Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1941

WOENSDAG 1 OCTOBER 1941 N NLyST OCTOBER 167 IM 497 tab KLü 163 Mik SSif ii ffcnnm t Ilk 0 MvenDaut rem havcrmoot fSlflMB fort yumietiii of nwlMiii g tHM 100 grun kaaf T M 13 OCTOBEB glpun botcT Pin boier met radoetie rm n octouk main 10 k g groep m ETlV kg groep V 4 kg III kf Kondcribrood IK kg katten brood BN RAJWSOEN t iSw bMCbtdt wtloli blieull 11 Mt f ipMulu kMk M it fram f raid klala iSm no fenn frool kont gimn tun Hksktoi 1 urwabiwni tnMl ngf null aiWSWIW IH IIIWV ïjTïiUrtlund bakmcal JSb rtlii njstemcei Motni mÜO ifemenffd m lt i M Tai navarmoul 1M irdappei vlok ken m f icortcmeel fruttcn lia ram TarmfcwUU macaroni 10 iram maiiena agu aardap MNIIi Mtnieet verwerkt bs d auddtnintaiHiueder m iraia vleeacti aewicbt van 7 gttm geruom tf g M T3 gram gerookte worat M le pim gekookte worstaoorlen Uwerirtike en tongenworat Hg gram blocdwurai stroop honing enx e distributieartikelen kiwitii lettfY M en N Bon II U tm 10 November sm laal brandstoffen geen fa n M n anlhrgciet Geii lOf pinorio I h 1 anthra of 50 k £ turfcokeg Gen lfcp 50 at baggerturf tm n 2 03 haarden en J 11 t m 14 baarden en I n t M II centrale ver ten eenheid eaate brand N M 17 haarden en J Is 1 m 8 haarden en I ten eenheid turf t rn 91 December H 0 U 11 Aug tm S Oct kcokgn 2 luer nir MM t m 31 Dec t rantioen I en C seep van zeepttn Q tm 31 October 1 BINNENLAND EN MOGEN ZONDER Kt VERGUNNING CON DUMANT KOOrtN W Uiteenzetting van dr ir drweur van het Ryksbureau j£ t m verbaqd met de jong JPWI dd 18 September van r iie chikking 1940 onlleenen Merreming moet bb bet t our diamant zyn uigc per 18 October 1940 da ekin tredmg der begchik Worraden diamant opgeven bet voor particulwren önider achrifteluke vr ki te koopen te verkoo £ y n te bieden af te leve Itvrag daaronder begrepen Tm ken Voortg wvoeren van diamant ver toiant valt hier natuurlijk Waive uiteraard wanneer op Biet m den handel ge M 11 gezet mu verbod niet voor J v n op ve u gedaan en yi Waarvan het vervoer btoS directeur WWean afgegeven achrif vergunning nANO EN OBGELlANDEL tidsche Staatacourant d ig opgenomen e n fckü den gecr ana Éene Wl intnt van Handel M S eq aart betreffen van de VcaUgingg T en piano ot orgel 1 tooöer verguB iwl men aeentaria geiM g dit tpervertwd vallen 2S hergtel den aan piano g en g k wnwle dJ uitbreidmg MiiSLif 1 wötiginlkl tn van oodeniciM Wg tj iSg PK BCTMMPI JBX room tan algein DC i w het iaar fWJ onge 2 e CA O voor de lj 2 n een venoek tot al 4 idverklaring van be i Q CAO VOOT 1 4 2 vu rQkibcmidddaan n n vencoA tot i Btsd verklariBX van 4 76 tTAJLTSLOTSBU Turn KI MU UTUOI LUn Tï king van 1 October fuwifc MOT am êm urn J Mii m ƒ Jl MT 81S1 nsw ux 3iue yjut fit UU 4Ma 71U HtT IMM Iion lama UW 4BM TM urn UOM IVHO 19089 M CM Till awT m i U315 19179 1 411 taiSfi am m Tm m $ umt Ml wnr nai VXm llMf MSn t Un 17 n nas 10125 1382 16580 10796 1743 4 M 79W 10210 13750 10600 19825 39 sea 77M 10348 13795 18814 19636 im Man tm 10425 13926 16615 