Groot Gouda, maandag 26 november 1945

De S öduUslci € VOETBAL Olympia Westerkwartier 0 1 Ook in haar derde competiewedstrijd is Olympia er met in geslaagd een overwinning te behalen Gedurende het grootste gedeelte van den wedstrijd vooral na de rust hebben onze stadgenooten het beste van het spel gehad zonder er in te slagen ook maar één doelpunt te scoren Toch werd er heel behoorlijk voetbal vertoond en indien lat en palen den opvallend rustig keependen Westerkwartier doelman niet diverse malea te hulp waren gekomen had Olympia zeker de overwinning die haar qua spel toekwam behaald tv Onmiddellijk na den aftrap ontwikkeld zich een aardigen strijd en beide keepers moeten eenige malen handelend optreden Een goed door Gravesteijn genomen corner heeft bijna succes Na een halfuur weet Vermei fraai te redden als de Haagsche linksbuiten een hard diagonaal schot schot inzendt Even later kogelt L Ouys die weer een nuttige spil parti speelde ta den uitersten hoek c och de keeper det Kood witten redt ten koste van een corner Nadat Westerkwartier het Olympia doel nogmaals in gevaar heeft gebracht waarbij de Rood zwarte verdediging ten slotte resoluut weet in te grijpen breekt de rust aan Na de hervatiing zitten de Gouwenaars onmiddellijk voor het vijandelijk doel Midvoor de ong I eeft pech als de bal van de bOvenlat in het veld terugspringt Het Olyropla offensief houdt aan doch het succes komt aan de andere zijde als een der Westerkwartier voorwaartsen bij een algemeenen tegenaanval Inschiet 0 1 De rood zw rtfn zijn hierdoor niet ontmoedigd en trekken weer ten aanval Een schot van Piet Huijzer wordt via den bovenlat tot corner verweckt Hieruit scoort de Jong doch de scheidsrechter heeft een overtreding ge constateerd Na twintig minuten wordt M Duijs vervangen door Hagendijk Uit een goede corner van Gravesteijn schiet L Duiis over Een kwartier voor het einde valt Juc in voor de ong en deze invaller heeft bijna succes als hij den bal over den Haagschen keeper heen in het net wil wipprn maar wederom brengt de paal redding Onder groote spanning kondigt scheidsrechter Ram kema dan het einde aan van dezen in goede verstandhouding gespeeldeo wedstrijd GOUDA VELOX 1 3 Direct na aftrap wordt een zeer hoog t mp3 door beide ploegen ingezet het spel gaat vlug op en neer en vooral de verdedigingen weren zich uitstekend De rood witten krijgen de eerste scoringskansen wanneer Ottevanger voorzet doch Hommels stapt over den bal heen en zijn buurman otoppe lenburg schiet hoog over Na ongeveer een half uur spelen neemt de Velox linksbuiten een corner Boef kopt den bal voor zijn doelman weg en v d Kamp profiteert van dit misverstaodje door zijn club de leiding te geven O I Vlak hierna begaat de Waal een overtreding bij het nemen van den vrijen trap verzuimt men om Bonnema te dekken en deze weet onberispelijk het doel te vinden 0 2 Gouda komt onstuimig opr zetten en het gelukt Grootendortt met een schuiver 1 2 te maken Thans raakt Boef qeblessee d en wordt van bet veld gedragen waarra Broekhuizen het elftal completeert Even zakt Gouda af en wanneer Scholten mist met het wegwerken krijgt v d Linden een kans om onhoudbaar 1 3 te maken waarmede tevens de rust ingaat Na de hervatting heeft Gouda haar elftal gewijzigd Octevanger en Grootendorst wis stlen o m van plaats Het gevolg is weer het bekende korte spel van midvoor en Unksbinnen Overigens werken de rood witten hard en het gevolg is dat Velox geheel wordt ternggedrongen Zij weten daarmecfe e bereiken dat geen Gouda spelcr een g cpietkans krijgt en zoo men die nog eens sporadisch weet te scheppen mankeert het aan een behoorlijk schot Tot slot bet bekende liedje en refrein Goudi in het veld toonaangevend maar niet bij machte een doelpuntte maken Gezien de verhouding zouden de Gouwenaars toch zeker een gelijk spel verdiend hebben maar met het voetbalspel beslissen de gemaakte aoals en