Goudsche Courant, donderdag 5 juni 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 5 JUNI 19 Advertentifin SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 ia noDoiio iuuG TOM 4 oa t WaMga PrartaJsaUay IH2 Sa BJUa U Uftl nEKDNO VAM DOMOnPAa f UM 1 41 aooGE nEMon 1 10 000 astt t 1 000 6724 lllM t 400 M 8436 SSSS tS7 S ISTM t 300 IM 181S Mil 6067 ISM t 100 6SS 14 1 1667 3 11 SfeSS Ml MS 6aM 7 lOOSS 13688 16830 lS83a 30 48 PBEMIEN VAM J WU 310 3 13 380 377 706 818 1131 1366 1371 1676 1714 1746 1776 1818 3101 3303 3318 3341 3433 3tl7 i 3108 3140 3308 3378 3V08 3U33 3868 4006 DE BURGEMEESTER VAN OUDA Gelet op artikel 37 3e lid derWosinfwet Brengt ter algemeene kenaii é t op de Gemeentf Secretarie afdeelinK Algemeenc en Sociale Zaken ras 6 toi en met 20 Juni 1941 voor een leder ter inzage zHn gelegd het raadtbetluit van 29 Mei 1941 tot vastfletiing van een plan tot her zieslng van het b raadsbesluit van 18 Mei 1934 vastgestelde uilbreldlagsplan voor het stadsdeel de Korte Akkeren met een gewijzigde verordening regelende de bebouwing van de terreinen begrepen In het partlale uitbreidingsplan voor het Zuidelijk gebied dezer Gemeente Oottda 5 Juni 1941 De Burgemeester voornoemd DE WITT WIJNEN lo B O 1764 23 Vanaf VRIJDAG JUNI t m WOENSDAG 11 JUNI MARIKA RÖKK in de groote sensatloneele veelbewogen en spannende variétefilm KORA TERRY Deze bijzonder prachtfilm met muziek van Peter Kreuder werd in Amsterdam Den Haag en Rotterdam 2 weken geprolongeerd 407 467 488 16 8 1661 1678 1868 1807 18 3606 3677 3637 3418 3443 3606 40M 41311 4168 4787 4808 4810 667S 6708 6147 6767 6836 6868 73 7 7487 7S6S 7886 8333 8443 8088 8166 8188 874 10170 1U177 138 637 1673 3147 3II 4 35 3 4378 43 7 4446 4468 4708 47 4 6107 63 6 6367 6464 6488 6638 U38 6 t 3 6107 6166 6386 6730 6 J3 6Ui U 7008 7037 7076 7386 7843 7860 7888 7838 7863 3879 S i71 8763 8830 8836 8681 8043 8336 8370 8316 8413 8660 8873 10 6 103U3 10383 10444 10486 10484 10743 10 77 11U36 11083 11136 11306 11387 113 7 11463 11683 11660 11603 lltue 13107 13 30 J3 11I4 13473 13687 13778 13838 IMUM 1J13S 13140 13186 131U6 13388 13303 13336 13363 13384 13465 13476 13630 13666 13668 1867 13717 18680 13806 14313 14671 14770 14773 14816 14886 16044 16048 16306 16363 16423 16566 16664 16641 16818 16806 16881 16166 16371 16373 16436 16636 16660 1667Ï 16761 16811 16860 17068 17367 17480 17636 17631 17746 17731 17838 17878 17861 18140 18318 18631 18637 189 8 19001 18118 18360 1 436 18481 18664 19763 18939 30073 30106 30318 303S3 30431 3044J 307U4 20796 30976 GEEN PBEMIEM 606 1601 3033 3688 3813 4380 4867 6766 880 7780 8486 8188 10187 11061 11664 13U48 13438 14113 16313 1U40 17616 18463 18731 30763 Taagang baven t aar Vrildagavand paputaira piilzen Levende zeeft Paling Snoek Voorn Elft enz Garnalen alles tegen de vastgestelde prijzen P G Scharleman Jr lange Tiendeweg 75 Tel 3202 Wifdstraaf 14 Tel 299ó I dag vooruit bestellen wordt aanbevolen G 1758 18 Aanvang der voorstellingen 8 15 uur ook Zaterdags Zondag vanaf 3 30 uur 5 30 uur 8 15 uur doorloopend 163 617 767 1036 40 84 141 411 413 4 3 663 676 687 846 864 1004 136 1363 1300 1564 1606 1636 1876 1931 1957 3196 3339 3338 3438 3434 3444 3718 3748 3778 3813 3061 3063 3307 3348 3416 3676 3683 3713 3914 3847 4066 4333 4343 4379 4666 4574 4581 4848 4857 4881 60 6071 5100 6386 6308 6336 6566 5593 5636 5833 5861 5875 6103 6114 6146 6378 6614 6637 6773 6784 6814 7031 7186 7301 7414 7433 7498 