19857 tui iM ma 10490 13996 16i49 20035 mi iï 7953 10732 14031 le784 20121 7 Sai9 Tt64 10920 14120 16947 20185 M nut ma 10931 14216 16999 20195 M n S2M 337 11003 14472 17003 20235 tiOa 335 S3 4 lia 4 14648 17290 20248 M24 5917 84 5 11241 14676 17319 20274 l 3tl 5 aO 8468 11287 14677 17321 20337 aM4 SMC M7 11418 14701 17409 30371 Wil 67M Hl 11989 14814 17419 20376 7 5773 W37 12045 14875 3016 57M 8881 12056 14896 1 682 20665 M90 580S 8 1 12080 14908 1 826 20718 31 b 5W4 8819 12111 14925 r938 20812 3175 6015 8821 12220 14989 18116 20968 3313 6019 9064 12263 15042 18I3S 209S1 329fc 6203 91S6 I22B7 19130 1 87 20995 3585 6257 9894 12454 15232 18221 21044 3812 6i90 9439 12405 15288 11254 21153 3815 6444 9S15 12482 15489 18405 21249 3M3 8481 9527 12519 15740 18533 21343 4089 8493 9533 12590 15760 18897 21447 4129 725 9W 12613 15899 189U4 21634 4188 8772 96S0 12682 15939 19973 21818 4188 6922 9697 12967 15987 1905 2194U 4276 7007 9785 12981 15993 1011 4229 963 9640 12724 16201 19418 1018 4238 969 9671 12803 16208 19447 1060 4287 8979 9677 12843 16265 19449 Vm 4277 6998 9771 12860 1629S 19454 1118 4J29 7059 9772 12863 16102 19477 1158 4140 7221 9805 12888 16308 19527 1165 4377 7230 9824 12922 16311 19972 1199 4387 727S 9842 12933 16 167 19576 1236 4388 7318 9846 12940 16309 19996 1255 4412 735T 9894 13040 16384 19607 1112 4417 7388 9908 13047 16464 19637 1327 4435 737 9940 13080 18467 1979B 1330 4451 7388 9982 13099 16480 19730 1339 44j4 7410 1U019 13117 16dOO i ni 1342 4570 7418 100S9 13128 16534 19811 1S03 4590 7436 1U068 13153 16632 19622 1935 4710 74S1 10070 13189 16058 19831 1S44 4751 749S lOIll 13218 1 701 19848 1596 47 5 7497 10116 13235 16713 1966B 1605 4878 7S07 10150 13237 16733 19923 1629 4888 7SI9 10176 11249 16747 20015 1631 4921 7532 1649 49 4 75 10203 132SO 16794 20029 10217 13315 16790 20079 17U8 son 7605 1 215 111 5 in 11 iiMo 1717 VBJ 7817 1719 iA 7619 10275 13379 16861 20105 ll 75 20114 1U276 13400 1732 5059 7833 10284 13438 16886 20146 I 4 92 7673 10288 US25 16904 20147 1871 6103 7683 10297 13510 16960 20155 1907 5110 7691 10361 13630 16091 20165 1914 Sn9 7798 10412 13057 18g 8 20225 1924 6195 7838 10411 13684 ne7 20320 1977 5222 78$5 10442 13717 17146 20357 1978 i3iO 789S 10453 13740 17191 20362 1991 5212 7898 10507 13769 li210 20385 2040 52 J9 7928 10520 13844 17217 20386 2088 52 i3 7943 10542 13868 17272 20408 2099 Vl fi 8028 10545 13876 17281 20412 2148 113 8093 10570 13918 17117 20463 2172 5135 8099 I0H60 11948 7130 20471 2180 5J47 8104 10689 14034 17153 20118 2243 5361 8140 10695 14096 7419 5 4 2348 5T70 8142 10758 14106 17437 2 179 5383 8198 10S49 14117 L 4 5 20o2 2399 5199 8168 108C0 14196 17536 20616 2439 540 8248 10081 14258 1 685 20644 2457 4 5 8108 10988 14299 17688 20662 2474 5507 8312 10991 14348 17700 20661 2503 iüll 8333 11021 14374 17706 20676 2S3S 1522 8 1 1 11039 14474 17738 30881 2S51 5083 8383 11043 14524 17743 20862 2978 5585 407 11045 14531 17786 20683 2588 5VJ 8423 11073 14533 17797 2070 2637 50 18 