zoodoende sleepte Velox de overwinning en beide winstpunten uit het vuur Scheidsrechter Crooy heeft wel eens beter ge eid dnn dezen middag doch niettegenstaande is de wedstrijd in goede verstandhouding gespeeld Laakkwartier I G S V 1 1 0 Gisteren ondernam G S V met een 200 tal supporter de reis naar Den Haag en moest tegeïide Hagenars onverdiend een nederlaag slikken Voor de rust gingen beide partijen te gen elkaar óp maar na de rust ontketende G S V buitengewoon verrassende aanvallen en bleek Laakkwartier de situatie niet meester te zijn Orizande de Laakwartier linksbuiten die een zeer goede speler is bracht tegen de prima G S V verdediging niets in Thans iets over den wedstrijd zelf Laakkwartier trapt af en is het eerst m den aanval Dan is het G S V die tot den aanval overgaat Stouthart zet goed voor maar C Brem schiet naast Laakkwartier prqbeert het eens en de bal wordt via Kerk corner Rechtsbuiten van de Breukel neemt den hoekschop en weet dezen buitengewoon scherp voor te zetten zoo scherp dat de bal volgens allen op de deklat neer ou komen doQh ongeveer een centimeter naar binnen zyvenk te en zonder dat iemand hem aanraakt de doellijn passeerde 1 0 Daarna neemt G S V het initiatief in handen en alle pogingen de stand gelijk te brengen zijn vruchteloos Wanneer een aanval op het G S V doel plaats vindt ontstaat éénmaal een zeer gevaarlijke situatie en schiet de r binnen der Hagenaars de bal tegen K Kerk welke in de G S V goal stond opgesteld en zijn hand niet thuis kon houden zoodat G S V een strafschop tégen zich kreeg welke keihard tegen de paal werd geschoten Na dp thee zetten de groen witten alles op alles en ruilt C Brem van plaats met P Nuvelstein Er worden ongelooflijk snelle aanvallen opgezet Kort daarop is het J Vermeer welke uit een hoekschop keurig voorzet en probeert P Nuvelstein het met zijn hoofd Rakelings gaat de bal over overigens onhoudbaar voor den Laakkwartierdoelverdediger die verkeerd stond opgesteld Verschillende hoekschoppen penen ontelbare vrije trappen krijgen de G S V ers voor het vaak veel te forsch spelen der Hagenaars toegewezen Kort daarop is het wederom F Lakerveld die den bal hard in den linkeronderhoek schiet maar wederom weet de Laakkwartierdoelverdediger den bal goed weg te werken Als speler zou men inderdaad moedeloos worden niets lukt uit welke situatie ook Met 8 G S V ers welke het Laakkwartier strafschopgebied belegeren fluit scheidsrechter J C v d Berg die zeer verdiendstelijk leidde het einde van 3eb J3P9u 3pu3 pj3Auo innjosQE azap Orizand de goede r buiten der Hagenaars vertelde wij hebben meer als wat ons toekwam en inderdaad zoo was het ook Indien de G S V ers zoo blijven spelen als in dezen wedstrijd en met iets meer geluk dan zullen zij nog menig puntje in de wacht slepen O N A I TONEGIDÓ I 8 1 In een door O N A goed gespeelden wedstrijd heeft zij over Tonegido met groote cijfers kunnen zegenvieren en heeft hiermede den eersten wedstrijd gewonnen Over den wedstrijd het volgende Ais de scheidsrechter beide elftallen in het veld blaast heeft O N A een invaller de linksbuiten is vervangen door v d Broek Tonegido heeft twee invallers O N A wint den toss en Tonegido trapt af Direct is O N A in den aanval maar Tonegidos achterhoede weet voorloopig het gevaar te keeren Na ruim tien min spelen weet V d Broek een in moeilijke positie geplaatsten bal nog voor het doel te krijgen en het is Van Willigen die den ba onhoudbaar in het doel plaatst 0 O N A blijft aanvallen en het is Biesheuvel die een goed door Evers geplaatsten bal inkopt 2 0 Hierna komt Tonegido in den aanval maar Flier weet enkele goed geplaatste schoten subliem te keeren Na 35 minuen spelen is het v d Broek die van een schermutseling voor Tonegido s doel gebruik weet te maken en er 3 O van maakt waarmede de rust aanbreekt Na de rust een gelijk opgaanden wedstrijd Van Willigen weet met een mooi schot