7769 7886 7996 833S 8336 8366 8520 8537 8637 33 33t 606 809 1194 1487 18SI8 3179 3J61 3706 3801 3181 3633 3840 4193 4021 4793 6004 6364 6434 6778 6046 6490 6706 6941 7368 7686 8316 840a 8736 8774 8176 9405 8739 9893 10311 10714 11086 11401 11733 13164 13538 12894 13148 13288 13610 13934 14438 U740 15003 15135 15373 15684 15984 10413 16715 16864 17382 17647 17840 18350 I8 i99 146 467 746 1034 1366 1673 1991 3371 3453 3310 3065 3496 3746 4001 4406 4583 4883 6157 6349 5648 6894 19U 638 798 1076 308 641 866 1169 1436 1831 3106 33 14 3679 3863 3170 3584 379 4171 4618 4761 4 30 6363 6463 5738 6016 6476 6703 6810 7364 7674 8160 8400 8718 133 386 896 9 83 10176 1066 1106 113 3 118 8 13146 13607 138 3 13133 13387 13588 13 04 14431 146 6 14 76 16128 16386 16634 16856 16384 16684 16846 17380 1767 17836 336 634 816 1130 1387 1791 3148 3307 3505 3660 3163 3568 3781 4163 4498 4586 4913 5340 5403 5731 6007 6433 6688 6900 7353 7634 8167 8387 8669 9118 96 9891 10148 10655 11066 11337 11668 13087 13468 13763 13038 13278 13580 13887 14340 14676 14933 1610 15313 15623 15834 16364 16676 16832 17273 17676 17816 18316 18887 18843 19163 19S44 19704 19881 203 4 30723 369 638 931 1310 15 1837 3191 3433 3707 3913 3353 3665 3807 4304 4039 4817 6017 6365 6516 6817 6090 6547 6740 6966 7383 7763 8231 8510 8788 8186 9451 9749 10033 10381 10738 11131 11506 11838 13303 13565 13897 13156 1339 1367 i 14134 14447 147 8 15006 15316 15414 15705 15988 16463 1671 P 1693t n3 6 1763 1 18Ü23 18437 18709 19003 I923J 19677 972R 19930 20419 30817 G 1756 70 1313 1383 1683 1719 3130 3146 3378 3303 3476 3436 3816 3830 3133 3154 3646 3843 3766 3776 41U1 4160 4413 4466 4586 4695 4886 4881 6163 5313 6366 £ 380 6651 6104 6917 6946 6316 6377 6673 6684 6843 6884 7344 7315 7616 3694 808 8103 83 3 8307 8663 8661 HALIA HEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gouda REUNIE TELEFOON 2027 GOUDA Vanaf Vrijdag 6 t m Woensdag 11 Juni Het Nieuwste Meesterwerk Estrellita Castro als de Zigeunerin in De Barbier Vanaf Vrijdag 6 juni tot en met Woensdag 11 juni KRAMBAMBULI De geschiedenis van een hond naar de gelijknamige Novelle van Marie v Ebner Eschenbach mefi Tobis Victor Ton Ballasko Paula Pfluger Sepp Ris Rudolf Prack Karl Skraup Regie Karl Köstlin Een span Cnd stroopersverhaal met als middelpunt de aanhankelijke trouw van een hond Toagang vaar ang an oud Vrildag papulaira prijian LET WEL I Vrijdag ZATEROAa Maandag Dinsdag en Woensdag één voo stelling aanvang 8 15 u Zondag 3 voorstellingen aanvang 3 30 6 00 en 8 30 doorloopend van evilla Tt koop of to huur gevraagd niet te klein HEERENHUIS of vrij sUande Villa Direct of na enkele maanden Ie aanvaarden Br no O 1760 bur v d blad 7 van Reaaini Vooraf brengen wij o a nTHE HAMBLERS o l v Theo Uden Masman gareel Tielemans en Wim Poppink in OE DAS 6815 7308 7608 8047 8367 8635 8804 8870 8883 8938 8843 8081 9304 8334 8253 8366 8187 S313 9480 9507 9539 9556 8006 SS3X 9764 8708 9813 9837 8844 10046 10064 10098 10116 1011 101 10388 10336 10346 10376 104 6 II 10738 1076 10631 10676 10 31 10 61 11184 11307 11336 11346 11386 11331 11634 1164 11676 11607 11SS3 11640 11907 11 16 11 34 11 46 13060 13089 13367 12303 13347 13S68 1338S 13417 13681 13601 13607 13673 13 4 13703 13908 13966 13004 13007 13036 13t 31 13158 13193 13307 13344 13346 13360 13400 13439 13451 13613 13631 1S660 13734 13790 18833 13860 18858 13883 14304 14317 14360 14367 14317 M347 14461 14463 144 0 14616 