432 11116 14572 17810 207481 2894 6l5 8437 11146 14603 1 878 2076 2775 5746 8498 11180 14617 17907 20637 2777 5785 8029 11201 14745 17921 20840 2827 5854 8 41 11323 14777 17923 0fl64 2832 5861 8849 11330 14810 17901 208 1 2871 5864 8705 11401 14818 17183 208 4 2883 5875 875 11474 14838 18U61 20881 2891 891 8778 11500 14880 18076 20918 29 il 5901 8788 11555 14902 18111 20926 J993 5944 8817 11586 15003 18162 20918 30SS 5979 8833 11605 15036 18171 2095 J 3064 60U7 8847 11619 19039 18287 20975 308a 6060 8852 11712 15143 18113 21051 3144 6083 8897 11758 15148 18314 21055 3149 628U 8879 11801 15231 18316 21078 1160 6115 8894 11809 15258 18400 2109 197 6154 8911 11812 15353 18482 21114 3X39 6378 021 11863 15401 18493 21182 32 186 9024 11905 19418 18509 21181 3308 S3 £ 904 11914 15418 18507 21188 331 0419 iS 9 11997 15459 18935 21275 3389 6427 907b 11984 15468 18546 212SS 3454 0430 9101 15489 18585 21129 MS 6451 9121 2038 15510 18588 21411 3493 643 2 12083 15816 18594 21452 3525 6487 9158 12087 15630 18621 21521 3944 6506 9197 12116 15642 18792 215 357U 6529 9212 1Ï138 15720 18810 216 3980 6553 9224 12178 15797 18811 216 E 3675 6567 92S3 12198 15851 18874 21674 3713 8990 9314 12239 15865 18877 21f 2 3713 88M 310 12266 15907 I8S81 2172 3734 68C3 9l74 12289 15997 18948 217 7 3807 6708 9414 12308 16008 19099 21752 3810 6726 9459 12309 16013 19090 21781 J881 6738 486 12381 16014 19103 21822 3890 7 9634 12388 18030 19142 21825 3944 8W 944 12413 16046 19170 218 1 3853 6 92 9988 12417 18087 19182 21858 3997 6812 9973 12442 16154 19245 21876 4051 929 9596 12550 16158 19316 21921 4098 6833 9603 12648 16170 19391 21929 4073 94 9 ll 12651 16178 1 393 11965 4001 O 9613 12893 K188 In de vorice lüt atond 10193 m 10141 Ingrf l ii Prt n ƒ f IMO ISOOO WilOO 5000 2 vm laee n van IflOO benevwa imniic vw f SOOOO a een van ƒ 3000 Gelijkstelling van Dnitscbe en Neder Ijuuisclie diploma s BIN HBUUfCaUIB MAATRECra Het A HJ meldt Nadat door e p venirdeniBg der bevoegde secretamie neraal van J9 Apnl 1941 79 4n aVkaduittehe diifloma a gelflk gesteld i net d dienovereenkoDigtige diploma in Nederland heeft thans de ruksminiatcr voor wetenachap m overleg met den ritkamuiister van Bmnenland ehe Zaken voor het Duitgche ruk de omgekeerde regeling getrotlen Krachten deze regehng worden Nederlandeehe diploma g met de dienovereenkomatige diploma van het groot Diut the r priBc leel geluk gestild Hienaede ia niet aBeen een dfiid van wefcrkeenga loyauteit voltrokken doch n teven een practische vryheid van beweging voor alle Duitsche en Nederlandsche arbeidikraciiten van allerlei aard gewaarlxirgd Zoo kan thans b V een jong Nederlander die aan een Nederlandsche umverEitcit met succea zijn studie in de medicijnen vtritooid heeft zijn beroep in het Duitsche rtjk uitoefenen voor zoover hij naast het met goed gevolg afgelegde examen voldoet aan m Duitschland gestelde eischen als onbaiproken gedrag anerschap enz De destijds ter gelegenheid van het verschynen van de Nederland jche verordening