doel te treffen maar een achterspeler keert het gevaar Vlak hierop het zelfde voor het O N A doel maar hier brengt de paal redding Maar 20 minuten na de rust is het toch weer Van Willigen die van een mooi door Biesheuvel door gespeelden bal gebruik weet te maken en den stand op 4 0 brengt Tonegido zet alles op den aanval om den achterstand in te halen wat hun na mooi samensoel gelukt het is haar 1 binnen die met een mooi schot Flier het nakijken geeft 4 1 Geleidelijk voert O N A in de laatste 20 minuten den stand op tot 8 1 en wel door Evers 2 Van Willigen 1 en L de Jong 1 15 minuten voor het einde moet Flier nog vervangen worden door Kersbergen Hiermede komt het einde van den in goede verstandhouding gespeelden wedstrijd Scheidsrechter Dijkman had geen moeilijke taak en leidde den wedstrijd uitstekend HANDBAL Excelsior I Krachtsport I 7 O Gisteren werd op het O N A terrein de wedstrijd Excelsior Krachtsport ge i speeld De dames die nog steeds onge slagen aan den kop staan hebben hun positie nog versterkt Daar V et C I tegen Stolwijk I een gelijk spel speelden De dames die een goeden wedstrijd speelden wisten voor de rust 3 doelpunten te maken en na de rust 4 en wel door A Prevoo 4 T de Koster 2 en J Luij nenburg 1 A s Zondag hebben de dames rust De heerenwedstrijd Minerva I Excelsior I was uitgesteld Voor a s Zondag wordt op het O N A terrein de plaatselijke Handbalontmoeting gespeeld tuschen Excelsior 1 Vires et Celerias 1 Aanvang 9 45 uur HOCKEY G M H C 1 Aeolus III 3 1 Heerenwedstrijd G M H C verschijnt met drie invallers in het veld die allen in de voorhoede opgesteld zijn Aeolus heeft een sterk elftal op den been gebracht zoodat G M H C de handen vol gehad heeft zeker in de eerste helft De Goudsche verdediging met Jep en Wim Spaas Van Eijk en Vlietstra heeft den wedstrijd gewonnen kunnen we wel zeggen Bovendien was zij versterkt met Klarenbeek G M H C zet den eersten aanval in doch de rollen zijn snel omgekeerd en na vijf minuten heeft Aeolus reeds suc ces als de keeper te onbesuisd uitgeloo pen is Overigens heeft keeper Jonker zich prachtig hersteld en vier zeker lijkende doelpunten voorkomen Er werden in dezen wedstrijd vele corners tegen Gouda genomen die echter geen van alle succes opgeleverd hebben In de eerste helft zien we een prachtig hoog schot van den overal aanwezig zijnde Jep Spaas dat even keurig gestopt wordt Een doelpunt van Aeolus wordt geannuleerd daar de scheidsrechter even tevoren gefloten had voor shut van den midvoor van de aanvallende partij Toch weet Gouda vlak voor de rust nog gelijk te maken door den linksbinnen Op ten Camp De held van den dag was zeker Catz die in de tweede helft verscheidene gevaarlijke aanvallen opzette en pracht staaltjes van solospel liet zien Zoo weet hij na de geheele Rotterdamsche verdediging omspeeld te hebben den keeper met een push te verrassen 2 1 Aeolus zit er nu een tijdje flink op doch de STADSNIEUWS FEESTAVOND VAN E H B O Vrijdagavond werd in de Beurs klok de 32st2 Jaarvergadering van de E H B Ogehouden waarbij een tooneeluitvoering en een bal aansloten De voorzitter de heer J J Ma ree Hzn opende de bijeenkomst waarna de heer Haaksman als secretaris een overzicht van de werkzaamheden tijdens de oorlogsjaren gaf Reeds in het begin van den oorlog kreeg de E H B O handen vol werk toen Gouda overstroomd werd met vluchtelingen uit TieJ en omgeving Blokploegen wierden gevormd en uitgebreid stoomcursussen in het leven geroepen Op 25 Februari had een bominslag plaats op den Fluweelensingel kort daarop gevolgd door een inslag aan de Ketelstraat en de Krugerlaan De E H B O deed daar goed werk De banden van den rijwielbran card werden in 1942 gestolen en iet kostte veel moeite om ze vervangen te krijgen De rijwielen werden later gevorderd zoodat een snelle hulpverleening ernstig in gevaar kwam Een z g torso werd aangekocht om de geldmiddelen voor vordering