Groot Gouda, vrijdag 30 november 1945

Het schoonmaken van Garnalen en Garaalengerechten Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad deelt mede Zoo nu en dan zijn er garnalen te koop doch niet zooals vroeger ze zijn onge peld En pellen is een tijdroovend werkje als men er geen routine in hééft Toch loonen de garnalen de moeite van het pellen wel Niet alleen omdat zij goed op de boterham en bij aardappelen en groenten smaken maar ook omdat zij zoo n goed voedingsmiddel ziüi De voedingswaarde van 100 gr gwfüalen is gelijk te stellen met die van 100 gr vleesch HET PELLEN VAN GARNALEN De garnaal met den kop in de linkerhand nemen en met de rechterhand het taartgedeelte van de schaal aftrekken daarbij met de linkerhand een duwtje aan den kop geven GARNALEN IN EEN SAUS 300 gr garnalen 4 dl melk of water en een bouillonblokje 35 gr bloem zout peterselie citroensap peper boter of margarine De melk of het water aan de kook brengen en met de aangemengde bloejn binden wat boter of margarine toevoegen en de saus flink later doorkoken De saus afmaken met zout peper en citroensap De gewasschen uitgelekte garnalen er door roeren en deze even warm laten worden Vlak voor het opdienen de fijngehakte peterselie er door roeren De ragout bij aardappelen en groenten bloemkool schorsene eren witlof spinazie of bij de boterham geven Desgewenscht de ragout overdoen ineen vuurvasten schotel of in schelpen Met paneermeel bestrooien met enkeleklontjes boter of margarine beleggen ener in den over een bruin korstje aangeven GARNALENGEHAKT KOEKJES 400 gr garnalen 75 a 125 gr brood wat water zout peper nootmuskaat fijngehakte peterselie en wat boter of margarine De korsten van het brood afsnijden de korstjes droogen en voor paneernmeel gebruiken Het brood weeken in het water en evenals de aardappelen fijn maken De garnalen fijnsnijden en vermengen met het brood en de kruiden Van het mengsel een groote bal kleine balletjes of koekjes vormen en deze als gehakt braden Aanvuiliogsbooneolijst DEZE WEEK 2 Doosjes Lacifers 190 gram Snoep Voor de eerste helft van de 13de periode 1945 25 November tot en met 8 December 1945 voor het noorden des lands Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van bonkaarten ka kb kc 513 125 gram biscuits 250 gram bloem 200 gram zout 250 gram jam stroop enz 250 gram peulvruchten 100 gram chocolade of sulkerwerken 324 150 gram vleesch 325 326 2 Kg aardappelen 327 pl m 225 gram huishoudzeep a 25 2 doosjes lucifers b 25 1 Kg aardappelen a 26 2 liter melk b 26 c 26 3Vj liter melk Bonkaarten kd en ke 513 413 414 415 416 417 418 419 420 421 125 gram biscuits 250 gram bloem 200 gram zout 250 gram Jam 100 gram chocolade of suikerwerken 150 gram vleesch 1 Kg aardappelen 6 liter inelk plffl 225 gram huishoudzeep Tabakskaarten t 02 2 rants tabaksartikelen geen importsigaretten V 02 100 gram chocolade of suikarwerken X 02 100 grain chocolade of sulkerwerken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 30 November a s van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 3 December mag worden afgeleverd Deze week wordt wederom een kilogram aardappelen p er persoon meer verstrekt aan personen van 4 jaar en ouder Deze extra hoeveelheid is bestemd om een voorraad te vormen Men beware dit kilogram ESSENCES PRIMA KWALITEIT Fleschjes van 100 gram f 1 80 DiveTaesoiaken NAnonas Caramel Framboos Ciiroen Dhum Amandel Sinaasappel Anijs Marasquin X Vanille Aardbei Kersen on Slagroom Fa J C DBN BOER Groenendaal 13 Goada Telefoon 2012 ® mwe THEE hen u a ecnv en smaak MAANDAG en DINSPAG 3 en 4 DECEMBER kunnen da volgende goederen in bewerking worden gageven uttgetornde goadaailc soorten stoomgoederei ren wordan NIET o e j anganoman