hier en daar geuite vrees dat de Nederlandsche arbeids markt Jttoii met Djul£chi a£Ègidskrachten overbelast zou kunnen worden wordt thans definitief weggeno men door het Duitsche decreet en de pocte vraag naar arti idricrachten van allerlei aard m het Duitsche rijk Daar door verdient de verordening de bijzondere belangstelling van het Nederlandsche pubhek OPLEIDING VAN JONGE TALENTEN VOOR DEN NEDERLANDSCnEN OMROer De Nederlandsche omroep hgift het plan opgevat om ambilieuu jonge talenten tusichen 20 en 30 jaar ui de gelegenheid te steJen een cursai volgen tot ontplooiing van sluimerende aanleg en hun in het Deze cursus die voorloopig voo den duur van drie maanden g geven wordti omvat versCj iillende vakken zooalg spraakleeV zangpaedagogie elementair literatuur en kuatgesrliiedenis etc en niet te vergeten practischfe lessen De lessen worden dagelukg gegeven terwijl de cursisten na de lesuren een taak uu te werken krugen Aangezien de curgisten gedurende de drie maanden van den curaug zich geheel aan de itudie dienen te wuden zal de Ned Omroep aan eiken deelne mee m de noodzakelijke kosten Voor levensonderhoud gedurende ifien tud tegemoetkomen terwyl de cursug gra tis Ig Zij die zich geroepen voelen aan dezen cursus deel te neifen moeten zich schnftelijk wenden tot den Ned Omroep Poltbus 2 te Hilversum waarna een vragenlQst wordt toege zonden Aangezien met het oog op intensieve opleidmg het aantal deel nemersCsters bep rkt wordt zal uit de ingekomen aanvragen door liet afleggen van een proef een selectie gemaakt worden Na het met goed ge volg beëindigen van den cursus wordt inschakeling in de prograpima a van dtn Ned Opiroep gegarandeerd Aanvragen die Tia 15 October bm nenkomen worden niet meer m tiehan delmg genomen AANBCSTBDINe Te Maarscen is aanbesteed d beuw Van V er gen aU n rnet bljkomeni e werken langs de watergang de Haarrljn In d gemeenten Breuke en en Maarsaen Hoogste mschrtjïer waa de Srma Dnbbcrt te Vtanen voor 93J00 Laagste de firtna Boeschoten te Doom voor fggSgO Er waren 20 Inacbr vingen De Kunning ts aangehouden RADIONIEUWS Ootidcrdai 2 October HILVERSUM I 4U M fi4S Grtmuiiuuninux 5 Uciii kaumnMtie 7 00 Gramufuonmuz 7 43 OchteiL l mn iatiek 8t9 BNO Nieuwsbrrictiten Sis CTAmufour luziek 9 15 Voor d hutsvrouw 9 2i Grinnofoonmuziek 10W3 n8 mei pianobegeleidmt 19 M GTainoioonmuztek M V or uen bu r U 20 Fluit en clavecimbel 1000 Roen enich orkeM Gregor Sertoan Itlt A tnan k 1145 BNO Nleuw en economische bei tchtrn M I e Hamblars 13tt Orgeict ncert en zang 00 Zang met piarobeüf IeidinK 2 30 Gramu fofnmunek 3 04 De Mandolinj ten 3 30 Vwirde zieken 4 00 Gran ofoomnuz 4 30 GetarciLebon en xya orke t 5 IS BNO NieuTw econo t ische en bcur be ichleii 5 30 De Me ch d tca en sottst en de Hodlars C30 Sport enhchameïijke opvoeding 6 45 Grfffnofoon nux 7 00 Actueel hal uurt e 7 30 K aas van Beeiktn z Jn orkest 8 0t Utrechti h Stedelijk or ken en so iste 8 45 Causene Onze gedenk eekf ren etn rationaal berit 00 Utrechi ch Stedeljjk orke t 