Groot Gouda, zaterdag 22 september 1945

tll r ï ♦ inteeken formüüér Ondergateekende I Naam in blokletters 1 Adres Gemeente Waddinxv nr geeft zich hierdoor op ali week ahnn A t t Onderteekanihg De Kantoren van M J OGIER Co Bankiers ea Assaraotiebezorgers zullen vanaf MAANDAG 24 SEPTEMBEK wederom in haar eigen gebouw OOSTHAVEN 53 gevestigd zijn Nieuw Telef nr 3641 Kantooruren 9 12 30 en 14 15 s Zatcrd igs 9 12 uur j De afdeeling KLUIS blijft tot nader bericht in gebouw Nutsspaarbank Huurders va onzesafe lokett die toegang tot hun loket wenschente hebben kunnen zich aldaar op alle werkd van 9 12 v m melden aan loket nr 3 GELDINLEVERING LAAT ÜW ÈEURT NIET VOORBIJGAAN Daar iedereen tijdig genoeg is gewaarschuwd is er GEEN NAINLEVBKING Wilt U het risico dat Uw geld niet meer wordt aangenomen vermijden denkt dan om het volgende 1 KOMT PDECIES OP DEN AANGEWEZEN DAQ BIJ DE INLEVEDINGSKANTODEN Zijt gij dien dag afwezig zorgt dan dat een ander voorzien van Uw geldkaart de b behoorende distributie stamkaart en Uw specificatie formulier Uw geld namens U inlevert Handelt evenzoo in geval van ziekte 2 VEIK3EET OP UW INLEVEKINGSD KG GEEN ENKEL ONBESMET BILJET Denkt dus om de spaarpot van Uw kinderen de nood envelop van Uw werkgever de vcreenigingskas de collectebus opgeborgen kleeding enz Zoekt verstopt geld tijdig op Na Uw inleveringsdag wordt U niet meer geh olpen Wat U dan nog over heeft is waardeloos Ingeleverd geld wordt Weliswaar geblokkeerd doch omtrent de blokkeering zult U spoedig worden ingelicht Publicatie pan het Ministerie van Financiën Dc St Josephweeshuis Spaarbank Gouwe 31 alhier zal voor haar Spaarders geopend zijn op Maandag 24 September van 18 tot 21 uur en op Dinsdag 25 Sept van 9 12 en van 14 18 uur Zij die nog in het bezit zijn van Spaarzegels dienen deze op een der zittingsdagen op het Spaarbankboekje bij te laten schrijven HET BESTUUR Dc Coöperatie ONS VOORDEEL Raam 58 Gouda vraagt voor haar fafdeeling Kruidenierswaren EEN WINKELBEDIENDE Vr en voor haar afdeeling bakkerij EEN BROODBEZORGBR Brieven met volledige inlichtingen en vermelding van leeftijd aan bovengenoemd adres Persoonlijke bezoeken alleen na oproep WONINGRUIL Heb mooi woonhuis geh vrij aan buitenrand van Rotterdam Ysselmonde met prachtig uitzicht rustige omgeving Huur f 32 50 2k ck spoedig een dergelijke woning in Gouda Aanbiedingen Bur p d blad onder no 3472 SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriftelijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f2 50 p mnd Steno boekhouden mlddenstandsdiploma Netj Tael n Correspond tie Opleiding praktijk examen Engels en Boekhouden f ED mm INSTSTUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu nationaal DAbJ Gratis proefles van naam ie DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN CONCORDIA Weathavea Goada DtkHJtiêSS H 9 vanaf 4 30 uur inschrijving van eerstMrvvviwiM r beginnenden voor een nieuw te vormeq cursus Nette buurtvereenigingen kunnen zich nog melden Pnvaatlesssen volgens afs praak HOLTHUIJSEN Gedipl Dans eeraar Karntmelksloot 46 a Volgt den raad van onzen Minister op Stort Uw overtollige geldmiddelen op een bankrekenin g De Nederl Middenstandsbank N V Kantoor Gouda staat hiervoor ter U wer beschikking r Muroplast Chem Producten Gouda Mawplast beton emaille weer leverbaar in diverse dessins en kleuren Ons materiaal is steenhard glanzend afwaschbaar zuurbestendig en modern Muaroplast beton emaille is dus de aangewezen wandbekleeding voor de bouwnijverheid Bij uitstek geschikt voor Particuliere woningen gangen keukens toilets badkamers enz winkelinterieurs Icvensmiddelenbedrijven fabriekshallen laboratoria restaurants theater zwem en douche inrichtingen Techniachc voorlichting wordt verstrekt door t Muroplast Chem Prod Postbus 1 Gouda Ona Telefoonnr 2710 K 182Q is weer aangesloten 1 waardebon van f 25 1 waardebon van f 10 waardebon van f 5 ▼ oor degenen die ona de beate RECLAMECAMPAGNE aaagetft Brieven te richten aan Lederhandel De Olifant Stoofsteeg 14 Goods De Olifant zorgt dat Uw schoenen langer meegaan Bekerwedstrijd OLYMPIA COUDA op ZONDAG 30 SEPTEMBER Olympla terrein Bedegraafachcn Straatweg Voorverkoop van kaarten op Maandag 24 September en