heeft de Rijks commissaris dr Seyss Inquart voldoende waarborgen gegeven dat ons volk zijn eigen taal mag behouden wat uit volksch en natkmaal socialistisch standpunt bezien ook niet meer dan vanzelf spreekt Naast het Nederlandsch zal echter kennis van het Duitsch voorwaarde zijn in het Germaansche gebied In de eerste plaats dus Nederlandsch en dan Duitsch En niet zooals De Misthoorn in het nummer van 29 Maart meent te mogen schrijven Het de Duitsche taal zal dus de plaats van het Nederlandsch gaan innemfen dat tot heden voertaal of Algemeen Beschaafd was Het onderwijs in het Nederlandsch zal echter voldoende gewaarborgd zijn Hierop antwoord ik Gij vergist u mijne heeren Het Algemeen Beschaafd blijft Nederlandsch in Nederland Dat daarnaast de Duitsche taal voertaal wordt in het Germaansche gebied en dat de kennis er van van zeer groot belang geacht mag worden ja zelfs noodzakelijk is spreekt voor zich zelf Doch dit heeft met Algemeen Beschaafd als zoodanig mets te maken Het Duitsche leger Het Vaderland stelt vast dat op het continut niets tegen het Duitsche leger bestand is Het blad herinnert aan de beteekenis van von Seeckt voor de vorming van het kleine Duitsche leger na Versailles en de theorie die een tijdlang gegolden heeft dat de tijd der massa legers voorbij was Verder zouden de economische factoren wel beslissen Men moest maar gewoon in de voorbereide linies blijven liggen en verder een waakzamen dienst organiseeren op zee en de neutrale landen een beetje dwingen niets meer in ieder geval zoo weinig mogelijk aan Duitschland te leveren Die tactiek is volkomen mislukt Terwijl men dacht dat er niets zou gebeuren IS er enorm veel gebeurd en terwijl men den bewe ingsoorlog niet langer voor mogelijk hield heeft juist deze oorlog een dramatische beweeglijkheid vertoond zooals men die tot voor kort voor ondenkbaar hield Men had geheel ten onrechte een tegenstelling geconstrueerd tusschen het stelsen Von Seeckt en den oorlog met massale legers De massa was toen nog altijd min of meer passief instrument van de leiding In Von Seeckts leger was iedere spldaat echter een man van eigen initiatief Het geweldige nu in het nieuwe massaleger van Duitschland is juist dat de massa daar tot mannen met eigen initiatief is opgevoed de massa is overwonnen het individu als individu is tot orgaan geworden van het geheel Vroeger behoorde de officier tot een bepaalden stand en de manschappen tot een ander soort menschen Dit standsverschil is thans opgeheven er is daarmede een sociale spanning verdwenen die velen ook wel onder diegenen die er geen onmiddellijk voordeel bij hadden lief geworden was Aan de doelmatigheid kwam dit echter niet ten goede Wat wel zeer duidelijk blijkt uit de thans verkregen resultaten Het blad noemt den Duitschen soldaat niet alleen den man van het nationale maar ook van de sociale solidariteit Het Duitsche leger vormt het beste bewijs van de onhoudbaarheid der critiek die in Duitschland slechts de organisatie van de grauwe massa wil zien Met zulk een massa kan men wel loopgraven vullen maar men kan er geen modernen hewegingsoorlog mee winnen vooral niet in een zoo verbazmgwekkend tempo als dat thans geschiedt Het Vaderland concludeert De onoverwinnelijkheid van het Duitsche leger op het Europeesche vasteland zelfs wanneer het tot een conflict met Rusland mocht komen waarop velen die de werkelijkheid niet willen erkennen thans hun hoop gestel hebben die onoverwinnelijkheid is een feit Men kan Wellicht doorgaan ipet de hongerblofckade en dan zal het eerst nog wat slechter worden om dan na een paar jaar geleidelijk te verbeteren Men kan ook doorgaan met eikaars huizen stuk te gooien Wie daarbij t meeste succes zal hebben als de zaak zeer lang dijurt staat niet vast maar wel staat bet vast d t dergelijke bombardementen geen beslissend resultaat kunnen brengen Wat er van Europa Engeland inbegrepen zal overblijven wanneer dat zoo jarenlang doorgaat terwijl de verdere wereld zich zal kunnen organiseeren Busland Amerika OostAzië is duidelijk De hoop voor Europa en voor Nederland ligt dan ook