te behoeden Eij de heerschende duisternis kwam het wel voor dat de rijwiel brancard door Duitsctie schildwachten beschoten werd Door middel van dezen brancard kon den ook eenige mannen tijdens de razzia s uit de Duitsche handen gehouden worden Goed werk deed de Goudsche af deeling bij het verzorgen van de gepakte Westlan ders die met stukgeloopen voeten in de Hoiland Nautic lagen De Gouwenaren lieten zich daarbij niet onbetuigd want 600 rolleti pep r tiVirit r Konden worden uitged benevens shag en sigai a CEenvlo Goudsche verdediging houdt prachtig Stand De rechtsback van Aeolus redt als de keeper op den grond ligt Catz breekt aan het einde nog weer alleen door l At den keeper uit het doel en plaatst den bal dan onbaatzuchtig voor het open doel B de Jong heeft maar in te schieten 3 1 G M H C I Bully 36 V 3 1 Dameswedstrijd De eerste helft geeft een sterk overwicht van G M H C te zien en na de pauze zijn de rollen juist omgekeerd Mej Lavies de snelle midvoor verrichtte de hattrick al moet zeker de goede steun van de halflinie niet vergeten worden De invalster Anneke Spaas toonde haar plaats waard te zijn In de verdediging blonk mej Barentsen uit In het begin breekt de midvoor geheel door maar haar schot gaat ver naast Dezelfde speelster herhaalt dit in de eerste hdft nog twee malen met succesj 2 0 Na de rust wordt G M H C op eigen helft teruggedrongen en ontstaan er meermalen gevaarlijke situaties voor het Goudsche doel Doch ook de hieruit ontstane corners leveren Bully geen succes op Als het op de helft der gastvrouwen wat rustiger wordt gaat mej Barentsen vóór spelen en laat mooie staaltjes van individueel spel zien Zij stelt mej Lavies in staat haar derde doelpunt te scoren G M H C laat het er nu een beetje bij zitten Bully pakt daarentegen nog even flink aan Haar inspanning wordt dan ook beloond met een doelpunt van de rechtsbinnen 3 1 Met Bully in den aanval komt het einde Bridge drive I Roei en ZeiU vereeniging ktGouda Zaterdagavond keeft de R en Z V Gouda een geslaagde bridge drive gchou deot die een zeer geanimeerd verloop had Er werd volgens hef Scheveningsche systeem gespeeld waardoor de geluksfactor tot een mialmum was beperkt De uitslag luidt Groep Noord Zuid 1 S Laugeman A M Soeters 2368 matchpoints 2 W de long Th Kok 2OV2 890 m p Groep Oost West I M Louwerenburg F V d Straaten 17 p 390 matchpoints 2 I KlaarenSeek W Zuljdam Jr 19ViP 990 matchpoints Door de ziekenvervoerders werden tijdens de bezettingsjaren 2572 patiënten vervoerd terwijl in 141 ongevallen hulp werd verleend Nu is de o irlog voorbij en wij kunnen het doel van onze vereeniging weer nastreven Het verleenen van eerste hulp bij ongevallen wat te bereiken is door het onderhouden an den geest van menschenliefde en humaniteitsgevoel In het daarna opgevoerde programma waren verschillende aardige nummers te aanschouwen zooals het A B C van de E H B O en de schets Een fijne familie Ook het Hongaarsche echtpaar oogstte veel succes met 4 dansen uit hun land Zoowel de solodans als het duet waren prima in uitvoering Een geanimeerd bal besloot dezen avond Liefde maakt rare sprongen Na 5 jaar niet meer voor het voetlicht te zijn geweest voerde de R K D C het blijspel met bovenstaande titel op In het begin hadden sommige spelers eenige moeite om op gang te komen doch weldra kwam de vaart erin Cweeke Jan Janssen speelde zijn rol als een geboren buttler en wekte menigmaal de lachlust op Zijn spel kwam aan de opvoering van het stuk zeer ten goede Naast hem zagen wij gaarne Sem Harrington Ton van Hulzen op de planken verschijnen Mrs Carol Chadwick Mevr Bets v Hulzen de 2 euw deed voor hem niet onder De rollen van Peggy Fairfax Mevr Willy Fluxv Dokkum en Mrs Gay Gilford Do de Morree waren niet gemakkelijk en werden desalniettemin verdienstelijk gespeeld OUie Cjilford Wim Hoonhout kende zijn rol uitstekend Jammer was het t2 moeten zeggen dat alle