Groot Gouda, zaterdag 15 december 1945

KERSTDIENSTEN der VRIJE EVANG GEMEENTE Zeugestr 38 ie Kerstdag 6 unr Wljdingsdienst Spr Ds Leep en de heer J de Gruijl Onderwerp Nacht en Dag 10 30 U Kerstdienst Onderw De zwoegers bij de kribbe Sn n UI Kerstdienst Onderw De geleerden bij de kribbe beide diensten Ds H C Leep 2e Kerstdag 10 30 u Liturgische Jeugddienst Ds H C Leep Onderwerp Vredevorst Het zangkoor Looft den Heer verleent medewerking Allen hartel k welkom DE KERKERAAD DANSINSTITUUT W KOK Turfmarkt 120 Tel 3436 Gouda In Binnen en Buitenland gediplomeerd Vanaf heden inschrijving van nieuwe Leerlingen op weekavond ervZondagmiddag 46 uur Privé lessen elk gewenscht uur Tevens inschrijving van gehuwde en verloofde paren VooT de Feestdagen SmOOPWAFELS DIV GEBAKSOODTEN GES KOEKJES SCHUIMPJES CHOC EN SUIKEDWEDKEN am STROOPTONGETJES Kent U ze all BANKETBAKKERIJ Achter de Vlscbmarkt 88 Telefoon 3335 bg g h 2276 WILLEM DE BEUN Mnzickschool Wetthaveo 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal DAMES Laat thans Uw vilthoed weer vervormen bij Maison Van Eijck Groenendaal 12 Gonda BevrijdiogS Serie A Storm over Den Bosch Oranje Hotel De Hel van Buchenwalde TuBschen de mazenvan S D en Gestapo Wcsterbork en Théresiënstadt 5 boeken franco p p voor f 5 per Serie BOEKHANDEL Postbog 15 BOXTEL N B Voorraad it beperkt Maison Anny Vfti vörmt Uw oude Vilthoed tot een MODERN DOPJE GOUWE 9 GOUDA I III I II H I afc W i M M Vsreeniging van Vrijzinnig Nêderl Hervormden Godsdienstoefening in de KLEINE KERK Peperstraat A S Zondag 10 45 uur Ds P L L POST Rijswijk Verwarmde kerk BOUW SPAARKAS vraagt Vertegenwoordigers Met het systeem bekend strekt tot aaobevellng Br met opgaaf referentlën onder no 446 t Adp Bareea Gebr Gevers Zaagmolendrift 35a R dam in Uw kast Dan naar STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn Bo Ukade171a 173 Gouda Gevraagd eeo DAGMEISJE f WERKSTER voor enkele dagen per week GR FLORISWEG 28d Vriendel k te kali aaagcbodeo voor alleenstaande juffrouw P G bij man vrouw en zoon tegen nader overeea te komen condities werkmansgezin Brieven onder ao 2464 bureau van dit blad Mevrouw WIENTJESHoogendorp Keizersstr 18 vraagt voor direct een Httlpindeiiuisiiouiiing flink loon werkster en 2de meisje aanwezig Aanmelden na 20 uur Gevraagd een MEISJE leeftijd H tot 16 jaar om opgeleid te worden voor Winkeljatfronw Aanmelden bij Levensmiddelenbedrijf bij E J WIENTJBS Keizerstraat 1618 na 18 uur CONCERT te geven door het SlVeelmck kwavtet BILOEN Ie Viool WATERMAN 2e Viool RAPHAEL Alt VOGTSCHMIDT Cello op Dinsdag 18 Dec in de zaai Concordia Westhaven Aanvang 8 uur precies Programma Mozart Debussy Beethoven Kaarten i f 2 te verkrilgan bi Boekhandel Oa Ven Wl dstraat v I 6R$TNIEIIW5 Ontvangen een groote collectieie artikelen voor ZAAL EN KERSTBOOMVERSIERING Kerstloopera Tafclkleedjea Randen en Klokken Sneeuw uit voorraad leverbaar ook etalage materiaal Zie onze etalage Nieuwe Goudsche Muziekhandei LANGE TIENDEWEG 11 GOUDA Aanbevelend S BOUTER Maatschappij Tot Nut van t Algemeen Depart ement Gouda