14664 14610 147 0 14810 14831 14866 14874 14 1 16016 16030 16041 16046 16067 16101 16316 16361 15374 163 6 ISSOl 16307 15467 15474 16600 16606 16637 16676 15706 1574 5750 16860 16866 16 18 16090 16209 16361 16334 16317 16339 16483 16494 16630 16644 I8S74 16656 1674 16743 i67S3 1S80S 1681 16833 16948 17026 17313 17323 17340 17363 17348 17353 17606 17630 176M 17570 17687 17690 17710 17733 1774J 17386 18053 18150 18301 18313 182 7 16303 18446 18501 18581 18660 IWEU 18635 18726 18736 18801 18811 l5ia4 18831 19035 1 056 1 076 1 08 1 11S 1 161 19253 19364 1 361 ISSOS 1 631 1 636 19586 1 630 1 66 1 673 1 683 1 6 8 19778 19780 19783 19803 1884 1 866 19961 30040 30100 3017 10338 30369 20454 304 8 20534 20667 20589 306 7 30848 20856 30901 30905 30SS8 ONGECOetlGEEIIO Dame h b b h zoekt Kamer m t volledig pension In zeer verzorgde omgev Br onder No 90 Boekh Voorhoeve ii Dietrich Nwe Binnenweg 29 Rotterdam O 1761 6 Gratis fietsenstalling Toegang voor lederen leeftijd Vrijdag s populaire entreeprijzen Zondagochtend 10 30 uur Max Schmsllni tn Anny Ondra In EN MAX ANNY zAdvertentiën in ANDERE BLAl EN worden zonderssnlge priisvarhooging door onze ADVERTENTIEAFDEEUNG geplaatst Bij opgaven Voor meerdere bladen It één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU Zaterdagmiddag om 2 uur Matiaee voor lederen leeftijd met Da Btrbisr ran Ssrilla G 1757 30 Btrbis GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding een G 1755 35 Voor direct sevraagd Flinke Werkster voor Maandag en Vrijdag A L J V d VEER S Kleedingbedrijven Gouda G 1762 10 f prima vakman FIRMA H J TiJSSELING Meubelfabriek Nijkerk G 1760 10 18689 18869 19197 19SS0 1 708 19 03 30346 Ï0728 19309 19576 16710 10909 20411 20731 GEVRAAGD NETTE LEERLING veor de bankatbafckerl niet vooi loopwerk leeftijd 16 k 17 jaar Banketbakkerij Booij Waddiniiveen O t765 6 Adverteeren doet Verkoopen Verbeteringen 6e Maaee 6e lt t Premlên n r 70 3083 verrilt 20320 moet zt n 30329 Oeen Premlën 2085 oDtbreekt 12734 moet lUn 13743 16471 ontbreekt MARKT 31 GOUDA G 1745 180 PLAATSELIJK NIEUWS Nieuwerkerk a d IJssel HOE NOODIG HET ZITJE IS Reeuwyk LOOP DER BEVOLKING Ingekomen N Geers uit Boskoop in Middelburg B 52 J C F Wegenwijs yit s Gravenhage in Weth Venteweg H73 Vertrokken H Koster naar Gouda Wijde Poort 11 G J Struijs naar Schoonhoven Haven 64 H Vonk naar Gouda Kamemelksloot 140 BVRGERLIJKE STAND Geboren Jacobus Jacominus zn van J Wondergem en D H Borgardijn Comelis Helena dr van J W Vermeulen en E C Verkleij Ondertrouwd Th M Hagen 48 jr en I Tempelaar 37 jr G J van Lemmen 21 jr te Amsterdam en G A Huiden 20 jr alhier J W Boere 21 jr en P Eikelenboom 22 jr Overleden Ida Catharina Maria de Jong 1 jr dr van A de Jong en M A Streeflahd UITSLAG VERKOOPING Bü de gisterochtend in Zomerzorg alhier door notaris D B i d Most te Waddinxveen gehouden openbiare verkooping ten verzoeke van de erven van den heer W Verweij van zeven woonhuizen met erven en tuinen Tempel C 9 tot en met 15 onder Reeuwijk eo Zwammerdam en van een perceel tuingrond in den Tempel onder Zwammerdam groot 4 05 Aren is in massa koopèr geworden de heer D Otterloo te Boskoop 99 voor f 6395 Schoonhoven OOK SCHOONHOVEN ONTVANGT WAGENINGEN s DANK 10 Mei 1940 hun w onplaats te verlaten en tijdelijk uisvesting vonden m Schoonhoven ïietujgen bestuurderen en inivoners dier gemeente hun oprechten dank voor de genoten gastvrijheid de goede verzorging en den m vele opzichten verleenden