9 30 Gra T ofotmmuztek 0 45 Gramofoonn U £ ek 10 00 BNO N uwsbcrM h ten 10 15 U 00 Gramofoonmuziek aiLVKRSUM U 30U M 4S N Zie Hilversum 1 Mt BItO Nicuwi bcTtchten 8 IS Ned r dTndsche liederen gi opn t45 Gfamofoonmuziek 10 00 Morgen dienst 10 T Planovoordracht M 40 Voordracht 1100 Ensemble Jack der Kmdeicn en s tit 1145 Gramotoonmu ièk U 00 Otto Hendrtka en solist 12 4 1 BNO Vieuws en economische berichten 1 00 Orkeit Malarudo en wïlist 145 Voordracht 2 00 Granwifoonnuziek 3 00 Voor de vrouw 3 20 Viooï piano en gra nofoomnuziek 4 00 SchrairnrwÈlkwartet en solhle 4 30 Voor de ieugd 5M Chnsteltfke lectuur Vöorberefd door de Chr Had o Stichting 515 BNO Nieuw economische en beursberichten 510 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek e 15 Causerie Sociale zorg ook voor U O 30 Plano voordracht 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Gramofoonmuzjek 7 45 Brandende kwesties causerie 8 00 Amusementsorkest ea solist en ladlotooiteel 9 00 pe Romarcers en solist ei dameskoor Aethercharme 5 Grainofoonmuztek 1000 BNO Nieuwsberlrt ten 10 15 10 20 Avoadwijding BEURSOVERZICHT Ten pilchle van de ettectenbeura woedt p het oogenbllk naar het schUnt eenige voORicbfgheld aan den dag gelegd ten iBlnate kan dll worden opgemaakt uit het verminderen van de orders en de beperkte atMre Voor InduaU eelan was de belangitalttng lichtelijk bekoeld Van q rkcl a gaven wel geregeld atalre te Hen op e ItchlelUk vcrftoogd peil maar het waren In hooMaaak 6 beroeoshandejaren welke hier de bewcgiag veroorzaakten De Philips aandee en aren goed prijshoudend Aku lagen vast In emarkt en stegen tol 144 In scheepvaartpapleren werd op kalme wtjxe zaken ge4aaa De affaire In Indische cultuurtondaen waa van bescheiden proporties De rubberaantfaelen waren goed prU houdend Be tabakamarkt was stil goed prijshoudend en vwir Beiwmbah s selfa vast De stilkermarkt trok weinig attentie De obllgatMn waren goed van toon maar ook de aandeelen waren niet slecht gedisponeerd Indhche sporen en Xïell l oor waren belde iets hooger Op de l legglnssafdeehng van de markt heerschtc ut derom een vaste stemming De nieuwe Vïe en waen In doorsnee niet veel veranderd De ge taftelde ieenlng kwam thuis echter boven 99 Ook de spoorweg drieën waren een kleinigheid beter de oude schuld waa vast Voor gemeentelijke en provincie e obligatiën bestond wederom wat vraag maar er was weinig materiaal aan de marlit Pandbrieven waren goed prijshoudend ProlongaUe VU procent EfFitniKIHS USÏÏDIi Notecrlngen van 30 Sept Prov aa Gent latamgaa Vf 97 HM m iOH SS MH 98 Kttm t 3 3V Dito I 1937 31 s Grwenhago 1 1937 l Bottenlam 1 en 1937 B v Onr Z un 4 Aauaanigen ypotkegjiiiaiikw Fr Gron Hyp Bank Pd 4 luju H N Hypb Veend serie K Ui gj iMain yaeRMmiDfaB Berth en urg 9 v a i IMla Obl S 108 Lever Zeep Hl 0 1 tV AAMDCILKII Bank en tredleuiutelllnteit vuh iri4 128 137 4 IIOH 165 165 140 MOM 14114 Adam Bank aana loc Bank dito Pfederl Bank A N U MU 290 a Rott fiank Ver aand rvaattfadie 8 AA Udustr ooderaemuigeii