EEPSTE NUTSAVONDop Donderdaê 20Dec a s s avonds 8 uur in de grooie zaai van Sociëieil De Ceunio a d Ooslhaven Optreden van Raden S Hardjodirenggo met Javaansche muziek volksdans en voordracht Volgend avonden 31 Januari WK BOESEMA Het levana en volkalled door alle tijden 28 Februari ALB VOGEL Jr Declamatie werken van Couperue Rllke en andaren 28 Moarl Dr B DAPTSCHINSKY Het tooneel In Rusland na de Revolutie 50 April Ballel Sludio 1945 o l v SONJA GASKEL CONTRIBUTIE F 8 voor ezlntiioofden die In het algemeen mat hun gezin vrilen toagang hebben en F 8 78 voor alleenwonenden lotroductiM tot een beperkt aantal verktijgbaat bij dta Heer ANTON COOPS tegen f 1 20 loei sted bel SOLDAAT EN BURGER dezelfde schrifJelijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8mnd f2 50 p mnd Steno boekhouden middenstandsdiploma Ne Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen Engels en Boekhouden NEO TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerit illegaal nu nationaal te DAÜ Gratis proefles van BVn naam J BS 34 VERWEERDE SPIEGELS tekoeuCH niet mei den uuUftUmaH tnec Brengt ze bij de Glasonderneming Gouda G O G Telefoon 2028 en ze worden weer als nieuw Wij maken er desgewenscht ook een moderner model van Voor alle opdrachten ook voor slijpwerk kunt U zich wenden tot Fa H D Tamse Naaierslraal 25 Fa 1 Vanderland Mark 2 Fa H Zandvoorl Wijdslraal 25 BUURTVEREENIGING ORANJE GETROUW Wegens enorm succes 2e opvoering Cabaret DAAR GAAT IE op iTIaandaf 17 Dec Zaal Concordia B avonda 8 nar Zaal open half acht xvaarteu vcriu ijuuditr uij v ernern Meiwegstr de Vrind Klelwegstr De Kleine Winst Nieuwe Haven Melkert N Haven A Radix de Grull N Haven Verkaalk N Haven en verder bl de bestuursleden Leden en donatcnra f0 50 niet Uden f I BAL NA BEZOEKT DE NJlTIOlilllETEHTOORSTElllNGVliNKOiillil Yeemaricthal Kazerneplein Gouda PrKht collectie Geopend Zaterdag van 10 8 itur dieren Zondag 10 7 uur Een nette WERKSlElt gevraagd voor twee of drie dagen per week C KAARS Westhaven 36 Ter ruiling aangeboden 2 ACCU S 6 volt 60 a u in teer goeden staat voor prima Stofzuiger 125 volt Brieven no 2532 bur v d blad Een alleenwonend Heer vraagt Zit en Slaapkamert op eenigszins goeden stand Brieven no 2519 bur v d blad Te koop aangeboden een SPORTCOSTUUM Brieven no 2522 bur v d blad Te koop aangeboden een prima bakfiets met goede luchtbanden te bevr H STEENKAMER Haastrecht Klompen handelaar Ex politieke gevangene vraagt te buur of te koop een plashulsje of materiaal daarvoor Br onder lett W Oudeweg G 9 Reeuwijk PERSONEEL GEVRAAGD Meiijc in klein gezin fZaterdagimiddags t Zondage vrl Hoog loon Mevrouw Predetikze Joobertitraat 82 Iemand om kouiea te tttoppen Brieven no 2476 bureau van dit blad PERSONEELAANGEBODEN nette juffr alt hulihoudtt Hebt In kl gezin Brieven no 2350 bureau van dit blad nette longc vrouw vraagt Thuiswerk Brieven no 2372 bureau van dit blad jonge vrouw vraagt Tbuliwerk onverschillig wat Brieven no 2389 bureau van dit blad nette engeman zoekt Werk ook genegen tbtilswerk te verrichten Br no 3483 b v d bl TE KOOP