bijstand De in fraaie kleuren uitgevoerde oorkonde draagt in de bovenhoeken het gemeentewapen van Wageningen en het wapen van Schoonhoven Burgemeester Nieuwenhuizen bedankte hierna voor de hartelijke woorden Hij henrjnerde aan de vele en goede werkzaamheden verricht door den luitenant van speciale diensten notaris van Dusseldorp te Rotterdam die wegens drukke werkzaamheden niet aanwezig kon zijn GESLAAGD Voor het te Utrecht gehouden examen voor het diploma leermeestergezel zetten slaagde de heer E C Schriek alhier OVERGEPLAATST De heer J Diephuizen assistent van den waartwr voor gouden en zilveren werken is in gelijke functie benoemd aan het waarborgkantoor te Amsterdam UIT DE PERS vermeerder nL die werkers in de ii aat5chappg die de dan verkregen producten ter plaatse by den verbru ker brengen Zoo samengegroeid als voortbrenger met den bewerker en uiteindelijk met den verbruiker vormt de boer de pijler van de bestaansmogehjkheid lan zyn land Hiervoor hem de oogcn te openen is het doel van het N A F El als het N A F dan technisch wordt bijwaarvan de leden ook boeren zijn iil dus ook moeten leeren begrijpen hoe hun juiste positie in het maatsehappeUjk geheel is dan vloeit t z t dat alle te zamen en verdwijnt met de technische organisaties ook het N A F om met deze bewerkers en verwerkers van de grondstoffen de verplaatsers van it dan verkregen producten en de verbruikers als één geheel te komen tot het orgaan dat zal zorgen voor de voUcsvoedmg van Nederland De boer DeAgrarisch ePost weekblad van het Nederlandsch Agrarisch Front t evat een hoofdartikel van de hand van Dr Posthuma Wij ontleenen aan dit artikel het volgende Wanneer een verkeerde voorstelling ontstaat heeft zu mcMtal een hardnekkig bestaan Toen het NAJ werd opgericht als samensmelting van de Ver eeniging Landbouw en Maatschappy en het Boerenfronl is in den lande de voorstelüng gewekt alsof wy een landbouwrvereeniging ryker waren geworden Waarschijnluk is het gevolg hiervan geweest dat de bestaande organisaties die over het geheele of een groot gedeelte van ons land werken vrees gingen koesteren voor concurrentie en bang werdan voor ledenverlies Niets heeft minder m de bedoeling van het N A F gelegen dan dit Integendeel het N A F heeft vanaf t eerste begin betoogd de centrale landbouworganisaties en o k de kleinere organisaties hebben voor ons land op technisch gebied veel goeds gebracht Laten zij rustig daarmede doqrgaan Niet alleen omdat het technischetons AgrarischeFronters niet in de elrste plaats aaivtrekt maar ook omdv het jammer zou wezen dat hetgeen gped ia niet zou kunnen blijven bestaan en zich niet verder zou ontwikkeld Het N A F bedoelt den boer bewust te maken van zyn plaats in de groote maatschappij en als gevolg daarvan die groote maatschappij eerbied te doen verkrijgen voor dien boer Men spreekt wel eens over de ruggegraat van een volk dat men bij h l hmerendom moet zoeken en over bloedverversching in een volk welke van het boerendom uit moet gaan maar met zoo spreken ia dan ook alle eerbied voor den boer ten einde Hiepn wil nu het Agrarisch Front een grondige verandering bredgen Om tot verandering in het inzicht in de beteekenis van den boer voor de Kind achterop fiets bekneld geraakt Een mevrouw uit Rotterdam bezocht met haar vierjarig dochtertje den speeltuin van den heer v d Sar aan den Hoofdweg Bü het naar huis gaan geraakte het meisje Met het l éentje bekneld tusschen het