Alg Norlt gew A J15 Heemaf aand isjw K M Uooguv aand Kon N Zout IA 90 Lev fo en U C 100 a pr a 136 N G en S F a 91 Ned Kabe fabr dUo u6 Rott D MU C ï A 3J6 stork aand 266 rwttnstra Pre A u u ver BI Ib aand iu Ver Pt V Gelder jh Werkspoor aand 133 MTUton r gew A xs BUidelfvereanlitiiteB Bom 8 H M A 213 LCrenHvRA aiIJoboiiwoadaniaBilagen BU Md Ie rub A 680 kartauatathaaaOan 830 170 171 iekMfvi MOT Gsudr i litt Oeataca A Btlcnfewg A tau Mf tiawwagtB Ocll spoor A u iig Prolongallo 2n SIM ACTIEVE FONDSEN SttataiecaiBceti N teifauid iiêWSi 103 lOlM V3iHVt 4 6A 40 Ie I lOW 4 MLX 4 1 f lOW 4 iaiJ4 49 bU 1941 4 I Uni ISK f IMO 3 I s MH rqi ladasttleca ia 144 13IM U1 K3H 36IJM ia Kunatillda Unse i3int14lCalve Oltef C law I17121Nrakker n n Ijmt Broa en Unie 1WM4MRe Ford Aot 34IH Pbtnpa G B A m zn mts Prei w A van Dtvcnca 3est Bsnicv U A I m Telr OagernemlBgo Oord Peti ind Hu Q Aaiid 393 wt lCo Petr Mtl Klem 1U I31h 994 caaapvaartataataekaypuan 4oU Am LItnAua 149 t 14 uo ihm lavaChlna Japan LQn Idem 171 119 laOH m Ncd Bebeepv Un td saH ZU 317h 5 IkeraaéenMWBfta Wttfetav ARiat A 4B 4M 4ll8 4a5 iKId IMl S Un M zn VeA Vorat CM y J5 J A IM I1W 140H l il I TakakaaadeimslataL OeU Balav ia A Jfl M 72 2 aU Mtt 1 C Idem Si M 30 l4 aMM 4 BM bak KB tdam JH atO Mt 3 RabberondemenUngen H Cult Aand IU1 II8 Oe Bat It MU M xa M OFHCIEELE PUBUCATDE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVEREN SCHEEPVAART Advertentiln HE1 INLEVERINO ZEEraONNCN DOOR DCTAILLIStKN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Ntjverheid en Scheepvaart rnaikl bekend f detaillisten de bonnen lUvoorzeep van het bonboekie alEenteen zodwel ill de resteerende dagen van da week van 20 September 1941 t m 4 OcloJier 1941 als m de week van 6 t m 11 October 1941 op de voor hen vastgestelde inleveringsdagen ter verkf ging van loewiizingen bij de plaatjelijke distnbutiedienslen kunnen mIevereB 3310 23 GEVRAAGD e n eersta kl s FRAISER voor meubelen Prima vakmon Flmk loon Voor gehuwde woning beschikbaar Brieven met voNedige inlichtingen aan Meufelfabriek Tijtseling Niikerk Q 3189 15 Abonnementsprijs In Gouda per kwarual ƒ 2 36 per maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 et per week per P9 t per kwartaal 3 31 Advertentletariel 1 5 regelg 1 1 10 elke regel meet 0 21 Ingezonden MededeeUngen 1 3 regelg f 1 31 tlke regel meer ƒ 0 42 By overeenkomst gereduceerde pr en Zaterdaga kleine advertentiën in de kwartjegrubrlek 1 3 regel ƒ 0 26 elke raflel raaer ƒ 0 10 Maximum grootte 6 regel Hoofdredacteur J O Weyiters Jlotterdam Cbef redacteur voor Gouda en Omstreken r Tieter Gouda GOÜDSCHE COURANT vradgt Correspondent te Mfieuwerkerk a d Ussel Brieven te riclilen aan de Redactie Markt 31 Gouda O Voor spoedige indi sttretüng gevraogdi EEN ALLESZINS BEKWAAM AFDEELINGSCHEF voor de machinate afdeelïng Moet voliionMn net het geheete lioutbewerkings vak op d hoogte zijn s Meubelfabriek Firma H LTijsseting 032 30 f NIJKERK OFHCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU DILEVKBING VAN VEREOOFBN BOTeRREBUCnKBONlOBN De Secretaris Genersal van het Dcpttrtement van Lftndboow en maakt het volgende bekend Destt s weid medegedeeld dat öe boter red ucticbonnen wetke v rli 9ta VBren nog tot 6 JuU J 1 konden worden aangeboden ter verxUverioc Na genoemden datum zouden geen verloopen reductlebonnen meer worden geaccepteerd door de Nedeilaikdsche Middenstaridsbank Aangezien echter verscheidene belanghebbenden ten gevolge van om tandlghcden buiten hun fathuW wederom in het bezit tjn geraalct Tca verloopen reduetl t onnen wordt de mogelijkhetd geopend In i n yorv otce In bijzondere gevallen deze bonneh alsnog Ui te wisselen btj de MHttixg van den Aeeountantsdtenst bij het Centra Dlatributiekantoor l ou a Henrtettcstraat 10 te a Gravenhase Alvorens t t inwisseling zal worden o r Segaan dient de betrokken detaillist schrit èUsIk aan genoen d dlcsst JBMdt te deelen dat hij In het bezit van verlooöen bonnen is en tevens naar g noegen aan te toonen dat dit een cevgM s va omstandlfhedcn antw buiten zijn schuld De aandacht v ordt er op gevestigd dat verloopen retHictiebonneit onder geen voorwaaide meer door de Nederlandsche Middenstandsbank mll en worden venilverd soodat aanbiedmg van ilcae bonnen aiiiUüT geen zin liMft 3327 40 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGI VOCm DE raiJZEN MWDfiBKCUROI tgAXIMCM BBTAILPRnZBN VO B eKVOGHE BerlcM No 4S Voor kippen hanen kuikens eenden kaBtoenen en ganzen die voor da eoneuntptle bestemd z n mag de volgende prija ten hoogste aan het poblMl In rekening worden gebracht Leveling banco hBlB panklaar peg kg tMi Vtt vragen van hoogere prllsen Is strafbaar Besvaar deae opgave en gebralk haar i Nifuwe opga en küiuien de vroegere ongeldig maken 1 October 1941 W COIDCCIIEVRDK MAXIMUM OETAILPRUZEN VOOR MOSSCUM IN MOSSELPKODUCTEN Bericht No M Versche mosselen Mosselen In azUn De volgende priizen mogen ten hoogste aan het pubHek In rekening rarden l tacl t bigeknipl 11 per k geknipt O IS ver kg Ï otten met een netto inhoud van 240 2S0 gr mosselvleesch O 33 per t Mosselen In gelei Moaselen la tooMtenaaus Blikken mei een netto mhood van 140 a IM gr mosselvleesch O 4tl per M potten met een netto inlujud van 240 i 250 gr mosselvlersch O 35 per sL potten met een netto inhoud van 940 a SSe gr moaselvleesch 40 p r atvan ISO gram mosselvleesch 0 per gt Voor glazen potten mag staUegeld worden berekend Ret vragen an hoogere prljzrn Is straniaar Bewaar de e pgavc en gpbvoik kaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig makCB a T HtMIHU muu B io w c ca WETTIGE FREMTClEEmNC WM Sa ElASSE 3 LIJST TSEXKiNG VAN WOENSDAG 1 OCTOKK IMl HOOGC PICMieM t l 00 2a8 4532 M3a f 400 2633 6718 151 7M 10183 f aeo 958 2072 18683 12060 1S637 I 100 456 2101 50a4 6 89 SaM tBTll 048 206S 07 7 PBEMieM VAK m 1 October 1941 if 107 i2aa 2224 2a4S soa 37 4 103 1917 21t4 3390 3527 4332 431 361 368 Vfli 6044 5128 54U 8J6S 6440 eesi 6810 7604 7721 7IJ70 7964 9119 9251 936 1 Sik 1225 nee sai2 437B 5 03 7216 aoaa 77 