GEVRAAGD een boek over staatsinrichting Van Frans s n en Zw ndrecht Smit Karnemclksl 118 Mandoline o £ ruilen voor In goede staat ztjade longeosjas leeft 10 12 jaar Tevens te koop wollen Baby cape Warren Burgvllelkade 63 een bao o Brieven met prijsopgaaf no 2418 bureau van dit blad bruine Schaats chocnen m 39 Brieven no 2424 bureau van dit blad TE KOOP AANGEBODEN een Haardkachel f 80 Winterdijk 15 Noodkarheltjc m toebeh Heerenboed en groote triples koBer Steenbergen IJiselt 139 Joagensjasje leell 4 5 j an v Renessepl 10 S g a n Kinderwagen licht beige voor oorl Brieven no 2355 bur van dit blad twee g tt stofzuigers sleemodel en priasa omala Komlagta Wilbclmisaweg 217 een gegoten Fornuis Godin een heerea Wintcr B9 z g a n een Hobbelpaard ca eeo Garibaldi Vrouwevesteateeg 3 twee prima Schlppersfatieo met Zuldweittr totaal f 60 Br no 2378 bur v d bisd Potkachel net mantel i g s Starlogitr 24 eiken Theekast Nieuwe Haven 85 prima Voetbalsch m 39 Mul Btauwitt ll lederen Motorkap I J IJsselstein Karekletslrasl 30 V of ter ruiling een band 26 z 2 en een Primns Derde Kade 45 een Kinderwagen Ridder van Catswtg 190 z g a D jongens Winterjas voocoorlogich leeft 16 jaar Mosstraat 22 fijn z g a n Bvondjaponnetje kort act tasje 17 20 jaar Keizerstraat 19 een Emmerkachel f 12 50 een gasstel dobb f 7 50 eengasoven f25 Nieuwehavenl9S Ben lange leeren jas i g t Brieven onder no 25 5 Bureau van dit blad Ratine Heercn winterjas i g s Damesschoenca m 36 hooge hak voor lage hak IJtsellaan 127 Verschillende Dameshoeden en een dames jas 14 15 j I Raam 178a DIVERSEN Net Kosthuis gezocht Br 2373 b v d bl Heer op gevorderde leeft N H vraagt kost en iBwening Br no 2489 bur v d blad TER RUILING dames Wintermantel met bont voor hcerc Wlaterjai Vierde Kade 1U8 oogens winterjas leeftijd 14 j voor een grootere maal P C Bothstraat 97 of te koop prima Sntlwegr merk Toledo Te bevr Kleiweg 108 schoenen m 23 25 of m 30 voor jongeossch m 39 T A Hoogendtjk Gr Floiiiweg2 prima hzeren Winterjas voofoori kwsHt voor brandstoffen Turfmarkt 47 oa 6 vm voetbalschoenen m 42 voor melsjessch m 3 Jottbeilstraat 172 44 een C Clarinel of trompet ttjen Bes clati l lage stemming loubcrtstr 94 tusschen7en zwarte sportschoenen m 38 of m 39 joor wollen dookerbl rok Karncmelkslool 44 z g a n jongens winterjas vooroorl kwj 8 9 jaar voor wollen damesjapon of stof Verschoor Reieerstraat 29 projector met films voor glaasjes vooi tooveraatlarn Loijoenbnrg Vierde Kade 3 bruin lederen damerlaarzcn m 37 voor m 38 dem melsjessch m 37 v 38 N Markfr 14 z g a n jongenjas voor hecrenjaa Ook f koop Spieringsiraat 5 keurige zwarte meisjtsschoentjes m 34 voor ee dito m 32 Harms Ootthaven I twee pHr damesschoenen kleine maat hoog hak z g a n voor een paar heerenschoen liefst hooge maat 42 43 Brieven no 234 bureau van dit blad een heerenjas voor damesmolitres mast 3 Kinderschoenen m 21 voor m 23 of 24 Agatha Deke nsstraat Wederom leverbaar DELIEFelikeifen in diverse kleuren modelle en malen Leveriijd plip6 weken maximum 20000 siufe Fa B A Verzijl K Tiendewej 1 Tel 2176