achterwiel waardoor het kind ernstig letsel opliep Be S H B O er G de Jong verleende de eerste hulp ARBEID IN WERKVERSCHAFFING Een aantal werkloozen uit deze gemeente werd in de werkverschaffing onder de geineente Lekkerkerk tewerk gesteld BU SMOKKELEN AANGEHOUDEN Een inwoner dezer gemeente werd onder Capelle a d Usel aangehouden o het oogenbbk dat hü een aantal hammen en een partijtje aardappelen wilde afleveren Van deze aflevering kwam nu niets Met een proces verbaal kon de betrokkene huiswaarts keeren Ouderkerk a d IJssel CONCERT OP T WATER Bij gunstig weer zal de muziekvereeniging Excelsior directeur A de Vries Zaterdagavond sa een concert geven op de Usel Een van de vaartuigen welke gewoonlyk achter het dorp gemeerd liggen zal de vereeniging aan boord nemen Oudèwater RECIDIVJIST VAN 13 JAAR In het filiaal van Albert Hein aan de Korte Havenstraat is ingebrokea De politie heeft den dader een 13 jangen knaap uit deze gemeente opgespoord Dit is reeds de tweede Jteer dat deze jongen zich aan inbraak heeft schuldig gemaakt VERLIEZER BI EF ONaÈKEND Na drie Jaar eigenaar van gevonden bankbiljet Op 1 Juni 1938 vond een dochtertje van den stoker Th Boere een bankbiljet van ƒ 20 Daar hetge gevonden Wordt Volgens het Burgerlijk Wetboek na drie jaar eigendom wordt van den vinder heeft ie burgemeester Dinsdagmorgeit aan den vader het bankbiljet ter hand gesteld StoIwUk GEMEENTELIJKE ONDERHOUDSWERKEN GEGUND Gisteren zijn de onderhoudswerken dezer gemeente over het jaar 1941 aan de navolgende inschrijvers gegund metselwerk C Vonk ƒ 1182 schilderwerk W J v d Vlist ƒ 29 smidswerk A J Husiman ƒ 45 timmerwerk W J Koot ƒ 74 Woerden DS KALMIjlV NEEMT BEROEP NAAR WOERDEN AAN Ds L J R Kalmijn te Vollenhove heef het beroep naar de Ned Hervormde Gemeente alhier in de vacature van wijlen ds W de Lange aangenomen Ambicildiir van oorkonde Woensdagmiddag geschiedde alhier de aanbieding van een oorkonde in lijst van de inwoners der gemeente Wagenmgen als dank voor de goede zorgen die zü in de Meidagen van 1940 m Schoonhoven hadden ondervonden In de raadzaal zeide de burgemeester van Wageningen ir M J IJzerman dat de inwoners het geld dat noodig was om een hermnermg aan te bieden spontaan hebben byeengibracht en hij sprak de hoop uit dat het geschenk in den geest zou vallen De oorkonde welke is onderteekei door het gemeentebestuur de hopfSgeleiders en de evathiatie ommissie draagt het volgende opschrift Mei 1940 De burgers van Wagenmgen die ten gevolge van de oorlogsomstandigheden genoodzaakt waren op MARKTBERICHTEN KAA8MARKT OOVDA 5 Juni 18 partyen kaas Prttaen Ie kwal 41 60 41 9 Ie kwal 8e 4606 Handel maUg BOTEKMABKT GODVA 5 Juni Geen aanvoer EIEKENMABKT QOUDA 5 Juni 1600 stuka Upeièrea Regeerlngs prUzen Handel vlug CENTKALE ZOD HOU EIEBaNVERKOOP VEREBNIGING TE OQUDA 5 Juni Aanvoer 110004 Mpderen Regee ringsprljzen VEEMAKET GODDA Juni Aangevoerd In UXsal 1227 stuks waarvan 42 magere varkens 25 36 per ïtuk 862 biggen 18 20 per stuk Geldenche 20 per stuk 108 runderen 56 nuctitere kalverfen overgenomen door N V C 334 lammeren 23 30 per stuk 26 tMkken en geiten 20 80 per sluk Han eI radelttk Proviaciale pabücatie van hel Oepartem van Landbouw en Visscherij AANTBAGEN MOTORBRANDSTOF VOOR LAND KN BODWBBDRUVEN BENOODIGD IN DE MAAND JDU OF De Provinciale Voedselconunissans Voor ZuidHollan het volfende bekend In aanaluiting op de publicatie van het Rijksbureau Vn voorzieninf in Oorlogstüd Afdeeling