101 233 258 375 533 642 657 aas 906 1378 1315 13U8 1638 1713 2465 3517 2570 3059 3233 3871 4003 4013 4166 4179 4463 4550 46U4 4647 4652 58U 6047 6148 6175 6241 7277 7397 7JI5 7401 7530 BUS 8237 eai 83 aeiO OW j WMJ 9608 9543 9608 9732 9Sr2 10081 10266 10299 IOS06 lOiM 10366 lOiiO 106 5 10573 10000 UOOB IU51 HIJ JH07 11577 11382 U137 12229 13385 12409 12530 12K4 12773 1307 1330 13313 13234 JJJ33 13683 1Ï793 14125 1423 14398 14447 14639 14737 14738 14848 14982 14953 15026 15124 16299 IMM 16194 I626S 16370 16636 16671 16943 mU 17233 17471 17521 17t2 17887 17956 1 87 IWM 18J 5 18J71 18027 1868 1 76 1 043 1 4 6 1 661 ISlBTi 111992 20041 20076 20084 20166 202UB 30217 20334 30611 30516 20630 20663 30714 30781 30761 3Ui 30023 t 146 173 I 1044 086 1395 140 1848 1863 3444 344 f 3791 2821 J039 3079 3380 3384 3736 3 03 4283 4223 4579 4637 43 84 t 4J 1381 18C8 at4i 2711 3028 3338 3 71 4334 4662 4 66 4969 4996 6397 5300 5368 6 67 5704 5720 180 6214 6223 eaaa 65i3 6634 g 31 6957 7016 naa 7484 7501 7 6 8060 8065 S61 8382 8446 B84 9003 9014 1922 9443 134 1501 2152 2648 3939 3369 3497 3883 4438 4871 50 6 5688 6010 6386 6816 7136 7813 8284 8C14 1 643 GEEN NEMlBH 1 3 366 461 484 ra7 W 78 7 9 aia 77 880 98 1031 1134 UT 1333 134 1266 126 137 1440 1442 1468 1501 1527 1618 1738 2168 2667 2985 3312 3573 4029 4479 4 7 6304 6604 6103 6425 8801 7319 7 U 2004 2626 2883 3366 3496 3964 4416 4777 5042 556 5078 363 6801 70 3 7748 S3 3 868a 9173 6 18U0 1027 2632 3 01 28 5 2877 3147 3239 3395 3477 3804 3838 435 1 4387 46 3 4755 499 5034 6441 562 3869 6 71 6346 370 6 34 670 7040 7064 7 32 7670 8128 8144 471 8613 9017 0709648 2314 2384 2704 271 2990 399 3330 83 a 3643 3 1 4083 aia 4517 64 4913 4031 6281 6277 5618 6630 6106 1 6428 6904 aaao 7343 73 7913 7931 1 56 36e 8778 884 333 9849 9323 9334 8 S 9710 i7Ï7 73i 3 aSS W 7 1001 1304 10062 lOOJ MM 1013 101 4 1 1 naiS 10336 10368 IMMS lOMS 106 10781 1 81 10841 10868 10884 lOM OWJ l I1SS 11083 11076 lil 11 4 1116 11217 1 33 I 310 IIM 11 1180 iiai ii a IMW ii ii i JJ j i U ü llIM 11 35 11 67 11 00 laOU ia0 1308 1 Q7R IMM 121H lim iSo 1331 123 4 Wa44 1338 iMM 1 1 J g lau 13716 1381 13a 3 I2 ia U IMJJ 13 SJ 1 1 118 13138 13344 133 3 1 41 1 0 1 M l ♦ JMO 1S 13 7 19813 1 13701 l 67 lïWJ MTW ImR 13 6 I3 8 WW MU MW MKM t4 S3 143 4 144 1463 148 1 14868 IIMJ SS iSS J i 7S8 14 32 14 14887 14 1 14W4 ISM UOM 1 1 16S1 1 7 l 41 1008 IMTJ IKg S i laS U 41 1 01 16617 l a8 lUm iKM 1SS83 1 M IMtt t tMsa 1 7 8 IHM 1 1 046 1 04 l in l Si ifSL f ion i oo tm i 4ls Imm ims im o imu ijw u M iSui l i 1 S SR SSmS aa imi iwn insi VnU 17383 11308 1734 17380 1 8 17 n ItS 1W iwi IWS l ITO 7 17 IJ 2g t 1TM4 17M 1 063 1 163 181 6 1M8 IMOI 1 0 E i KÏS IS 5SS 5SS 2S l SJ S ES3 SS2S iJ 3MJ J TMMarlii klaaae maf 17 3 M 0MO COt IO fW ER IS £ EN RECLAMEMIDDEL dat ü ten groote ni t verï kerf tmM het al een n t bet tfebccte vUcbweter beatr ti Courao te oreclame Vraagt InHeJitinga fo ld n v e wT t nreclame Wj de erkende advertenUebureaux of tiet Ce uco Dam ïa Amaterdam