Dinsdag 25 September bij Sigarenmagazijn C J Hoogevecn Kattensingel 70 Drogisterij De Goudsch c Gaper Markt 6 Verhuurkantoor en Woningruil SUCCES Korte Tiendeweg 26 Gouda 10 12 unr en 2 3 uur Gevraagd een MEISJE voor halve dagen GOUWE 159 Net MEISJE gevraagd voor halve dagen Mevrouw DE BEUN Goejanve rwelledijk 59 Flinke WERKSTER gevraagd voor een of twee dagen per week Van Bev erninghlaan 24 MEISJE gevraagd voor heele of halve dagen Woensdagmiddag en Zondag vrfl Van Beverninghlaan 24 Vereeniging van Vrijzinnig Nederl Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 23 September 7 uur nam GODSDIENSTOEFENING Os M j w imnm Berkenwonde Ondefwerp 1 Kor lit 22 Hadad wil veranderen Doopdienst in de Nederl Herv Kerk te Moordrecht om 10 uur v m Gevraagd door JONGELUI Zit Slaapkamer gestoff of gemeub met gebruik v keuken Brieven onder No 3450 b v d b Woningruil Wie is genegen woning In de Korte Akkeren te ruilen voor Woning in ander gedeelte der stad Brieven onder no 3451 b v d b Gevorderde vraagt opleiding tcr verkrijging van het PBAKTIJKDIPLOM A B O E K H O U D BN Brieven no 0284 bij Van Es Kievitstraat 9 DIENSTBODE gevraagd in klein gezin of meisje voor de morgenuren Mevr PRUIJMBOOM Markt 3911 Gevraagd miKOMEIID leEHeODEI Brieven onder no 2793 burean van dit blad FLINK MEISJE gevraagd voor halve dagen boven 18 jaar Mevr WOLFF Park 19 DAMES l vllthoed wear Laat thans Uw vervormen bij Maison Van EIjck j Groenendaa 12 Gouda H MULLER Tandarts kan wegens gebrek aan een vervoermiddel voorloopig GEEN praktijk in Stolwijk uitoefenen 2 M PERSONEEL GEVRAAGD N i r tljdtl voor twee dagen per wetli en een flinke Hnip In de Huiihoudlng tegci nader te bepalen cond Ridd v Cattw 2M nette Dagdlenatbode goed Icnnneade werkei Crabelhitraat é6a Meiije voor heele of halve dagea P G boven 18 aar Achter de Vlichmaikt 58 net meli e voor halve dagen J HardIJier P C Bothitriit H PERSONEEL AANGEBODEN Kraamverzorgtter Klevitatraat 9 Jongedame 23 Jaar P G om kinderen keilg te houden voor de middag of avond Bricva no 3 65 barcau van dit blad net Meiije 21 jaar P G voor winkel of lickl kantoorwerk Br no 3464 bureauv d blad Perioon voor alle voorkomende werkzaaal heden Brieven Reeuwal B 99 Recawl k Ver telnaaltter heaft nog eenigen ti d o n voor het makan van nieuwe en het reptreeren van oude overhemden te vena itopwerk Brieven no 3495 bureau van dit blad TE KOOP GEVRAAGD Haard of haardkachel i g i z Conat Huygenikade 55 1 p choeneamaat26 27 ookgenegen terullca voor baby goed W den Oi Cronjtrtr 7 Een kniwagen met bak Een krnlwaga zonder bak Een waterilang d ongev 10 15 M Een achouw oude meat J W Luljerlnk Gr Florlaw tegenov ambachticb TE KOOP AANGEBODEN Keukentafel twee kinderbroekjea leeft 6 7 J en een groote kachel 150 M3 warmte Middellaaiitraat 12 een box Rkclnvli Feithitraat 10 z g a B tweeplli gaaatel Brieven no 3395 bureau van dit blad twee Pctroleumvergaaaeri en ter railing eea zwarte wintermantel voor dameajapon m 43 mod kleur Bodegr Straatweg 29 Reeuwijk of ter ruillag dikke grijze winterjas en grlji geatr Raglan demi oude kwalit i z g it Te zien en te bevr Van den Boech Gouwe 28 een I g e z fornui Bavr J v ReaeMcpl 6 DIVERSEN m Net R K Meiije zoekt dito vriendin Brieve no 3348 bureau van dit blad Wie kan twee damea helpen aan huilwerk onverichilllg wat Br no 3351 b v d bl Aangeboden Zit Slaapkamer voor dame of heer Brieven no 3397 bureau van dit blad Jongedame ia het bezit van M u l o diplpo zoekt voor twee of drie avonden in de week tbniiwerk Bricvea no 3392 bur v d blad Nette vriendin gezocht leeft 23 jaar Brieven no 3383 bureau van dit blad Te huur aangeboden een eeavoadige Zlt S n un van de tad Brieven no 3407 bureau van dit bla4 Slaapgelegenheid aangeboden met of zonder penaion Lange Tiendeweg 55B Verloren Blauwe grijze tweed jas gaande van Moordrecht over Korte Akkeren naar Cwbethstraat Eigenaar gerepatrieerde uit UnllKhl dn zter gedupeerd Terugbel tegen bel b4 V d Paï4e Dorp tr K ll Moordr Nel Meieje zoekt dito vriendin P G leeftijd efit kooneade dansen Irlevea no 0222 bureau van dit blad long echtpaar zonder kinderen vraagt la trouda of Waddiniveen gemeubileerde ZitSlaapkamer eenvoudig milieu Brieven o 20 bureau van dit blad