Bureau Grondstoffen It er nogmaals met nadruk op gewezen dat aanvragen motorkl stof voor landbouwbedrüven ten behoeve van wierfciaaiiilitii den aUcer gedurende het op 1 Juli beginnende bedrijfsjaarS lUk M loif moeten worden ingediend bij de Plaatselijke Bur houders van het district waaronder de aanvrager ressorteert t Special aandacht moet worden geschonJcen aan het tmt jieder die zelf niet over motorkracht beschikt doch de werbaheden laat verrichten door een loonwerkèr loonploeger ir maaierai etc than elf moet aaovragen Hij moet d n metT loonwerkèr een overeenkomst aangaan om bü hem Ket werk nïmotorfcracht te komen doen en op de formulieren de merltenP K s van de motoren der loonwerkers invullen Voort kunnen tuinbouwbedrijven uiterlijk 10 Juni nog vragen indienen voor besproeiing van warenhuizen ramen kassen in de komende zomermaanden alsmede voor zoover djj voor nog geen motorbrandstof fe aangevraagd voor bespuit van fruitboMnen met bestrijdingsmiddelen na den bloei Ooi Z voor moet worden aangevraagd door het betrokken bedrijf zelvjiniet door den loonwerkèr Het aanvragen van motorbrandstof voor meerdere groeoe werkizaamheden mort geschieden op afzonderlijke formulieren Wanneer er nog moeilijkheden met het invullen van het formiu her zijn kan de aanvrager zich wenden tot den Plaatselnkm Bureauhouder die alle verdere inli itmgen zal kunnen verstrekköi 1759 J2 VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE LEVERING VAN MELK Het Bestuur van de Landbouw Cnsis Organisatie voor Zuid Holland maakt op aanwijzing van den Provindaien Voedselcommn s4ris de volgende voorloopige regeling bekend 1 Het is den melkveehouders verboden melk af te leveren aag andere producenten fabrieken melkinrichtingen enz dan waaraan zulks de laatste maal dat voor 1 Juni 1941 melk v fti afgestaan geschiedde Het is den producenten verboden melk in ontvangst te nemenvan andere melkveehouders dar van wie zulks de laatste maalvoor LJuni 1941 dat deze veehouders melk afleverden plaativond De melkveehouders zijn verplicht met het oog op een zoo eco nomisch mogelijk vervoer hun melk te leveren aan den verharden verkeersweg 4 De bealeohting van geschilpunten welke zich naar aanleidinj van het onder 3 bepaalde mocht voordoen is opgedragen aan den Provincialen Voedselcommissaris S OnthetGng van de voorschriften t edoeId onder 1 2 en 3 kat slechts worden verleend door den Provincialen Voedselcommu saris Anna Paulownastraat 22 s Gravenhage Bovenstaande voorschriften zijn bindend op grond van het Zuivribesluit 1941 Bestemming der melk terwijl overtreding zal worden gestraft 4958 30 IMIII a Ml IIIIM II M I in Illl I I II I II II M I P M De meeste gezinnen in Gouda en omgeeing lazan dagelijks da 1 ouösche couRAnt het dagblad dat steeds het best verzorgda nieuws brengt van den dag van stad en omgeving en daarenboven verschillende aantrekkslijks rubrieken bevat Oa Goudsche Courant wordt eiken avond aan huis bezorgd in Goudi en eefl 15 tal gemeenten in de omgeving in Gouda voor 18 et per week of f 0 78 p r maand buiten Gouda 19 cL per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen sssssssiisissssssssssasii AMBTELIJKE BEKENDMAKING Op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no 20 1941 wordt bepaald 1 Aan de Joden in den zm van par 4 der verordening van den Rykscommissaris no 189 1940 wordt verboden a Het publieke baden in zee strand zwembaden en overdekte badin rich tiiigen b