werrgoeCieren allaenv donkarlil pg 1 p jyfnTj Waasdarij en Stoomververy De Heer en Mevrouw HELLEMAN Nicolaï geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter Henriêtte Elisabeth Gerda V addinxveen 28 Kov 1945 Kcricwag 222 Getrouwd F H DEGEN en L M J JANSSEN Santpoort Mlddenduinweg 32 Heden overleed tot onze diepe droefheid in de Hope des eeuwigen Levens onze innig geliefde Vader Behuwd Grooten Overgrootvader Cornelia Hoogendoom Weduwn van GEERTRUI HEIJ in den gezegenden ouderdom van ruim 92 jaar De familie HOOGENDOORN Gouda 28 November 1945 Boclekade 127 Geeo bloemen De teraar4 estelling zal D V plaats hebbwen Maandag 3 December a s te 1 45 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda Heden nem God tot Zich onze geliefde Vrouw Moeder Etochter Schoondochter Zuster Schoonzuster en Tante Mevr Niesjt Johanna Tijtterman geborea Hoogendooro In den ouderdom van 36 jaar Allen die haar gekend hebben moeten beseffen wat wij in haar verliezen Gouda J G A Tljsterman Truusje Den Haag C Hoogendoom G Hoogetdoorn Mulder Gouda C J Kloosterman C Kloosterman van Hees Den Haag 1 K Hoogendoorn CB Verloofde N Hoogendoorn en Vcrioolde Waddinxveen I G C Boonstoppel Tijsterman C R Boonstoppel eaklndcren Gouda L C J Kloosterman en Vedoofde Gouda 29 November 1945 Bleekenineel 15 G cn bloemea De begrafenis mI D V planti hebben Maandag 3 December 2 ut n ni op de Algemeene Begraafplaats te Gonda Vertrek vanaf PleeketMiBgelpl m 2 ur Flink Meisje gevraagd van S SO 3 utir MEVR KENGEN Bleekerssingel 21 MODGEN Zaterdag HEROPENING yL van onzen Leder en Slaalwarenhandel Als van ouds zuPen wij Irachlen het beste Ie leveren Zie onze ETALAGES B A Verzijl MarW 20 n Hofleverancier DeGruyter hoek Korle Tiendewog leverde mij weer In de bekende de Gruyter kwaliteit Chocolade Reepen 4 op een bon per stuk 6 cent Chocolade Flikjes ± 72 per zakje op een bon 30 cent Chocolade Harten 2 op een bon in doos verpakt 35 cent Napolitains Oublies Groote Flikken 100 gram op een bon 35 cent En binnenkort ontvangt U chte de Gruyter Thet ALADIN Magazijn van parfumeriën en toiletartikelen natuur haarkleur hersteller ff S 25 per flacon BALT A DE JONG Oosthaven 29 Tel 3364 Gouda OPGELET December Off CHUt van onze oude zaak Magazijn Spoorstraat 37 ALLE BLOEMWERKEN Bloemenlusf TcL 2380 Gouda v h Wijdstraat 17 Beleefd aanbevelend Willem Slootjes o JtMUh €vu yu steeds AARDIGE ARTIKELEN in Lederwaren en Imitatie H LORJË Spoorttfaat 23 Gouda Tgl M38 Verloren op de Fluweelensingel of Bleekerssingel een dubbele wieldop op Donderdagmiddag Tegen ver goeding terug te bezorgen bij C F van Vliet Bloemendaal 76 Meisje gevraagd voor de hnishonding J v HEIJNINGEN Bloemenmagaz De Lelie St Anthoniestraat 9 Gevraagd voor terstond magazijnbediendeloopjongen Peperstraat 130 Een aankomend slagersbediende gevraagd V d SPRONG Karnemelksloot 18 SI nUSCESCIEIIEIII Luxe fleschjes Parfums Crèmes 4711 enz van oude kwaliteit Drogisterij Crabeth Crabctbitraat H Td 2133 Goada D L Dijkxhoora Apotheker Assiiten t Wederom enkele bereide KONIJNENVELLEN te koop KET LSTRAAT 29 Weggctoopen Groenendaler zes maanden luisterend naar den naam Tommi Tegen bel terug te bezorgen G M DE lONG Constantijn Huygensstraat 84 Te huur of te koop gevraagd een TUINDERIJ of land daarvoor geschikt REDELIJKHEID Bloemendaal 16 Pott Goud Gevraagd flinke Dienstbode Zelfstandig llunnende werken A MUL Burg Martenssingel 10 NET MEISJE gevraagd voor de ochtenduFcn in kl gezin licht werk en hoog loon Aanm SOPHIASTRAAT 31 Gevraagd link meisje voor dag of dag en nacht P G v g g v MEVR PROSMAN van Itersonlaan 26 Rullen een paar prima Zeeren werklaarzeh maat 42 voor mcrA vulpen Tevens te koop een raahondjc oud phn 3 maanden EERSTE KADE 6 na 7 uur