het betreden van publieke plantsoenen en lokfjen evenals het hurenvan kamers iif publieke logeergelegenheden hotels pensions logementen in zeeen strandbadplaatsen en andere dergelijke plaatsen c het bezoek aan paarderennenals toeschouwer KERK EN SCHOOL Handelingen m strijd met dezen maatregel zyn overtredingen en worden met hechtenis van maximaal zes maanden en boete tot 1000 gulden of met een van beide gestraft voor zoover niet volgens andere bepalingen een hoogere straf is bepaald Deze regeling treedt heden in werking BEROEPEN BENOEMINGEN Vi Nederlandsch Berrormde i Aangenomen naar Woerden ds L KalmOn te VoUenbove maatschappij te komen zal van de boeren zelf de grootste actie moeten uitgaan Zoolang de boer er zich bü n derlegt dat zijn melk geen prijs kan opbrengen omdat het normaal wordt gevonden dat de margarine die prijsvorming verstoort soms zelf grondig bederft zoolang de boer goed kan vinden dat de geldswaarde van zyn broodgraan wordt afgemetöi naar den wereldmarktprijs van de broodgranen zoolang de boer goed kan vinden dat zyn vleesch niet het noodige opbrengt omdat ander vleesch van andere dieren uit andere landen wordt ingevoerd Iaat hij zich economisch in den hoek drukken en dit moet hij niet doen Hy mag economisch in deze het standpunt innemen dat de omstandigheden in Nederland op l ndbouwj undij ebied als één geheel besctfouwd de pruzcn van zyn producten zullen bepalen Maar daar naast en dit doel wan het N A F ligt op hooger peil nn de boer begrijpen dat hiJ sïechts e onderdeel is van hel groote maatsohappelyke geheel en dat als door hem de grondstoffen zyn voortgebracht voor de voeding van mensch en dier grondstoffen w$lke zoowel van plantaardigen als van dierlijken aard kunnen zijn zijn w rk verder moet worden uit gelxiuwd door degenen die deze i ondstoffen verder bewerken of verwerken en dat dan de schakels van de ketting nog met één moeten worden Beroepen te Spanmura da J HoogenlciWte Hlndeloopen Gereformeerde KerHes Aangenomen naar RulnerwolA Ko€ cS cand G Verspuy thans liulpprediker aM naar Rotterdam Charlois dl H de JonS Hoek van Holland ChrtsteUlke Gereformeerde Ke Tweetal te Werkendam ds J van Door te Ouderkerk aan rfen Amstel en ds t Marcliie van Voorthuysen te Urk OodsdlenstonderwUierseMi Het classicale lieatuur der Nederlards Hervormde Gemeente te Zwolle r l Ji diploma godsdlenstonderwtjior aan den n H W Brii kmao aldaar uit BoomscB KaUialiele E tn liet bisdom s HertogenbostOi wf S deken van het dekenaat Sint Oederroae heer B L J van Dijk pastoor lan m pastoor te Sint Oedenrr de als teken ojL slagen Pastoor van Erp heeft deze ruim 20 Jaar bekleed AfKkeM bevestlgUK en M Nederlandsche Hervormde Kerk i B Bouthoorn nam Zondag J I a sc JUzijn gemeente te Harderwijk wegens naar Benneljom j Ds J W van Swigchum te Nieuwe W is voornemens op 8 Juni aj jnemen van z n gemeente aldaar f i Juni as mn Intrede te Hengelo ö S waar hl door di I P van der aal Jem bevestigd wordt nd Zondag Jl deed ds J Schmidt l ïïu van HardeBariJp te Sappemeer i n L Ds Schiridt werd door da C A ScM Sappemeer tot itjn dienstwerk Inge era Oud Gereformeerde Gemeenten 2 Juni werd de beer A P Lucas n leerend ouderling te Monster door o j Dtjk te s Gravenhage ala predjksn tlgd waarna de hoer Lucaa ttjn lntreo op een de hui langs V verplic werden rumisc een m üng W rat da krant nik beidsd ele tUes Md wi wtoiit aiet iwoiin tntsM I8k v JW ch Waa widadi duch Mer onne il Wi rekt Het